Baccarat nặn bài (BID)

Cách thức cược:

 1. Baccarat nặn bài (LED) có 2 cách thức: “Khách cược ngoài bàn, Ngồi vào bàn chơi”;
 2. Khi bàn chơi chưa có người (số người: 0) người chơi chỉ có thể chọn “Ngồi vào bàn chơi”, ngồi vào bàn chơi cần có nếu không chỉ có thể chọn “Khách cược ngoài bàn”;
 3. Khi bàn chơi đã đầy người (7 người), người chơi chỉ có thể chọn “Khách cược ngoài bàn” , Khi tất cả người “ngồi vào bàn chơi” thoát khỏi bàn, nếu bàn đó “khách cược ngoài bàn” có đặt cược thì ván đó sẽ là ván cuối cùng, nếu không có ai cược thì toàn bộ “Khách cược ngoài bàn” sẽ tư động bị thoát ra ngoài;
 4. Trường hợp khác người chơi đều có thể lựa chọn “Khách cược ngoài bàn, Ngồi vào bàn chơi”.

Mức cược:

 1. Ngồi vào bàn chơi: Mức cược là căn cứ theo mức cược bàn chơi, không căn cứ theo mức cược cá nhân;
 2. Khách cược ngoài bàn: Căn cứ theo mức cược cá nhân, không căn cứ theo mức cược bàn chơi.

Nặn bài:

 1. Chỉ có ” Chủ bàn” mới được phép nặn bài;
 2. Nếu 2 người chơi khác nhau cùng cược Banker/Player ai cược nhiều hơn thì được nặn bài;
 3. Nếu 2 người chơi khác nhau cùng cược Banker/Player và cược cùng số tiền, ai cược trước thì được nặn bài;
 4. Cùng 1 người chơi, nếu cùng lúc cược Banker&Player và cùng số tiền, hệ thống sẽ mặc định người chơi được nặn bài Player; (Lưu ý: Người chơi khác không cược Banker/Player, hoặc số tiền cược không cao bằng người chơi này)

Chức năng khác:

 1. Đợi tôi: trong thời gian cược, người chơi có thể nhấn chọn “Đợi tôi”, yêu cầu người chia bài kéo dài thời gian cược;
 2. Mở bài:
  a. Chỉ có những người chơi vào ghế cược mới có quyền hạn mở bài;
  b. Khi người chơi nhấn chọn yêu cầu”Mở bài”, người chia bài sẽ căn cứ trên bàn cược quyết định mở bài hoặc không, hoặc nhắc nhở những người chơi còn lại tiếp tục đặt cược.

By K8

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Bạn đã bỏ lỡ