1. Các nguyên tắc cá cược và quy định chung

1.1. Những điều khoản chung1.1.1.Các thông tin về cá cược do Công ty cung cấp có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, Công ty không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sai sót nào liên quan đến ngày tháng, thời gian, đia diểm, đối thủ, sự sai lệch, số liệu thống kê (được hiển thị khi truyền trực tiếp) hoặc các thông tin cá cược khác. Công ty bảo lưu quyền hiệu chỉnh bất kỳ lỗi hiển nhiên nào và sẽ tiến hành tất cả các bước phù hợp để đảm bảo rằng Thị trường đã được xác định như các kiểu cá cược khác nhau để chào hàng cho một cuộc thi đấu cụ thể, được quản lý trung thực và trong sáng. Công ty bảo lưu quyền ra quyết định cuối cùng.1.1.2.Nếu như một cuộc thi đấu, được xác định là cuộc thi đấu thể thao có tổ chức giữa hai đội hoặc các cá nhân, bắt đầu trước thời gian dự định thì khi đó, chỉ các cá cược được lập trước khi cuộc thi đấu bắt đầu (ngoại trừ cá cược trực tiếp) mới được tính là có giá trị. Nếu thị trường không được đóng hoặc đình chỉ đúng thời hạn, Công ty bảo lưu quyền hủy tất cả các cá cược được lập sau thời gian bắt đầu thực tế (ngoại trừ cá cược trực tiếp riêng biệt).1.1.3.Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa tên tiếng Anh và không phải tiếng Anh của cuộc thi đấu hoặc các đội tham gia cho trên trang Web thì tên tiếng Anh sẽ được ưu tiên chọn.1.1.4.Trong suốt thời gian, khách hàng có trách nhiệm nhận biết về tỷ số của trận đấu cũng như mọi thông tin liên quan. Chúng tôi khuyên khách hàng hãy nên xác nhận rõ tình trạng của trận đấu trước khi cá cược.1.1.5.Công ty bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung các Quy định này vào thời gian và nguyên nhân bất kỳ. Các sửa đổi này sẽ ràng buộc và có hiệu lực ngay lập tức sau khi được tung lên trang Web.1.1.6.Các hiểu biết của khách hàng về tỷ số đang hiện hữu, thời gian đã qua và các thông tin khác trên hiện trường được cung cấp bởi một bên thứ ba chịu thời gian trễ hoặc có thể không chính xác và bất kỳ sự cá cược nào dựa trên những thông tin này sẽ hoàn toàn là sự liều lĩnh của khách hàng. Công ty cung cấp dữ liệu này không đảm bảo về tính chính xác, tính hoàn thiện hoặc hợp thời của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự thiệt hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà khách hàng phải gánh chịu như hậu quả của việc tin tưởng vào thông tin đó.1.1.7.Công ty theo ý mình bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc tuyên bố khoản cược không có giá trị hoặc tạm ngưng tài khoản của khách mà không cần phải thông báo trước trong bất kỳ các trường hợp nào sau đây:• Thông tin khoản cược bị thiếu hoặc bị sai;
• Khoản cược được đặt vượt giới hạn cho phép theo quy tắc;
• Khoản cược đã đặt vi phạm các quy tắc;
• Lỗi do con người là lỗi đánh máy hoặc truyền thông tin dẫn tới việc sử dụng dữ liệu chơi hoặc tỷ giá quy đổi sai;
• Nếu và khi xuất hiện việc sử dụng nền tảng chơi bất thường hoặc xuất hiện khoản thắng cược và thua cuộc vượt ngưỡng.1.1.8.Công ty bảo lưu quyền tạm ngưng trò chơi hoặc sản phẩm cụ thể để khắc phục những lỗi dễ thấy, duy trì tính liêm chính và công bằng trong trò chơi nói trên.1.1.9.Khi công ty đã xác nhận khoản cược thì khách không thể hủy bỏ hay sửa khoản cược đó nữa.1.1.10.Nếu khách nghi ngờ có sai sót trong hệ thống, thì nên ngừng chơi và phối hợp với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty. Nếu tiếp tục chơi, thì khách sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của khoản cược của mình và Công ty có toàn quyền quyết định có giải quyết vấn đề này hay không.1.1.11.Trong đó trận đấu hay trò chơi trực tuyến bắt đầu và khoản cược được đặt khi sự kiện đang diễn ra và nếu vì bất cứ lý do nào việc phát trò chơi trực tuyến bị ngắt, bất luận nguyên nhân ngắt kết nối như thế, hay quá trình phát trò chơi trực tuyến bị đóng băng hoặc hỏng, bất kỳ và tất cả các khoản cược đặt sẽ được giữ nguyên và giải quyết khi sự kiện kết thúc và khi công bố kết quả. Quy tắc chung này sẽ không được áp dụng trong các trường hợp, trong đó trò chơi hay sản phẩm có quy tắc riêng về ngắt kết nối, trong trường hợp này và quy tắc riêng này sẽ được áp dụng và kết quả dựa theo đó sẽ ràng buộc khách hàng.1.1.12.Công ty bảo lưu quyền tạm ngưng và/hoặc đóng tài khoản của khách bất kỳ lúc nào nếu khách vi phạm các quy tắc và quy định hiện hành, gian lận, xâm nhập, tấn công, kiểm soát hoặc làm hỏng quy trình cá cược thông thường hoặc nếu khách tham gia vào các hoạt động rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác hoặc dưới độ tuổi được pháp luật cho phép để tham gia chơi đánh bạc trong quyền hạn hoặc vị trí thực tế của mình. Khi tài khoản của khách bị đóng vì lý do nói trên, tất cả những khoản cược thắng và/hoặc khoản trả cược bao gồm số dư trong tài khoản của khách sẽ mất.1.1.13.Công ty bảo lưu quyền thiết lập khoản trả cược tối đa cho các sản phẩm hiện có và các sản phẩm được ưu đãi.1.1.14.Công ty bảo lưu quyền từ chối chi trả nếu có bằng chứng cho thấy tiền cược bị chơi tuần tay hoặc có gian lận trong cuộc đua, sự kiện hoặc trận đấu. Bằng chứng trên có thể được dựa trên quy mô, khối lượng hoặc mô hình của các khoản cược đặt trên bất kỳ hoặc tất cả các kênh cá cược của chúng tôi. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về việc diễn giải những quy tắc này, cách giải thích của Công ty sẽ được áp dụng.1.1.15.Công ty bảo lưu quyền hủy bỏ quỹ khoản cược bao gồm các hoạt động cá cược bất hợp pháp.1.1.16.Công ty bảo lưu quyền từ chối khách tham gia trò chơi hoặc loại khách ra khỏi trò chơi.1.1.17.Phần mềm được cung cấp “nguyên trạng” không có bất kỳ bảo đảm, điều khoản, cam kết, đại diện, thể hiện hay ngụ ý nào theo luật định hoặc nếu không có trong quy định của Công ty. Công ty không đảm bảo khả năng thương mại, chất lượng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể rằng phần mềm đáp ứng các yêu cầu của khách và phần mềm này không vi phạm.1.1.18.Khi Công ty cam kết sẽ có hoạt động chăm sóc phù hợp, Công ty không đảm bảo rằng phần mềm sẽ không bị lỗi hoặc gián đoạn và bất kỳ sai sót nào trong phần mềm sẽ được khắc phục hoặc phần mềm hay máy chủ sẽ không có vi rút.1.1.19.Công ty không chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí, thiệt hại hoặc khiếu nại phát sinh hoặc do lỗi truyền thông, lỗi hệ thống cùng với thanh toán các khoản cược. Công ty bảo lưu quyền đưa ra bất kỳ hành động phù hợp nào để khắc phục những lỗi như thế bao gồm xóa bỏ tất cả các trò chơi liên quan từ phần mềm.1.1.20.Khi đặt các khoản cược và sử dụng phần mềm, khách hiểu rằng Công ty không kiểm soát cách họ sử dụng phần mềm. Thêm vào đó, khách đặt khoản cược và sử dụng phần mềm trong rủi ro của mình và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại hay tổn thất trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, bất ngờ hay đặc biệt nào.1.1.21.Khách không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào về Công ty hay nhà cung cấp phần mềm có trong phần mềm.1.1.22.Để tham gia chơi và đặt khoản cược, khách được cấp quyền sử dụng phần mềm cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng.1.1.23.Khách chơi cá cược không được phép:1.1.23.1.Cài đặt hoặc tải phần mềm vào máy chủ của một thiết bị khác hoặc tìm cách thiết lập phần mềm này có sẵn trực tuyến đối với bất kỳ người nào khác.1.1.23.2.Cấp bản quyền thứ cấp, nhượng quyền, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, sao chép hoặc lưu hành các bản sao phần mềm;1.1.23.3.Giải mã, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, biên dịch, dịch ngược, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên phần mềm, bất kỳ phần nào của phần mềm hoặc sao chép, điều chỉnh bản sao hoặc sát nhập một phần của phần mềm, chuyển đổi phần mềm toàn bộ hoặc một phần hoặc tìm cách để lấy được mã nguồn của phần mềm.1.1.23.4.Xóa bỏ bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu hay các thông báo tương tự như thế từ nhà cung cấp phần mềm và1.1.23.5.Nhập, truy cập hay tìm cách nhập hoặc truy cập hoặc bỏ qua hệ thống an ninh của Công ty hoặc gây cản trở phần mềm, trò chơi và trang web bằng bất cứ cách nào.1.1.24.Sử dụng phần mềm không đồng nghĩa với việc khách được cấp quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào có trong phần mềm.1.1.25.Những quy tắc chung này sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp không có quy tắc cụ thể nào dành cho một trò chơi hay sản phẩm cụ thể.

1.2. Từ bỏ hoặc trì hoãn1.2.1.Nếu cuộc thi đấu không bắt đầu theo ngày tháng dự định và không hoàn thành trong thời gian thi đấu ban đầu đã được quy định riêng cho mỗi loại thể thao, khi đó tất cả các cá cược được lập sẽ vô hiệu, ngoại trừ các cá cược trên thị trường đã được xác định không điều kiện.1.2.2.Nếu một cuộc thi đấu đã bắt đầu, nhưng sau đó bị đình chỉ và không hoàn thành trong thời gian thi đấu ban đầu đã được quy định riêng cho mỗi loại thể thao, khi đó tất cả các cá cược được lập sẽ vô hiệu, ngoại trừ các cá cược trên thị trường đã được xác định không điều kiện.1.2.3.Nếu một cuộc thi đấu không hoàn thành trong thời gian thi đấu ban đầu đã được quy định riêng cho mỗi loại thể thao, khi có một kết quả chính thức được công bố hoặc một kết quả do một Hội đồng đặc biệt liên quan đến cuộc thi đấu công bố, Công ty bảo lưu quyền công nhận trận đấu chính thức có giá trị. Trong trường hợp này, quyết định của công ty sẽ là ràng buộc và cuối cùng.

1.3. Thay đổi địa điểm1.3.1.Trừ khi có xác lập khác, nếu một cuộc thi đấu được lịch định tổ chức trên sân trung lập, nhưng lại được chơi ở sân không trung lập hoặc ngược lại, mọi cá cược được coi là có hiệu lực. Trong trường hợp thay đổi địa điểm mà đội chủ nhà phải chơi trên sân khách hoặc ngược lại, tất cả các cá cược đều bị coi là vô giá trị. Các cá cược cũng bị coi là vô giá trị khi tên của đội chủ nhà và đội khách bị xếp sai đảo lộn.1.3.2.Đối với các cuộc thi đấu không theo đội, nếu sự thay đổi địa điểm diễn ra sau khi Thị trường đã mở, mọi cá cược đều được coi là có hiệu lực.

1.4. Hiệp và thời gian1.4.1.Khoảng thời gian đã công bố của Sự kiện chỉ để phục vụ mục đích tham khảo. Các khoản cược sẽ vẫn có giá trị bất kể có sự thay đổi về khoảng thời gian đã lên lịch.1.4.2.Việc xảy ra trong khi chơi bù giờ hoặc hiệp phụ được coi là xảy ra vào cuối hiệp chính nghĩa là bàn ghi được trong thời gian hiệp phụ thứ nhất được coi là được ghi trong 45 phút.

1.5. Kết quả1.5.1.Khi thích hợp, vị trí trong vòng sẽ được coi là kết quả chính thức, bất kể sự sửa đổi kết quả hoặc sự tuyên bố không phù hợp (sự truất quyền thi đấu) xảy ra sau đó. Nếu không có vòng, kết quả sẽ được xác định theo kết quả chính thức của một Hội đồng xác đáng (thích hợp) vào thời điểm thị trường được xác lập, bất kể sự sửa đổi kết quả hoặc sự tuyên bố không phù hợp (sự truất quyền thi đấu) xảy ra sau đó, Nếu không có kết quả chính thức nào thì kết quả sẽ được xác định bằng cách tham chiếu với các chứng chỉ đã biết tại thời điểm xác lập Thị trường.1.5.2.Nói chung các thị trường được phân giải ngay sau khi kết thúc một Sự kiện. Một số Thị trường, do chỉ đơn thuần là một dịch vụ khách hàng, có thể phân giải trước khi kết quả chính thức được công bố. Công ty có quyền hủy bỏ kết quả phân giải trong Sự kiện mà một Thị trường đã phân giải sai kết quả.1.5.3.Trong trường hợp không chắc chắn về bất kỳ kết quả nào, công ty có quyền tạm ngưng thanh toán cá cược của bất kỳ thị trường nào.1.5.4.Ngoại trừ các trận đấu không hiện hữu, Công ty sẽ không hủy hay hoàn lại khoản tiền đã quyết toán do bất kỳ việc bổ sung hay thay đổi nào đối với kết quả, tên đội hoặc bất kỳ chi tiết trận đấu nào khác sau 72 giờ kể từ thời gian bắt đầu Sự kiện hoặc đối với các cược đã được quyết toán.1.5.5.Khi có sự không thống nhất giữa kết quả chính thức được công bố và kết quả đã được tung lên mục kết quả trên trang Web của Công ty thì sự tranh chấp sẽ được giải quyết bằng cách tham chiếu băng video của Công ty ghi lại trận đấu để có kết quả đúng. Nếu không có một băng video như vậy thì kết quả đúng sẽ được xác định theo kết quả của Hội đồng liên quan đến trận đấu được công bố trên trang web chính thức của họ. Nếu trang web chính thức không cấp được kết quả hoặc kết quả do nó cấp sai rõ ràng thì Công ty bảo lưu quyền quyết định hoặc sửa đổi để xác định kết quả cuối cùng. Quyết định của Công ty là cuối cùng và ràng buộc.1.5.6.Người thắng cuộc trong một Sự kiện được xác định khi kết thúc Sự kiện đó vì mục đích xác định cược giành chiến thắng bất kể việc thay đổi quyết định diễn ra sau đó hay kết quả của bất kỳ việc phản đối hay kháng nghị nào.

1.6. Ghi thời gian tiếp nhận tự động1.6.1.Đối với một số cuộc thi đấu mà Công ty có thể xác định thời gian, khách hàng có thể sử dụng tính năng Ghi thời gian tiếp nhận để lập cá cược bằng cách chọn núm “Timer Acceptance” trên menu. Mỗi lệnh cá cược được lập có sử dụng Timer Acceptance có bộ đếm ngược riêng, riêng biệt và duy nhất trong Công ty. Vào cuối thời gian đếm, nếu không có sự ngắt quãng như sẽ lưu ý ở phần 1.6.2 dưới đây, lệnh cá cược sẽ được chấp nhận.1.6.2.Nếu như có bất kỳ sự ngắt quãng được nêu trong mục này xảy ra trước khi đồng hồ đếm ngược dừng đếm, tất cả các lệnh cá cược sử dụng Timer Acceptance để đặt sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức1.6.2.1.Nếu như có khả năng xảy ra thẻ đỏ hoặc thẻ đỏ đã được rút ra1.6.2.2.Nếu như có khả năng có penalty hoặc đã có penalty1.6.2.3.Nếu như xuất hiện khả năng ghi bàn hoặc đã có bàn thắng được đội bất kỳ ghi
1.6.2.4.Các sự không mong muốn như sự hỏng thiết bị, truyền thông làm ngăn cản việc đặt, tiếp nhận, ghi lại và chú thích các lệnh cá cược, sự trễ, gián đoạn trong truyền tải, đường truyền thông bị hư hại1.6.3.Khi sử dụng tính năng Timer Acceptance các hiểu biết của khách hàng về tỷ số đang hiện hữu, thời gian đã qua và các thông tin khác trên hiện trường được cung cấp bởi một bên thứ ba chịu thời gian trễ hoặc có thể không chính xác và bất kỳ sự cá cược nào dựa trên những thông tin này sẽ hoàn toàn là sự liều lĩnh của khách hàng. Công ty cung cấp dư liệu này không đảm bảo về tính chính xác, tính hoàn thiện hoặc hợp thời của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự thiệt hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà khách hàng phải gánh chịu như hậu quả của việc tin tưởng vào thông tin đó.

2. Quy định về Thị trường (kiểu cá cược). Các Quy định chung

2.1. Những điều khoản chung2.1.1.Thắng (outright)2.1.1.1.Thắng (outright) nghĩa là đặt cược vào người thắng trong một trận thi đấu, một cuộc đua hoặc một cuộc đấu2.1.1.2.Thắng vị trí (outright place) nghĩa là đặt cược vào người thi đấu sẽ chiếm được vị trí định trước trong một trận thi đấu, một cuộc đua hoặc một cuộc đấu. Số vị trí chiến thắng sẽ được chỉ rõ trong tiêu đề của Thị trường.2.1.1.3.Nếu một đấu thủ/cầu thủ không bắt đầu một Sự kiện, cuộc đua hoặc trận đấu thì tất cả các khoản cược Thắng cho đấu thủ/cầu thủ đó sẽ vô hiệu trừ phi có quy định khác trong quy tắc cá cược thể thao cụ thể.
2.1.1.4.Nếu có 2 hoặc hơn người chiến thắng, hoặc có tình trạng hai người cùng về đích cùng nhau trong một thị trường outright, khi đó sự chi trả tiền cược (ít hơn tiền đặt cược) sẽ được chia theo số người chiến thắng và được xác lập theo tiền đặt cược hoàn trả.Dưới đây là một ví dụ cho câu hỏi của khách hàng về vấn đề: “ Nếu đây là Premier league của Anh và có 2 người ghi bàn cao thì Công ty tính toán tiền thanh toán cho họ như thế nào?”
Tiền trả sẽ là đặt cược/số người thắng X (odds-1). Nếu số người giành giải lớn hơn 2 thì = đặt cược/số người giành giải
Ví dụ: Premier league của Anh – top người ghi bàn
Dimitar Berbatov 1,4
Carlos Tevez 3,5
Nếu như tôi đặt 100 vào Berbatov, odds 1.4
Số người ghi bàn cao là 2. Khi đó tiền trả cho tôi sẽ là
Đặt 100/2 x (odds-1) = 100/2 x (1,4-1) = 20
Nếu như tôi đặt 100 vào Tevez với odds 3,5, tiền trả cho tôi sẽ là: 100/2 x (3,5-1) = 1252.1.1.5.Thuật ngữ “Bất kỳ người chơi nào khác” hoặc “Bất kỳ đội nào khác sẽ ứng với tất cả các người/đội chơi chưa được nêu danh trong Thị trường2.1.2.Moneyline2.1.2.1.Moneyline nghĩa là đặt cược vào người thi đấu hoặc đội thi đấu sẽ đánh bại người khác hoặc được xếp hạng cao hơn trong trận đấu. Các quy định còn lại của Moneyline sẽ được trình bày trong Quy định cá cược cho các trận đấu riêng biệt2.1.2.2.Thuật ngữ “The Field” ứng với tất cả các người thi đấu khác với người thi đấu đã được nêu tên trong trận đấu Moneyline2.1.3.Cược chấp (HDP) & Cược chấp hiệp 1& Cược chấp hiệp 22.1.3.1.Chấp là đặt cược khi người hoặc đội thi đấu được chấp thực tế ban đầu (dẫn đầu hiệu quả do được chấp trước khi cuộc thi đấu bắt đầu). Người/đội thắng sẽ là người/đội thi đấu có số điểm cao hơn sau khi đã cộng thêm số điểm được chấp vào kết quả. Các quy định còn lại của Handicap sẽ được trình bày trong Quy định cá cược cho các trận đấu riêng biệt.2.1.3.2.Cược chấp hiệp 1 có nghĩa là cá cược đội nào ghi bàn nhiều hơn sau khi đã tính thêm số bàn chấp vào kết quả hiệp 1 của trận đấu.2.1.3.3.Cược chấp hiệp 2 nghĩa là cược đội nào sẽ có số bàn thắng cao hơn sau khi cộng thêm tỉ số chấp vào kết quả hiệp 2 của trận đấu.2.1.4.Tài/Xỉu (OU) & Tài/Xỉu hiệp 1& Cược tài/xỉu hiệp 22.1.4.1.Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số điểm (số bàn thắng, trò chơi) theo kết quả cuối cùng của trận đấu. Nếu tổng số điểm nhiều hơn một mức OU định trước thì Trên(Over) là kết quả thắng. Nếu tổng số điểm ít hơn một mức OU định trước thì Dưới (Under) là kết quả thắng.2.1.4.2.Tài/Xỉu hiệp 1 là loại cược được xác định dựa trên tổng số điểm trong kết quả hiệp 1 của trận đấu. Nếu tổng số điểm lớn hơn đường Tài/Xỉu đã định sẵn thì kết quả thắng sẽ là Tài; nếu tổng số điểm nhỏ hơn đường Tài/Xỉu định sẵn thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.2.1.4.3.Cược tài/xỉu hiệp 2 nghĩa là cược dựa trên tổng số điểm của kết quả hiệp 2 của trận đấu. Nếu tổng số điểm lớn hơn mức tài/xỉu đã định trước thì kết quả thắng là tài; nếu tổng số điểm nhỏ hơn mức tài/xỉu định trước thì kết quả thắng là xỉu.2.1.5.Lẻ/Chẵn (OE) & Lẻ/Chẵn hiệp 1& Cược chẵn/lẻ hiệp 22.1.5.1.Chẵn/Lẻ là sự cá cược xem tổng số điểm (bàn thắng, trò chơi) trong kết quả cuối cùng của cuộc thi đấu là chẵn hay lẻ.2.1.5.2.1 Lẻ/Chẵn hiệp 1 là loại cược được xác định dựa trên việc tổng số điểm vào cuối hiệp 1 của trận đấu là Lẻ hay Chẵn.2.1.5.3.Cược chẵn/lẻ hiệp 2 nghĩa là cược tổng số điểm vào thời điểm kết thúc hiệp 2 của trận đấu là chẵn hay lẻ.
2.1.5.4.Khoản cược cho hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc hiệp 1. Tuy nhiên, nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi hiệp 1 kết thúc thì tất cả các khoản cược cho hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị.2.1.7.Chẵn/Lẻ cho nửa trận và cho cả trận. (Match Half-time/Full-time Odd/Even)2.1.7.1.Chẵn /Lẻ cho nửa trận và cho cả trận (tính theo các hiệp chính) là kiểu cá cược dự đoán xem kết quả của nửa trận?cả trận tương ứng sẽ là lẻ/lẻ (Odd/Odd); lẻ/chẵn(Odd/Even); chẵn/chẵn (Even/Even); chẵn /lẻ (Even/Odd)2.1.7.2.Có 4 phương án để cá cược:Lẻ/Lẻ
Lẻ/Chẵn
Chẵn/Lẻ
Chẵn/Chẵn2.1.7.3.Với kiểu cá cược này, tất cả thời gian bù giờ không được tính khi xác định kết quả các hiệp chính của trận đấu.2.1.8.Đánh cuộc hỗn hợp (Mix Parlay)2.1.8.1.Cược xiên (Mix Parlay) là đặt cược vào tổ hợp của ít nhất hai chọn lựa của các trận đấu trở lên trong một lần cược. Nếu tất cả các lựa chọn cùng thắng thì Cược Tổng hợp thắng và sẽ được trả thưởng ở tỷ lệ cược kết hợp của hai hay nhiều lựa chọn. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị thua thì Cược tổng hợp thua. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hoãn thì tỷ lệ cược cho lựa chọn đó sẽ được chuyển thành tỷ lệ 1,00.2.1.8.2.Khi Mix Parlay đang hiện hữu, nếu bất kỳ sự cá cược nào trong chọn lựa bị rút bỏ thì Parlay sẽ không còn hiệu lực.2.1.8.3.Xin hãy tham chiếu mục “Help” trên trang cá cược kiểu Mix Parlay để biết thêm chi tiết.2.1.8.4.Một Trixie gồm 4 sự cá cược, trong đó 3 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 3 gấp đôi và 1 gấp 3 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu hai sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, một trong số các cá cược gấp đôi sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 3 lựa chọn của bạn thắng, cả 3 sự cược gấp đôi và sự cược gấp 3 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.2.1.8.5.Một Yankee gồm 11 sự cá cược, trong đó có 4 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 6 gấp đôi, 4 gấp 3 và 1 gấp 4 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 3 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 3 trong số các cá cược gấp đôi và 1 trong số các cá cược gấp 3 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 4 lựa chọn của bạn thắng, cả 6 sự cược gấp đôi, 4 sự cược gấp 3 và sự cược gấp 4 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.2.1.8.6.Một Canadian gồm 26 sự cá cược, trong đó có 5 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 10 gấp đôi, 10 gấp 3, 5 gấp 4 lần và 1 gấp 5 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 4 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 6 trong số các cá cược gấp đôi và 4 trong số các cá cược gấp 3 và 1 cá cược gấp 4 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 5 lựa chọn của bạn thắng, cả 10 sự cược gấp đôi, 10 sự cược gấp 3, 5 sự cược gấp 4 và sự cá cược gấp 5 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.2.1.8.7.Một Heinz gồm 57 sự cá cược, trong đó có 6 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 15 gấp đôi, 20 gấp 3, 15 gấp 4 lần, 6 gấp 5 lần và 1 gấp 6 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 5 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 10 trong số các cá cược gấp đôi và 10 trong số các cá cược gấp 3, 5 trong số các cá cược gấp 4 và 1 trong số các cá cược gấp 5 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 6 lựa chọn của bạn thắng, cả 15 sự cược gấp đôi, 20 sự cược gấp 3, 15 sự cược gấp 4, 6 sự cược gấp 5 và sự cược gấp 6 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.2.1.8.8.Một Super Heinz gồm 120 sự cá cược, trong đó có 7 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 21 gấp đôi, 35 gấp 3 và 35 gấp 4 lần, 21 gấp 5 lần, 7 gấp 6 lần và 1 gấp 7 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 6 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 15 trong số các cá cược gấp đôi và 20 trong số các cá cược gấp 3, 15 trong số các cá cược gấp 4, 6 trong số các cá cược gấp 5 và 1 trong số các cá cược gấp 6 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 7 lựa chọn của bạn thắng, cả 21 sự cược gấp đôi, 35 sự cược gấp 3, 35 sự cược gấp 4, 21 sự cược gấp 5, 7 sự cược gấp 6 và 1 sự cá cược gấp 7 đều cho lợi nhuận. Nếu một (hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.2.1.8.9.Một Goliath gồm 247 sự cá cược, trong đó có 8 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 28 gấp đôi, 56 gấp 3, 70 gấp 4 lần, 56 gấp 5 lần, 28 gấp 6 lần, 8 gấp 7 lần và 1 gấp 8 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 7 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 21 trong số các cá cược gấp đôi, 35 trong số các cá cược gấp 3, 35 trong số các cá cược gấp 4, 21 trong số các cá cược gấp 5,7 trong số các cá cược gấp 6 và 1 trong số các cá cược gấp 7 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 8 lựa chọn của bạn thắng, cả 28 sự cược gấp đôi, 56 sự cược gấp 3, 70 sự cược gấp 4, 56 sự cược gấp 5, 28 sự cược gấp 6, 8 sự cược gấp 7 và 1 sự cược gấp 8 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.2.1.8.10.Xin hãy tham chiếu biểu tượng “” trên menu cá cược kiểu Mix Parlay để biết thêm chi tiết.2.1.8.11.Tình huống bất ngờ liên quan2.1.8.11.1. Tình huống bất ngờ liên quan xảy ra ở cược xiên (multiple bets) mà ở đó, kết quả của chọn lựa này có thể ảnh hưởng đến kết quả của chọn lựa kia.
2.1.8.11.2. Ví dụ về tình huống bất ngờ liên quan:
* Cược Neymar sẽ ghi bàn thắng và cược Brazil sẽ ghi từ 2 bàn trở lên trong cùng trận đấu đó.
* Cược Cristiano Ronaldo sẽ ghi từ 2 bàn thắng trở lên và cược “Cả hai đội cùng ghi bàn – Có” trong cùng trận đấu đó của Bồ Đào Nha.
* Cược Lionel Messi là vua phá lưới và cược đội FC Barcelona sẽ giành chức vô địch giải đấu.
2.1.8.11.3. Tùy chọn đặt cược thông thường không có sẵn cược xiên (multiple bets) với tình huống bất ngờ liên quan để đặt cược.
2.1.8.11.4. Khi cược xiên có tình huống bất ngờ liên quan được nhận một cách sai sót thì cược xiên này sẽ không có hiệu lực và sẽ được trả lại.

2.2. Các kiểu cá cược bóng đá2.2.1.Trừ khi có sự xác lập khác, kết quả để cá cược bóng đá là kết quả cuối trận theo thời gian thông thường (bao gồm cả thời gian đá bù giờ do trọng tài quyết định). Các thời gian ngoài quy định không được tính.2.2.2.1X2, Cược 1X2 hiệp 1 & Cược 1X2 hiệp 22.2.2.1.1X2 là cá cược vào 1 trong 3 kết quả thắng có thế của mớt trận đắu: 1 ứng với đội được nêu tên đầu tiên (thông thường là đội chủ nhà); X ứng với trận đầu kết thúc hòa hoặc kết thúc ngang điểm; 2 ứng với đội được nêu tên thứ hai (thường là đội khách2.2.2.2.Cược 1X2 hiệp 1 nghĩa là cược bất kỳ một trong ba khả năng thắng, thua hoặc hòa theo tỉ số hiệp 1 của trận đấu. 1 chỉ đội được nhắc đến đầu tiên (thường là đội nhà); X chỉ kết quả hòa; 2 chỉ đội được nhắc đến thứ hai (thường là đội khách).2.2.2.3.Cược 1X2 hiệp 2 nghĩa là cược bất kỳ một trong ba khả năng thắng, thua hoặc hòa theo tỉ số hiệp 2 của trận đấu. 1 chỉ đội được nhắc đến đầu tiên (thường là đội nhà); X chỉ kết quả hòa; 2 chỉ đội được nhắc đến thứ hai (thường là đội khách).2.2.2.4.Cược 1X2 cho 10 phút đầu tiên
Cược 1X2 cho 10 phút đầu tiên nghĩa là cược dự đoán một trong ba khả năng có kết quả thắng, thua hoặc hòa trong 10 phút thi đấu chính thức đầu tiên của một trận đấu.2.2.3.Tỷ số Chính xác2.2.3.1.Tỷ số Chính xác có nghĩa là cược để dự đoán tỷ số cuối cùng khi kết thúc toàn bộ trận đấu.2.2.3.2.Tỷ số Chính xác thắng “AOS” có nghĩa là đội đã chọn phải thắng với tỷ số không được liệt kê trong lựa chọn.2.2.3.3.Cược sẽ không có hiệu lực nếu trận đấu bị hoãn lại trừ khi khoản thanh toán tiền cược đã được quyết định.2.2.4.Tổng số bàn thắng & Tổng số bàn thắng trong hiệp 1& Cược tổng số bàn thắng của hiệp 22.2.4.1.Tổng số bàn thắng là các cược được xác định bằng tổng số bàn thắng đã được ghi trong trận đấu2.2.4.2.Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 nghĩa là cá cược được xác định dựa trên tổng số bàn thắng được ghi trong hiệp 1 của trận đấu.2.2.4.3.Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng trong hiệp 22.2.4.3.1.Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do hai đội ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do hai đội ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.2.2.4.3.2.Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 của đội nhà so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 của đội nhà nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do đội nhà ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do đội nhà ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.2.2.4.3.3.Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 của đội khách so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 của đội khách nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do đội khách ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do đội khách ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.2.2.4.4.Cược tổng số bàn thắng của hiệp 2 nghĩa là cược dựa trên tổng số bàn thắng được ghi trong hiệp 2 của trận đấu.2.2.4.5.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.2.2.5.Hiệp 1/Toàn trận (HT/FT)2.2.5.1.Hiệp 1/Toàn trận nghĩa là cá cược để dự đoán kết quả hiệp 1 và toàn trận của một trận đấu (Thời gian đá thêm không tính). Trong thị trường này H ứng với đội được nêu tên đầu tiên (thông thường là đội chủ nhà); D ứng với trận đấu kết thúc hòa; A ứng vvới đội được nêu tên thứ hai ( thường là đội khách).2.2.5.2.Ví dụ HA nghĩa là đội được nêu tên trước (chủ nhà) sẽ dẫn trước trong hiệp 1, còn đội được nêu tên thứ hai (khách) sẽ dẫn trước khi tính toàn trận2.2.6.Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng & Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng trong hiệp 12.2.6.1.Bàn thắng đầu/Bàn thắng cuối là cá cược vào đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên và đội nào sẽ ghi bàn thắng cuối cùng trong trận đấu. Trong thị trường này HF sẽ ứng với việc đội được ghi tên đầu tiên (thường là đội chủ nhà) sẽ ghi bàn thắng đầu tiên, HL sẽ ứng với việc đội được ghi tên đầu tiên sẽ ghi bàn thắng cuối cùng. AF sẽ ứng với việc đội được ghi tên thứ hai (thường là đội khách) sẽ ghi bàn thắng đầu tiên, AL sẽ ứng với việc đội được ghi tên thứ hai sẽ ghi bàn thắng cuối cùng. NG ứng với trường hợp không có bàn thắng nào được ghi trong trận đấu.2.2.6.2.Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1 nghĩa là cá cược đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên hoặc bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1 của trận đấu. Trong hình thức chơi này, những từ sau có ý nghĩa như sau: HF là đội được nhắc đến tên trước (thông thường là đội nhà) đã ghi bàn thắng đầu tiên. HL chỉ đội được nhắc đến tên đầu tiên đã ghi bàn thắng cuối cùng.AF chỉ đội được nhắc đến tên thứ hai (thông thường là đội khách) đã ghi bàn thắng đầu tiên.AL chỉ đội được nhắc đến tên thứ hai đã ghi bàn thắng cuối cùng.NG nghĩa là không có bàn thắng nào được ghi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.2.2.6.3.Bàn phản lưới nhà được tính cho đội bạn2.2.6.4.Nếu một trận đấu bị dừng khi đã có bàn thắng được ghi, tất cả các cá cược cho bàn thắng đầu tiên (và không bàn thắng) sẽ vẫn hiệu lực, còn các cá cược cho bàn thắng cuối cùng sẽ bị coi là không có giá trị. Nếu trận đấu bị dừng khi chưa có bàn thắng nào được ghi thì tất cả các cá cược cho bàn thắng đầu tiên, bàn thắng cuối cùng và không bàn thắng đều bị vô hiệu hóa.2.2.7.Đội nào sẽ ra bóng đầu tiên2.2.7.1.Đội nào sẽ ra bóng đầu tiên là hình thức cược xem đội nào sẽ ra bóng đầu tiên.2.2.7.2.Nếu trận đấu bị dừng khi đã ra bóng thì tất cả các cá cược vẫn nguyên giá trị.2.2.8.Tổng số của đội nhà so với Tổng số của đội khách2.2.8.1.Tổng số bàn thắng của đội nhà so với tổng số bàn thắng của đội khách2.2.8.1.1.Tổng số bàn thắng của đội nhà so với tổng số bàn thắng của đội khách có nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng mà đội nhà đã ghi được so với tổng số bàn thắng mà đội khách đã ghi được đối với các trận đấu trong một liên đoàn cụ thể chơi vào một ngày nhất định.2.2.8.2.Tổng số quả phạt góc của đội nhà so với tổng số quả phạt góc của đội khách2.2.8.2.1.Tổng số quả phạt góc của đội nhà so với tổng số quả phạt góc của đội khách nghĩa là cược để dự đoán tổng số quả phạt góc mà đội nhà được hưởng so với tổng số quả phạt góc mà đội khách đã được hưởng đối với các trận đấu trong một liên đoàn cụ thể chơi vào một ngày nhất định.2.2.8.3.Tổng số thẻ phạt của đội nhà so với tổng số thẻ phạt của đội khách2.2.8.3.1.Tổng số thẻ phạt của đội nhà so với tổng số thẻ phạt của đội khách nghĩa là cược dự đoán tổng số thẻ phạt do đội nhà nhận được so với tổng số thẻ phạt do đội khách nhận được trong một trận đấu của một giải đấu hay một mùa thi đấu cụ thể vào một ngày nhất định.2.2.8.4.Đội nhà chỉ đội được nêu tên đầu tiên và đội khách chỉ đội được nêu tên thứ hai.2.2.8.5.Nếu một (hoặc nhiều) trận đấu bị hoãn lại hoặc hủy bỏ thì khoản cược sẽ vô hiệu.2.2.9.Cược Trên/Dưới cho một đội (Single Team Over/Under) & Cược Trên/Dưới trong hiệp 1 cho một đội (Single Team 1st Half Over/Under)2.2.9.1.Trên/Dưới cho 1 đội là số bàn thắng do một đội cụ thể ghi được.2.2.9.2.Cược Trên/Dưới trong hiệp 1 cho một đội (Single Team 1st Half Over/Under) là loại cược dự đoán bàn thắng được ghi bởi một đội cụ thể trong hiệp 1 của trận đấu.2.2.9.3.Nếu tổng số lớn hơn dòng Trên/Dưới, lúc ấy kết quả thắng cuộc là Trên; nếu tổng số nhỏ hơn dòng Trên/Dưới, lúc ấy kết quả thắng cuộc là Dưới.2.2.10.Phạt góc2.2.10.1.Phạt góc được hưởng nhưng không thực hiện không được tính2.2.10.2.Số quả phạt góc2.2.10.2.1.Cược chấp & Cược chấp hiệp 12.2.10.2.1.1.Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu thực hiện nhiều quả phạt góc hơn bao gồm cả chấp.2.2.10.2.1.2.Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược vào đội nào có nhiều quả phạt góc nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ quả phạt góc được chấp nào.2.2.10.2.1.3.Khoản cược của cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Khoản cược của cược chấp hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.2.2.10.2.2.Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 12.2.10.2.2.1.Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số quả phạt góc mà hai đội đã thực hiện trong trận đấu.2.2.10.2.2.2.Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là đặt cược dựa trên tổng số quả phạt góc do cả hai đội ghi trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu.2.2.10.2.2.3.Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.2.2.10.2.2.4.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.2.2.10.3.Quả phạt góc đầu tiên,Cược quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 & Quả phạt góc đầu tiên của hiệp 22.2.10.3.1.Quả phạt góc đầu tiên nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có quả phạt góc đầu tiên trong trận đấu.2.2.10.3.2.Cược quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ được hưởng quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 của trận đấu.2.2.10.3.3.Quả phạt góc đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ có quả đá phạt góc đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.2.2.10.3.4.Các tùy chọn đặt cược có ở tất cả các thị trường Quả phạt góc đầu tiên là đội nhà, đội khách hoặc không đội nào.2.2.10.3.5.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.
2.2.10.3.5.1. Các tùy chọn đặt cược có ở tất cả các thị trường Quả phạt góc cuối cùng là đội nhà, đội khách hoặc không đội nào.2.2.10.4.Quả phạt góc cuối cùng& Cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 12.2.10.4.1.Quả phạt góc cuối cùng nghĩa là cược xem đội nào sẽ thực hiện quả phạt góc cuối cùng trong trận đấu2.2.10.4.2.Cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ được hưởng quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 của trận đấu.2.2.10.4.3.Khoản cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trong thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Khoản cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trong thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.2.2.10.5.Quả phạt góc tiếp theo2.2.10.5.1.Quả phạt góc tiếp theo nghĩa là cược xem đội nào sẽ thực hiện quả phạt góc tiếp theo trong trận đấu2.2.10.5.2.Tất cả các cá cược sẽ giữ nguyên hiệu lực nếu quả phạt góc được chỉ định được thực hiện.2.2.10.6.Tài/Xỉu số quả phạt góc của một đội2.2.10.6.1.Tài/Xỉu số quả phạt góc của một đội nghĩa là cược dự đoán tổng số quả phạt góc của một đội cụ thể trong một trận đấu.2.2.10.6.1.1.Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội nhà được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.2.2.10.6.1.2.Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà trong hiệp 1 nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội nhà được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.2.2.10.6.1.3.Đối với Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà lẫn Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.10.6.2.Nếu tổng số quả phạt góc lớn hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số quả phạt góc nhỏ hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.2.2.10.6.2.1.Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội khách được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.2.2.10.6.2.2.Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách trong hiệp 1 nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội khách được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.2.2.10.6.2.3.Đối với Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách lẫn Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.10.7.Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn & Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp2.2.10.7.1.Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn nghĩa là cược tổng số quả phạt góc do cả hai đội được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.2.2.10.7.2.Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp 1 nghĩa là cược tổng số quả phạt góc do cả hai đội được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.2.2.10.7.3.Đối với Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn lẫn Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.11.Tổng số thẻ phạt2.2.11.1.Một thẻ vàng được tính là một điểm, một thẻ đỏ tính là 2 điểm. Tổng số điểm mà một cầu thủ có thể nhận trong một trận đấu là 3 điểm (1 cho thẻ vàng và 2 cho thẻ đỏ, thẻ vàng thứ hai không tính)2.2.11.2.Không tính các thẻ rút ra cho những người không phải là cầu thủ (người điều hành, người thay thế, trọng tài…)2.2.11.2.1.Thẻ được trọng tài rút ra sau tiếng còi kết thúc Toàn trận không được tính.2.2.11.2.2.Thẻ được trọng tài rút ra sau tiếng còi kết thúc Hiệp 1 sẽ được tính vào hiệp 2 của trận đấu.2.2.11.3.Số tổng số thẻ2.2.11.3.1.Cược chấp & Cược chấp hiệp 12.2.11.3.1.1.Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu bị nhận nhiều thẻ hơn bao gồm cả chấp.2.2.11.3.1.2.Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ nhận nhiều thẻ phạt nhất trong suốt hiệp 1 của trận đấu bao gồm của bất kỳ thẻ phạt được chấp nào.2.2.11.3.1.3.Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu2.2.11.3.2.Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 12.2.11.3.2.1.Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số thẻ phạt mà hai đội đã phải nhận trong trận đấu.2.2.11.3.2.2.Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là cược dựa trên tổng số thẻ phạt mà cả hai đội phải nhận trong suốt hiệp 1 của trận đấu.2.2.11.3.2.3.Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.2.2.11.3.2.4.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.2.2.11.4.Thẻ phạt đầu tiên & Thẻ phạt đầu tiên của hiệp 22.2.11.4.1.Thẻ phạt đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ phải nhận thẻ phạt đầu tiên (Thẻ vàng hoặc thẻ đỏ)2.2.11.4.2.Thẻ phạt đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ bị nhận thẻ phạt đầu tiên (vàng hoặc đỏ) trong hiệp 2 của trận đấu.2.2.11.4.3.Nếu trận đấu bị đình chỉ sau khi thẻ phạt đầu tiên được rút ra thì các cá cược giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị đình chỉ trước khi thẻ phạt đầu tiên được rút ra thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.2.2.11.4.4.Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có thẻ phạt đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có thẻ phạt đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.2.2.11.5.Thẻ phạt cuối cùng2.2.11.5.1.Thẻ phạt cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ phải nhận thẻ phạt cuối cùng (Thẻ vàng hoặc thẻ đỏ)2.2.11.5.2.Nếu hai (hoặc hơn) cầu thủ cùng bị phạt vì cùng một sự cố thì cầu thủ nào được trọng tài rút thẻ sau cùng được coi là người thắng.2.2.11.5.3.Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.2.2.11.6.Thẻ phạt tiếp theo (Next Booking)2.2.11.6.1.Thẻ phạt tiếp theo (Next Booking) là loại cược dự đoán đội nào sẽ nhận thẻ phạt tiếp theo, có thể là thẻ đỏ và/hoặc thẻ vàng.2.2.11.6.2.Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu số thẻ phạt mà hai đội phải nhận bằng số thẻ phạt đã đặt cược.2.2.11.7.Tài/Xỉu tổng số thẻ phạt của một đội2.2.11.7.1.Tài/Xỉu tổng số thẻ phạt của một đội nghĩa là cược dự đoán tổng số thẻ phạt do một đội cụ thể trong một trận đấu nhận được.2.2.11.7.2.Nếu tổng số thẻ phạt lớn hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số thẻ phạt nhỏ hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.2.2.12.Việt vị2.2.12.1.Số lỗi việt vị2.2.12.1.1.Cược chấp & Cược chấp hiệp 12.2.12.1.1.1.Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu bị bắt lỗi việt vị nhiều hơn bao gồm cả chấp.2.2.12.1.1.2.Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ bị bắt việt vị nhiều lần nhất trong hiệp 1 của trận đấu, bao gồm bất kỳ lần việt vị được chấp nào.2.2.12.1.1.3.Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.2.2.12.1.2.Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 12.2.12.1.2.1.Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số lỗi việt vị bị bắt trong trận đấu.2.2.12.1.2.2.Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số lần quyết định việt vị trong hiệp 1 của trận đấu.2.2.12.1.2.3.Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.2.2.12.1.2.4.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.2.2.12.2.Lỗi việt vị đầu tiên & Lỗi việt vị đầu tiên của hiệp 22.2.12.2.1.Lỗi việt vị đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị đầu tiên2.2.12.2.2.Lỗi việt vị đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.2.2.12.2.3.Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có quyết định lỗi việt vị đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi có quyết định lỗi việt vị đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.2.2.12.3.Lỗi việt vị cuối cùng2.2.12.3.1.Lỗi việt vị cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị cuối cùng2.2.12.3.2.Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.2.2.12.4.Lỗi việt vị tiếp theo2.2.12.4.1.Lỗi việt vị tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ bị bắt việt vị tiếp theo.2.2.12.4.2.Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội đặt cược bị bắt lỗi việt vị tiếp theo đúng như dự đoán.2.2.13.Thay người2.2.13.1.Tổng số lần thay người2.2.13.1.1.Chấp2.2.13.1.1.1.Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành thay người nhiều hơn bao gồm cả chấp.2.2.13.1.1.2.Nếu trận đấu bị dừng, khi đó các cá cược đều bị vô hiệu hóa.2.2.13.1.2.Trên/ Dưới (Over/Under)2.2.13.1.2.1.Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số lần thay người trong trận đấu.2.2.13.1.2.2.Nếu tổng số điểm nhiều hơn mức OU thì Trên(Over) là kết quả thắng. Nếu tổng số điểm ít hơn mức OU thì Dưới (Under) là kết quả thắng.2.2.13.1.2.3.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.2.2.13.2.Lần thay người đầu tiên2.2.13.2.1Lần thay người đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ phải thay người trước tiên2.2.13.2.2Nếu hai (hoặc hơn) cầu thủ cùng được thay một lúc thì cầu thủ nào có số được giơ lên đầu tiên được coi là người thắng.2.2.13.2.3Nếu trận đấu bị dừng sau khi lần thay người đầu tiên được thực hiện thì các cá cược giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị dừng trước khi thực hiện thay người các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.2.2.13.3.Lần thay người cuối cùng2.2.13.3.1Lần thay người cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ thay người sau cùng2.2.13.3.2Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.2.2.14.Lưới sạch2.2.14.1Lưới sạch có nghĩa là cá cược “Có” vào đội giữ lưới sạch (không để lọt lưới bàn thắng) hoặc “Không” vào đội không giữ lưới sạch (để lọt lưới bàn thắng).2.2.14.2Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện sau khi mới chỉ có đội nhà ghi bàn thì khoản cược “Đội khách Có & Không” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội nhà Có & Không” sẽ không có giá trị. Nếu mới chỉ có đội khách ghi bàn thì khoản cược “Đội nhà Có & Không” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội khách Có & Không” sẽ không có giá trị. Nếu cả hai đội khách và đội nhà đã ghi bàn thắng thì tất cả mọi khoản cược sẽ đều có hiệu lực. Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện khi chưa có bàn thắng nào được ghi thì tất cả mọi khoản cược sẽ không có giá trị.Luật 1:
Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi = 0 (1, 2..:0)
Đội nhà Có – Hoàn tiền Đội khách Có – Thua
Đội nhà Không – Hoàn tiền Đội khách Không – Thắng

Luật 2:
Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
Đội nhà Có – Thua Đội khách Có – Thua
Đội nhà Không – Thắng Đội khách Không – Thắng

Luật 3: Số bàn đội nhà ghi = 0, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (0:1, 2…)
Đội nhà Có – Thua Đội khách Có – Hoàn tiền
Đội nhà Không – Thắng Đội khách Không – Hoàn tiền
2.2.15.Penalty2.2.15.1Penalty là cược vào quả penalty được thụ hưởng và được thực hiện trong trận đấu2.2.15.2Nếu trận đấu bị dừng sau khi quả penalty được chỉ định và được thực hiện thì các cá cược giữ nguyên hiệu lực.2.2.15.3Nếu trận đấu bị dừng trước khi có penalty các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.2.2.16.Sút penalty2.2.16.1Sút penalty là cược xem đội nào thắng khi sút penalty2.2.16.2Trong cá cược kiểu chấp, kết quả là tất cả các cú sút bao gồm cả cái chết bất ngờ. Trong cá cược kiểu Trên/dưới (0/U) kết quả chỉ tính 10 quả penalty thông lệ, không tính cái chết bất ngờ2.2.17.Liên đoàn tưởng tượng (Fantasy League)2.2.17.1Các trận đấu tưởng tượng là sự ghép cặp giữa các đội từ các trận đấu khác nhau2.2.17.2Các địa điểm hoàn toàn chỉ phục vụ mục đích tham chiếu2.2.18.Cược O/U riêng 15 phút2.2.18.1Cược riêng15 phút O/U là cược vào tổng số điểm (số bàn thắng, số quả phạt góc, số thẻ phạt v.v..) ở cuối mỗi 15 phút thời gian của trận đấu2.2.18.2Nếu tổng số điểm nhiều hơn một mức OU định trước thì Trên(Over) là kết quả thắng. Nếu tổng số điểm ít hơn mức OU định trước thì Dưới (Under) là kết quả thắng.2.2.18.3Ví dụOU phút thứ 15
00:01 – 15:00 Tất cả các điểm được ghi từ 00:-00 đến phút thứ 15:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút thứ15 kết thúc

OU phút thứ 30
15:01 – 30:00 Tất cả các điểm được ghi từ 15:-01 đến phút thứ 30:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút 30 kết thúc

Ou phút thứ 45
30:01- 45:00 OU: Tổng số điểm ghi được từ phút thứ 30:01 đến phút 45:00.
Tất cả các kèo cược phải được đặt trước hoặc vào lúc kết thúc của phút thứ 45

OU phút thứ 60
45:01 – 60:00 Tất cả các điểm được ghi từ 45:-01 đến phút thứ 60:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút 60 kết thúc

OU phút thứ 75
60:01 – 75:00 Tất cả các điểm được ghi từ 60:-01 đến phút thứ 75:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút 75 kết thúc

OU Phút thứ 90
75:01- 90:00 OU: Tổng số điểm ghi được từ phút thứ 75:01 cho đến phút 90:00
Tất cả các kèo cược phải được đặt trước hoặc vào lúc kết thúc của phút thứ 90

2.2.18.4Đối với kiểu cược 15 phút OU, các cá cược được xác lập cho thời gian ghi bàn chính xác (khi bóng lăn qua vạch cầu môn) hoặc cho số lần phạt góc (số quả phạt góc đã thực hiện) và Tổng số thẻ Phạt (do trọng tài chính đưa ra) được ghi trên đồng hồ hoặc thông báo trên truyền thông trực tiếp2.2.18.5Nếu trận đấu bị treo hoặc bị dừng sau khi 15 phút định trước đã kết thúc các cá cược theo kiểu 15 phút OU giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị đình chỉ trước khi 15 phút chỉ định kết thúc các cá cược theo kiểu 15 phút OU sẽ bị vô hiệu hóa.2.2.18.6Đối với hai (2) phút cuối cùng của bất cứ trò chơi cá cược trực tiếp TRÊN / DƯỚI 15 phút đặc thù thì bất cứ hành động nào ngoài những hành động được nêu ra dưới đây sẽ được coi là Chơi An toàn và như vậy tất cả cá cược đã đặt còn để treo có thể được xem xét chấp nhận: ghi điểm, đá phạt và thẻ đỏ.2.2.18.7Đối với hai (2) phút cuối của đặt cược trực tiếp số lần phạt góc 15 phút cụ thể bất kỳ nào, mọi hành động khác với các hành động được đề cập dưới đây, sẽ được xem là Chơi an toàn và do đó tất cả các khoản cược chưa xử lý đã đặt có thể được xem xét chấp nhận: đá phạt trực tiếp nguy hiểm tại sân đối phương, cầu thủ tấn công đang giữ bóng tại sân đối phương và phạt penalty.2.2.18.8Đối với hai (2) phút cuối của đặt cược Tổng số thẻ phạt của 15 phút cụ thể bất kỳ nào, mọi hành động ngoài những hành động được đề cập dưới đây sẽ được xem là Chơi an toàn và do đó tất cả các khoản cược chưa xử lý đã đặt có thể được xem xét chấp nhận: đá phạt trực tiếp nguy hiểm tại sân đối phương, phạt penalty, ghi bàn, phạt góc, cầu thủ ngã bị thương không giải thích, cầu thủ cãi nhau và cầu thủ đánh nhau.2.2.18.9Đối với khoảng thời gian từ phút 30:01-45:00 và từ phút 75:01 – 90:00, các trận cược được phân giải vào đúng lúc bàn thắng được ghi (bóng bay qua cửa gôn vào lưới), số lượng lần phạt góc (các quả phạt góc bị bắt) và Tổng số thẻ Phạt (thẻ phạt do trọng tài chính đưa ra) như hiện ra trên đồng hồ và như đài phát trực tiếp công bố không tính bất cứ thời gian bù giờ hoặc thời gian bị thương.2.2.19.Đá phạt2.2.19.1.Không tính các đá phạt được chỉ định nhưng không thực hiện2.2.19.2.Đá phạt ứng với các trường hợp đá phạt trực tiếp hoặc gián tiếp ( không tính penalty và cú đá ghi bàn)2.2.19.3.Số quả đá phạt2.2.19.3.1Cược chấp & Cược chấp hiệp 12.2.19.3.1.1Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều cú đá phạt hơn bao gồm cả chấp.2.2.19.3.1.2Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có nhiều cú sút phạt nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú sút phạt được chấp nào.2.2.19.3.1.3Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.2.2.19.3.2Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 12.2.19.3.2.1Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số cú đá phạt mà hai đội thực hiện trong trận đấu.2.2.19.3.2.2Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số lần sút phạt do hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.2.2.19.3.2.3Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.2.2.19.3.2.4Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.2.2.19.4.Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên & Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên của hiệp 22.2.19.4.1.Cú đá phạt đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng cú đá phạt trước tiên2.2.19.4.2.Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ được hưởng quả sút phạt đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.2.2.19.4.3.Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú đá phạt tự do đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú đá phạt tự do đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.2.2.19.5.Cú đá phạt cuối cùng2.2.19.5.1.Cú đá phạt cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ thực hiện cú đá phạt cuối cùng2.2.19.4.2.Nếu trận đấu bị bỏ dở, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.2.2.19.6.Cú sút phạt tiếp theo2.2.19.6.1.Cú sút phạt tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ được hưởng cú sút phạt tiếp theo.2.2.19.4.2.Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội dự đoán được hưởng cú sút phạt tiếp theo đúng như dự đoán.2.2.20.Quả phát bóng lên2.2.20.1.Quả phát bóng lên là quả phát bóng mà đội đang phòng thủ được hưởng sau khi bóng chạm chân của cầu thủ đội đối phương rồi đi hết đường biên ngang.2.2.20.2.Không tính quả phát bóng từ vạch 5m50 được thưởng nhưng không thực hiện và cú sút ghi bàn do thủ môn thực hiện sau khi phá bóng cứu nguy.2.2.20.3.Số quả phát bóng2.2.20.3.1.Cược chấp & Cược chấp hiệp 12.2.20.3.1.1.Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều quả phát bóng lên hơn bao gồm cả chấp.2.2.20.3.1.2.Hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ có nhiều cú phát bóng từ cầu môn nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú phát bóng từ cầu môn được chấp nào.2.2.20.3.1.3.Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.2.2.20.3.2.Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 12.2.20.3.2.1.Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số quả phát bóng lên mà hai đội thực hiện trong trận đấu.2.2.20.3.2.2.Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số cú phát bóng từ cầu môn do cả hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.2.2.20.3.2.3.Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.2.2.20.3.2.4.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.2.2.20.4.Bàn thắng đầu tiên & Bàn thắng đầu tiên của hiệp 22.2.20.4.1.Quả phát bóng lên đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả phát bóng lên trước tiên2.2.20.4.2.Quả phát bóng lên đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả phát bóng lên trước tiên2.2.20.4.3.Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú sút cầu môn đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú sút cầu môn đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.2.2.20.5.Quả phát bóng lên cuối cùng2.2.20.5.1.quả phát bóng lên cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả phát bóng lên cuối cùng2.2.20.5.2.Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị2.2.20.6.Cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo2.2.20.6.1.Cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo trong trận đấu.2.2.20.6.2.Tất cả các khoản cược đều được xem là có giá trị nếu đội được đặt cược có cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo đúng như dự đoán.2.2.21.Ném biên2.2.21.1.Quả ném biên là quả ném bóng mà một đội được hưởng sau khi bóng chạm chân của cầu thủ đội đối phương rồi cắt ngang đường biên dọc.2.2.21.1.1.Không tính cú ném biên được thưởng như không thực hiện.2.2.21.2.Số lần ném biên2.2.21.2.1.Cược chấp & Cược chấp hiệp 12.2.21.2.1.1.Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều quả ném biên hơn bao gồm cả chấp.2.2.21.2.1.2.Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có nhiều cú ném biên nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú ném biên được chấp nào.2.2.21.2.1.3.Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có hiệu lực nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.2.2.21.2.2.Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 12.2.21.2.2.1.Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số lần ném biên mà hai đội thực hiện trong trận đấu.2.2.21.2.2.2.Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là đặt cược dựa trên tổng số cú ném biên do cả hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.2.2.21.2.2.3.Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.2.2.21.2.2.4.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.2.2.21.3.Quả ném biên đầu tiên & Quả ném biên đầu tiên của hiệp 22.2.21.3.1.Cá lần ném biên đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả ném biên trước tiên2.2.21.3.2.Quả ném biên đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ được hưởng quả ném biên đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.2.2.21.3.3.Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú ném biên đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú ném biên đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị.2.2.21.4.Lần ném biên cuối cùng2.2.21.4.1.Lần ném biên cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả ném biên cuối cùng2.2.21.4.2.Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị2.2.21.5.Cú ném biên tiếp theo2.2.21.5.1.Cú ném biên tiếp theo nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có cú ném biên tiếp theo trong trận đấu.2.2.21.5.2.Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội được đặt cược có cú ném biên tiếp theo đúng như dự đoán.2.2.22.Trên/Dưới trong 10 phút cụ thể (Specific 10 Minutes Over/Under)2.2.22.1.Cược (Trên/Dưới) cho mỗi Phút thứ 10 nghĩa là việc cược được xác định bằng tổng số điểm ghi được (bàn thắng, các quả phạt góc, các trận, thẻ, v.vv…) vào thời điểm kết thúc của từng Phút thứ 10 [KHOẢNG GIỮA CỦA] thời gian trong một trận đấu.2.2.22.2.Nếu tổng số nhiều hơn số bàn mà Kèo Trên/Dưới đã định trước thì kết quả thắng là Trên; Nếu tổng số ít hơn số bàn mà Kèo Trên/Dưới đã định thì kết quả thắng là Dưới.2.2.22.3.Ví dụ:OU phút thứ 10
00:00 – 10: 00 Tổng số điểm được ghi từ 00:00 đến 10:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 10 kết thúc

OU phút thứ 20
10:01 – 20: 00 Tổng số điểm được ghi từ 10:01 đến 20:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 20 kết thúc

OU phút thứ 30
20:01 – 30: 00 Tổng số điểm được ghi từ 20:01 đến 30:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 30 kết thúc

OU phút thứ 40
30:01 – 40: 00 Tổng số điểm được ghi từ 30:01 đến 40:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 40 kết thúc

OU phút thứ 60
50:01 – 60: 00 Tổng số điểm được ghi từ 50:01 đến 60:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 60 kết thúc

OU phút thứ 70
60:01 – 70: 00 Tổng số điểm được ghi từ 60:01 đến 70:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 70 kết thúc

OU phút thứ 80
70:01 – 80: 00 Tổng số điểm được ghi từ 70:01 đến 80:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 80 kết thúc

Ou Phút thứ 90
80:01- 90:00 OU: Tổng số điểm ghi được từ phút thứ 80:01 cho đến phút 90:00
Tất cả các trận cược phải được đặt vào trước hoặc đúng lúc kết thúc của phút thứ 902.2.22.4.Trong kiểu cá từng 10 phút một này, cá cược được đặt theo thời gian ghi bàn chính xác (khi bóng cán qua vạch cầu môn), số lượng trái phạt góc (các quả góc bị phạt) và Tổng số thẻ Phạt (do trọng tài chính đưa ra)được hiển thị trên đồng hồ hoặc công bố theo truyền thông trực tiếp.2.2.22.5.Nếu trận đấu bị treo hoặc bị dừng sau khi 10 phút định trước đã kết thúc các cá cược theo kiểu 10 phút OU giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị dừng trước khi 10 phút đã chỉ định kết thúc các cá cược đặt cho 10 phút đó sẽ bị vô hiệu hóa.2.2.22.6.Đối với hai (2) phút cuối cùng của bất cứ trò chơi cá cược trực tiếp TRÊN / DƯỚI 10 phút đặc thù thì bất cứ hành động nào ngoài những hành động được nêu ra dưới đây sẽ được coi là Chơi An toàn và như vậy tất cả cá cược đã đặt còn để treo có thể được xem xét chấp nhận: ghi điểm, đá phạt và thẻ đỏ.2.2.22.7.Đối với khoảng thời gian từ phút 80:01đến phút thứ 90:00, các trận cược được phân giải vào đúng thời gian mà bàn thắng được ghi (bóng bay qua cửa gôn vào lưới), số lượng trái phạt góc (các quả góc bị phạt) và Tổng số thẻ Phạt (do trọng tài chính đưa ra) như hiện ra trên đồng hồ và như đài phát trực tiếp công bố không tính bất cứ thời gian bù giờ hoặc thời gian bị thương.2.2.23.Các quy định về bóng đá trong nhà2.2.23.1.Các cá cược đều đặt vào kết quả cuối 40 phút lịch định (2 x 20 phút). Không tính thời gian thêm giờ và penalty.2.2.23.2.Nếu như trận đấu bị hoãn hoặc bị dừng và không kết thúc trong ngày hôm đó thì tất cả các cá cược đều bị vô hiệu2.2.23.3.Nếu như trận đấu bắt đầu trước thời gian lịch định thì chỉ có các cá cược đã được đặt trước quả ra bóng đầu tiên là có giá trị. Tất cả các cá cược được đặt lệnh sau khi bóng lăn sẽ bị coi là vô hiệu. (ngoại trừ cá cược trực tiếp).2.2.24.Người ghi nhiều bàn thắng nhất2.2.24.1.Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất liên đoàn2.2.24.1.1.Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất liên đoàn nghĩa là cá cược để đoán cầu thủ nào sẽ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải định kỳ của một liên đoàn.2.2.24.1.2.Trong trường hợp một cầu thủ gia nhập một câu lạc bộ khác trong cùng liên đoàn trong thời gian giữa mùa giải, tất cả các bàn thắng ghi được trong khi cầu thủ đó chơi ở các câu lạc bộ khác sẽ được tính trong tổng số bàn thắng được ghi. Nhưng những bàn thắng do một cầu thủ ghi trong một trận đấu bên ngoài liên đoàn sẽ không được tính.2.2.24.1.3.Các bàn thắng được ghi trong các hiệp phụ để phân định thắng thua và đá phạt đền sẽ không được tính.2.2.24.1.4.Bàn ghi vào lưới nhà sẽ bị loại khi tính tổng bàn thắng do một cầu thủ ghi được.2.2.24.1.5.Cược vào các cầu thủ không thi đấu sẽ vẫn có hiệu lực. Một cầu thủ không thi đấu là bất kỳ cầu thủ nào không có tên trong đội hình cuối cùng cho mùa giải hiện tại của một liên đoàn.2.2.24.1.6.Bàn ghi vào lưới nhà sẽ bị loại khi tính tổng bàn thắng do một cầu thủ ghi được.2.2.24.1.7.Trong trường hợp có nhiều cầu thủ đồng hạng về số bàn thắng ghi được, tỷ lệ thanh toán (trừ đi tiền đặt cược) được chia cho số người thắng cược theo tỷ lệ phù hợp với cược thắng.2.2.24.2.Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trận đấu hoặc sự kiện2.2.24.2.1.Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trận đấu hoặc sự kiện nghĩa là cá cược để đoán cầu thủ nào sẽ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu hoặc một sự kiện.2.2.24.2.2.Bàn ghi vào lưới nhà và bàn đá phạt đền sẽ bị loại khi tính tổng bàn thắng do một cầu thủ ghi được. Tuy nhiên, bàn thắng ghi được trong lúc cộng thêm giờ sẽ được tính.2.2.24.2.3.Cược vào các cầu thủ không thi đấu sẽ vẫn có hiệu lực. Cầu thủ không thi đấu là bất kỳ cầu thủ nào không có tên trong đội hình cuối cùng trong một trận đấu hoặc sự kiện.2.2.24.2.4.Nếu một cầu thủ rút khỏi hoặc được chuyển nhượng sang một câu lạc bộ khác trong một trận đấu hoặc sự kiện khác trước khi bắt đầu trận đấu hoặc sự kiện này, tiền cược vào cầu thủ rút tên hoặc được chuyển nhượng sẽ được hoàn trả.2.2.24.1.5.Trong trường hợp có nhiều cầu thủ đồng hạng về số bàn thắng ghi được, tỷ lệ thanh toán (trừ đi tiền đặt cược) được chia cho số người thắng cược theo tỷ lệ phù hợp với cược thắng.2.2.24.3.Cầu thủ là Vua phá lưới xếp hạng theo trận đối đầu & Cầu thủ đối với Vua phá lưới của đội2.2.24.3.1.Các bàn phản lưới nhà và penalty không được tính. Thời gian thêm giờ bị loại trừ và không được tính cho các mục đích cá cược2.2.24.3.2.Nếu cầu thủ không chơi trong trận đấu, tất cả các cá cược đều bị hủy bỏ.2.2.24.3.3.Tất cả các kết quả được tính khi Ban trọng tài tuyên bố kết quả chính thức vào cuối trận đấu2.2.25.Thời gian bù giờ do chấn thương2.2.25.1.Thời gian bù giờ do chấn thương là thời gian được thêm vào để bù lại khoảng thời gian bị mất do cứu chữa cho các cầu thủ bị thương. Thời gian này được chỉ định vào cuối hiệp 2 và gồm:Không có
1 phút
2 phút
3 phút
4+ phút
2.2.25.2.Thời gian bù giờ do chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp một2.2.25.2.1.Tất cả các cá cược được lập cho 45 phút chơi đầy đủ, không tính thời gian thêm giờ. Các cá cược được đặt về thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 45 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 1.2.2.25.2.2.Nếu trận đấu bị dừng trong hiệp 1, các cá cược đặt vào thời gian bù giờ do chấn thương của hiệp một sẽ được hủy bỏ. Tiền cược sẽ được hoàn trả vào tài khoản của người đặt2.2.25.3.Thời gian bù giờ do chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp hai2.2.25.3.1.Tất cả các cá cược được lập cho 90 phút chơi đầy đủ, không tính thời gian thêm giờ. Các cá cược được đặt về thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 90 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 2.2.2.25.3.2.Nếu trận đấu bị dừng trong hiệp 2, các cá cược đặt vào thời gian bù giờ do chấn thương của hiệp hai sẽ được hủy bỏ. Tiền cược sẽ được hoàn trả vào tài khoản của người đặt2.2.25.4.Công ty sẽ xác lập các cá cược theo kết quả chính thức được những người có trách nhiệm tổ chức trận đấu công bố2.2.26.Cược cơ hội kép, Cơ hội kép hiệp 1 & Cơ hội kép hiệp 22.2.26.1.2.2.26.1.1.1 hoặc X – Nếu kết quả là đội chủ nhà hoặc hòa thì cá cược vào lựa chọn này thắng
X hoặc 2 – Nếu kết quả là hòa hoặc đội khách thì cá cược vào lựa chọn này thắng
1 hoặc 2 – Nếu kết quả là đội chủ nhà hoặc đội khách thì cá cược vào lựa chọn này thắng2.2.26.1.2.Nếu trận đấu được tổ chức trên sân trung lập thì đội được nêu tên trước sẽ được coi là đội chủ nhà để cá cược.2.2.27.Hòa không cá, Cược đội thắng trong hiệp 1 nhưng nếu kết quả hiệp 1 hòa thì nhận lại tiền cược & Cược đội thắng trong hiệp 2 nhưng nếu kết quả hiệp 2 hòa thì nhận lại tiền cược2.2.27.1.Cược đội thắng nhưng nếu kết quả hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.2.2.27.2.Cược đội thắng trong hiệp 1 nhưng nếu kết quả hiệp 1 hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong hiệp 1 của trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.2.2.27.3.Cược đội thắng trong hiệp 2 nhưng nếu kết quả hiệp 2 hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong hiệp 2 của trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.2.2.28.Cả hai/một/không đội nào ghi bàn2.2.28.1.Cả hai – Hai đội đều ghi bàn
Một – đội kia không ghi bàn
Không – Không có đội nào ghi bàn2.2.28.2.Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ sau khi chỉ Đội nhà ghi bàn, thì cược ‘Không có đội nào’ sẽ vẫn có hiệu lực trong khi cược ‘Cả hai’ và ‘Một’ sẽ vô hiệu. Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ sau khi chỉ Đội khách ghi bàn, cược ‘Không có đội nào’ sẽ vẫn có hiệu lực trong khi cược ‘Cả hai’ và ‘Một’ sẽ vô hiệu. Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ sau khi cả Đội nhà và Đội khách ghi bàn, tất cả các cược đều có hiệu lực.Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ mà không có bàn thắng nào được ghi, tất cả các khoản cược đều vô hiệu.

Luật 1:
Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi = 0 (1, 2..:0)
Cả hai – Hoàn tiền
Một – Hoàn tiền
Cả hai đều không – Thua

Luật 2:
Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (1, 2: 1, 2…)
Cả hai – Thắng
Một – Thua
Cả hai đều không – Thua

Luật 3:
Số bàn đội nhà ghi = 0, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (0:1, 2…)
Cả hai – Hoàn tiền
Một – Hoàn tiền
Cả hai đều không – Thua

2.2.29.Thắng không thua2.2.29.1.Dự đoán là đội mà bạn chọn có thể thắng mà không bị đối phương ghi bàn trong thời gian thông lệ hoặc trong thời gian lịch định của trận đấu, không tính thời gian đá bù giờ và các quả penalty2.2.29.2.Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện sau khi mới chỉ có đội nhà ghi bàn thì khoản cược “Đội khách” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội nhà” sẽ không có giá trị. Nếu mới chỉ có đội khách ghi bàn thì khoản cược “Đội nhà” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội khách” sẽ không có giá trị. Nếu cả hai đội khách và đội nhà đã ghi bàn thắng thì tất cả mọi khoản cược sẽ đều có hiệu lực. Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện khi chưa có bàn thắng nào được ghi thì tất cả mọi khoản cược sẽ không có giá trị.

Luật 1:
Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi = 0 (1, 2..:0)
Đội nhà – Hoàn tiền Đội khách – Thua

Luật 2:
Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
Đội nhà – Thua Đội khách – Thua

Luật 3:
Số bàn đội nhà ghi = 0, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (0:1, 2…)
Đội nhà – Thua Đội khách – Hoàn tiền
2.2.30.Kiểu chấp 32.2.30.1.Sự xác lập sẽ theo tỷ số hiển thị dùng kết quả thực của trận đấu đã được hiệu chỉnh theo chấp.2.2.31.Thắng trong một hiệp2.2.31.1.Dự báo đội bạn chọn sẽ ghi được nhiều bàn hơn đối phương ở một trong hai hiệp.2.2.31.2.Đội nhà thắng một trong hai hiệp2.2.31.2.1.Đội nhà thắng một trong hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội nhà có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội khách vào một trong hai hiệp của trận đấu hay không.2.2.31.2.2.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.2.2.31.3.Đội khách thắng một trong hai hiệp2.2.31.3.1.Đội khách thắng một trong hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội khách có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội nhà vào một trong hai hiệp của trận đấu hay không.2.2.31.3.2.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.2.2.32.Thắng cả hai hiệp2.2.32.1.Dự báo đội bạn chọn sẽ ghi được nhiều bàn hơn đối phương ở từng hiệp trong cả hai hiệp.2.2.32.1.1.Ví dụ: Nếu bạn chọn ghi bàn trong hiệp 1 và trận đấu kết thúc với kết quả 1”0 thì chỉ hiệp 1 của trận đấu được tính là thắng 1: 0 . 45 phút sau của trận đấu sẽ có kết qủa 0: 0 nghĩa là hòa. Nếu điều này xảy ra , chỉ có hiệp 1 của trận đấu được coi là thắng và như vậy người cược sẽ thua.2.2.32.2.Đội nhà thắng trong cả hai hiệp2.2.32.2.1.Đội nhà thắng trong cả hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội nhà có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội khách trong mỗi hiệp hay không.2.2.32.2.2.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.2.2.32.3.Đội khách thắng trong cả hai hiệp2.2.32.3.1.Đội khách thắng trong cả hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội khách có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội nhà trong mỗi hiệp hay không.2.2.32.3.2.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.2.2.33.Đội ghi nhiều bàn thắng nhất & Đội ghi ít bàn thắng nhất2.2.33.1.Đội ghi nhiều bàn thắng nhất2.2.33.1.1.Đội có nhiều bàn thắng nhất là đội thắng cuộc.2.2.33.1.2.Chênh lệch tỷ số bàn thắng không được tính.2.2.33.1.3.Nếu các đội có số điểm ngang nhau, lúc ấy quy tắc Về đích cùng nhau được áp dụng.Ví dụ:
Man city 4 Swansea 4
Liverpool 4 Sunderland 1
Lúc ấy, Liverpool, Man city và Swansea là đội thắng cuộc.
2.2.33.2.Đội ghi ít bàn thắng nhất2.2.33.2.1.Đội có ít bàn thắng nhất là đội thắng cuộc.2.2.33.2.2.Chênh lệch tỷ số bàn thắng không được tính.2.2.33.2.3.Nếu các đội có số điểm ngang nhau, lúc ấy quy tắc Về đích cùng nhau được áp dụng.2.2.33.3.Các cược vào đội có trận đấu bị bỏ dở hay bị hoãn nhưng không được lên lịch lại trong khoảng thời gian do công ty quy định sẽ không có giá trị.2.2.33.4.Các bàn thắng được ghi trong loạt đá luân lưu sẽ không được tính.2.2.33.5.Đối với các kèo liên quan đến cuộc đấu, bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ sẽ được tính.2.2.33.6.Đối với các kèo liên quan đến cuộc đấu, bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ sẽ được tính.2.2.34.Cược tổng số bàn thắng chính xác & Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 1 & Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 22.2.34.1.Cược tổng số bàn thắng chính xác nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.2.2.34.2.Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 1 nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1.2.2.34.3.Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 2 nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2.2.2.34.4.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.34.5.Số bàn thắng chính xác của đội nhà & Số bàn thắng chính xác của đội nhà trong hiệp 12.2.34.5.1.Số bàn thắng chính xác của đội nhà nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội nhà ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.2.2.34.5.2.Số bàn thắng chính xác của đội nhà trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội nhà ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu.2.2.34.5.3.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.2.2.34.6.Số bàn thắng chính xác của đội khách & Số bàn thắng chính xác của đội khách trong hiệp 12.2.34.6.1.Số bàn thắng chính xác của đội khách nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội khách ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.2.2.34.6.2.Số bàn thắng chính xác của đội khách trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội khách ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu.2.2.34.6.3.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.2.2.35.Số điểm ghi trong vòng đấu bảng2.2.35.1.Số điểm ghi trong vòng đấu bảng là cược xem đội nào đó ghi được tổng số điểm là…sau khi vòng đấu bảng kết thúc2.2.36.Số điểm ghi trong vòng đấu bảng2.2.36.1.Là kiểu cá để dự đoán tổng số bàn mà 1 bảng ghi được vào một ngày tháng cụ thể2.2.36.2.Nếu có các đội cùng mức bàn thắng thì áp dụng luật Về đích cùng nhau2.2.36.2.1.Ví dụ:
Bảng A Balan – Hy Lạp 2 – 1 = 3 bàn
Nga – Séc 3 – 2 = 5 bàn
Bảng A tổng 8 bàn
Bảng B tổng 7 bàn
Bảng C tổng 7 bàn
Bảng D tổng 6 bàn
Bảng A là người thắng2.2.37.Điểm của đội sau vòng đấu bảng2.2.37.1.Là cược vào điểm của đội sau vòng đấu bảng khi được so sánh chính xác với các loại chào hàng Trên (Over), trong khoảng (Inclusive) và Dưới (Under)2.2.37.1.1.Ví dụ:
Tổng điểm của đội X là 5
Nếu cá:
Dưới 3 điểm – Thua
Trong khoảng 3 – 4 điểm Thua
Trên 4 điểm Thắng2.2.38.Dự báo chính xác bảng2.2.38.1.Là cược để dự báo các đội sẽ đứng thứ nhất và thứ hai theo trình tự riêng, các vị trí của đội trong Bảng tương ứng vào cuối vòng đấu bảng2.2.39.Cược kiểu Trên/Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương2.2.39.1.Cược kiểu Trên /Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương hiệp 12.2.39.1.1.Cược kiểu Trên/Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương hiệp 1 là cược vào thời gian bù giờ cho chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp một2.2.39.1.2.Nếu tổng lớn hơn mức OU thì Trên (Over) là kết quả thắng. Nếu tổng nhỏ hơn mức OU thì Dưới (Under) là kết quả thắng2.2.39.1.3.Các cá cược được đặt theo thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 45 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 1.2.2.39.2.Cược kiểu Trên /Dưới cho Thời gian bù giờ do chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp hai2.2.39.2.1.Cược kiểu Trên/Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương hiệp 2 là cược vào thời gian bù giờ cho chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp hai2.2.39.2.2.Nếu tổng lớn hơn mức OU thì Trên (Over) là kết quả thắng. Nếu tổng nhỏ hơn mức OU thì Dưới (Under) là kết quả thắng2.2.39.2.3.Các cá cược được đặt theo thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 90 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 2.2.2.40.Cách ghi bàn thắng đầu tiên2.2.40.1.Là dự báo cách bàn thắng đầu tiên được ghi (bất kỳ đội nào trong trận)2.2.40.1.1.Đá phạt – Bàn thắng có thể được ghi trực tiếp tù cú đá phạt. Một cú đá vòng của cầu thủ đá phạt có thể ghi được bàn thắng. Cách cá này cũng tính cả các bàn thắng được ghi trực tiếp từ quả phạt góc.2.2.40.1.2.Penalty – Bàn thắng có thể được ghi trực tiếp từ penalty với cầu thủ đã penalty đã được nêu tên.2.2.40.1.3.Đá phản lưới nhà – nếu bàn thắng được tuyên bố là phản lưới2.2.40.1.4.Đánh đầu – Nếu lần chạm bóng cuối cùng của cầu thủ ghi bàn là chạm đầu2.2.40.1.5.Các cú sút vào gôn khác – Tất cả các cú sút vào gôn ngoài các loại đã liệt kê ở trên2.2.40.1.6.Không có bàn thắng được ghi2.2.40.2.Công ty sẽ xác lập các cá cược theo kết quả chính thức do những người có trách nhiệm tổ chức trận đấu công bố2.2.41.Đá penalty – Liệu cú đá penalty có ghi bàn không?2.2.40.1.Là cược để dự đoán xem cầu thủ được chỉ định đá phạt ghi được bàn thắng hay là làm hỏng cú đá khi đá penalty2.2.40.2.Nếu quả penalty không được chỉ định, tất cả các cá cược đều không có giá trị2.2.42.Dự báo kép2.2.42.1.Dự báo kép là cược để dự báo xem hai đội nào sẽ đứng ở 2 vị trí đầu (bất kể thứ tự) khi giải đấu kết thúc2.2.43.Dự báo chính xác2.2.43.1.Dự báo chính xác là cược để dự báo xem hai đội nào sẽ đứng ở 2 vị trí đầu theo đúng thứ tự khi giải đấu kết thúc2.2.44.Đội mới đứng đầu2.2.44.1.Đội mới đứng đầu là cược xem đội nào sẽ kết thúc giải trong cương vị Đội mới đứng đầu. “Đội mới” là đội vừa mới được chuyển lên thi đấu trong giải.2.2.45.Đội thắng khu vực2.2.45.1.Đội thắng khu vực Là cược xem đội nào sẽ thắng trong giải đấu khu vực. Các kết quả sẽ được tính theo kết quả chính thức mà Hội đồng giải thông báo khi kết thúc giải.2.2.46.Không cược sân nhà2.2.46.1.Dự đoán hòa hay thắng trên sân đối phương trong trận đấu. Nếu kết quả cuối cùng sau thời gian thường lệ của cuộc chơi hoặc vào thời điểm kết thúc thời gian quy định là trận thắng trên sân nhà thì tất cả cá cược sẽ được hoàn trả.2.2.47.Thắng từ đầu, cược không có hiệu lực2.2.47.1.Dự đoán hòa hay thắng trên sân nhà trong trận đấu. Nếu kết quả cuối cùng sau thời gian thường lệ của cuộc chơi hoặc vào thời điểm kết thúc thời gian quy định là trận thắng trên sân đối phương thì tất cả cá cược sẽ được hoàn trả.2.2.48.Hòa / không hòa2.2.48.1.Dự đoán hòa hoặc không hòa trong kết quả cuối cùng của một sự kiện sau thời gian thường lệ của cuộc chơi hoặc vào thời điểm kết thúc thời gian quy định.2.2.49.Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 và Hiệp 22.2.49.1.Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 có nghĩa là cược dự đoán tỷ số cuối cùng khi kết thúc Hiệp 1.2.2.49.2.Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 có nghĩa là cược để dự đoán tỷ số trong Hiệp 1 của một Sự kiện.2.2.49.3.Cược sẽ không có hiệu lực nếu trận đấu bị hoãn lại trừ khi khoản thanh toán tiền cược đã được quyết định.2.2.50.Kết quả / Tổng số bàn thắng2.2.50.1.Kết quả / Tổng số bàn thắng là cược để dự đoán cả hai:2.2.50.1.1.Trận đấu sẽ kết thúc với kết quả Đội chủ nhà thắng hoặc Đội khách thắng hoặc hòa và2.2.50.1.2.Tổng số bàn thắng theo kết quả cuối cùng của trận đấu sẽ là Trên hay Dưới2.2.50.2.Có các lựa chọn sau để cá cược:2.2.50.2.1.Đội chủ nhà và Trên – Cá cược sẽ thắng khi đội chủ nhà thắng và tổng điểm đạt trên một mức định trước.2.2.50.2.2.Đội chủ nhà và Dưới – Cá cược sẽ thắng khi đội chủ nhà thắng và tổng điểm đạt Dưới một mức định trước.2.2.50.2.3.Đội khách và Trên – Cá cược sẽ thắng khi đội khách thắng và tổng điểm đạt trên một mức định trước.2.2.50.2.4.Đội khách và Dưới – Cá cược sẽ thắng khi độ khách thắng và tổng điểm đạt dưới một mức định trước.2.2.50.2.5.Hòa và Trên – Cá cược sẽ thắng khi kết quả trận đấu là hòa và tổng điểm đạt trên một mức định trước.2.2.50.2.6.Hòa và Dưới – Cá cược sẽ thắng khi kết quả trận đấu là hòa và tổng điểm đạt dưới một mức định trước.2.2.50.3.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.51.Đội thắng vào cuối trận2.2.51.1.Là cược để dự đoán đội bóng thua liên tục trong gần hết thời gian trận đấu diễn ra, nhưng bất ngờ vượt lên và thắng ở cuối những phút thứ 902.2.52.Cược cầu thủ ghi bàn đầu tiên2.2.52.1.Cược cầu thủ ghi bàn đầu tiên nghĩa là cược dự đoán cầu thủ sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong một trận đấu.2.2.52.2.Khoản cược vào bất cứ cầu thủ nào không tham gia thi đấu trong trận đấu hoặc cầu thủ nào vào thay sau khi bàn thắng thứ nhất được ghi sẽ không có giá trị và sẽ được hoàn trả.2.2.52.3.Bàn đá phản lưới nhà không được tính là bàn thắng đầu tiên. Trong trường hợp đó, cầu thủ tiếp theo ghi bàn sẽ được xem là cầu thủ đầu tiên ghi được bàn thắng.2.2.52.4.Khoản cược đặt vào loại cược “không có cầu thủ nào phá lưới” sẽ thắng nếu không có cầu thủ nào ghi bàn trong trận đấu. Nếu bàn đá phản lưới nhà là bàn thắng duy nhất trong trận đấu thì khoản cược đặt vào loại cược “không có cầu thủ nào phá lưới” sẽ thắng.2.2.52.5.Khoản cược đặt vào cầu thủ bị đuổi khỏi sân trước khi bàn thắng đầu tiên được ghi sẽ bị mất.2.2.52.6.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.53.Cược đội đầu tiên ghi bàn & Cược đội cuối cùng ghi bàn2.2.53.1.Cược đội đầu tiên ghi bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.2.2.53.2.Cược đội cuối cùng ghi bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng cuối cùng trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.2.2.53.3.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.54.Cược đội đầu tiên ghi 2 bàn & Cược đội đầu tiên ghi 3 bàn2.2.54.1.Cược đội đầu tiên ghi 2 bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi hai (2) bàn thắng trước trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.2.2.54.2.Cược đội đầu tiên ghi 3 bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi ba (3) bàn thắng trước trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.2.2.54.3.Có các lựa chọn đặt cược sau:• Đội nhà
• Đội khách
• Không có đội nào trong hai đội2.2.54.4.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.55.Thời gian của bàn ghi đầu tiên2.2.55.1.Có nghĩa là cược đoán trong khoảng thời gian nào, bàn thắng đầu tiên được ghi.2.2.55.1.1.Thời gian Ghi Bàn thắng Đầu tiên (10 phút) nghĩa là đặt cược để dự đoán bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi trong vòng 10 phút đầu tiên của trận đấu.2.2.55.1.2.Thời gian Ghi Bàn thắng Đầu tiên (15 phút) nghĩa là đặt cược để dự đoán bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi trong vòng 15 phút đầu tiên của trận đấu.2.2.55.2.Nếu trận đầu bị hủy sau khi bàn thắng thứ nhất được ghi, tất cả cược sẽ dừng lại.2.2.55.3.Nếu trận đấu bị hủy trước khi bàn thắng thứ 1 đã được ghi, tất cả cược sẽ bị hủy2.2.56.Hiệp đấu nào sẽ tạo ra bàn thắng thứ 12.2.56.1.Có nghĩa là cược đoán trong hiệp nào của trận đấu bàn thắng thứ 1 sẽ được ghi2.2.56.2.Những lựa chọn cá cược có sẵn là:
• Hiệp đầu
• Hiệp hai
• Không bàn thắng2.2.56.3.Nếu trận đấu sau đó bị hủy sau khi bàn thắng thứ nhât được ghi trong toàn bộ hiệp đấu đầu tiên, thì tất cả cược sẽ dừng lại.2.2.56.4.Nếu trận đấu bị hủy trong bất cứ thời điểm nào trước khi bàn thắng thứ 1 được ghi thì tất cả cược không có giá trị.2.2.57.Cả hai đội ghi bàn/Kết quả và Cả hai đội ghi bàn/Kết quả Hiệp một2.2.57.1.Hai đội ghi bàn/kết quả có nghĩa là cược dự đoán hai đội2.2.57.1.1.Dù cho trận đấu sẽ dẫn tới kết quả là hai đội ghi bàn và ;2.2.57.1.2.Dù cho trận dấu sẽ dẫn tới kết quả là đội nhả thắng hoặc đội khách thắng hoặc hòa2.2.57.2.Những lựa chọn cược có sẵn là :
• Yes & Chủ nhà – cược thắng nếu hai đội ghi bàn và đội chủ nhà thắng
• Yes & Đội khách- cược thắng nếu hai đội ghi bàn và đội khách thắng
• Yes & Hòa – cược thắng nếu hai đội ghi bàn và kết quả trận đấu hòa2.2.57.3.Cược cả hai đội ghi bàn/Kết quả hiệp một nghĩa là cược để dự đoán kết quả hiệp một của trận đấu và liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp một hay không.2.2.57.4.Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.2.2.58.Chẵn/lẻ cho nửa trận/cả trận2.2.58.1.Chẵn/lẻ cho nửa trận/cả trận nghĩa là cá cược dự đoán kết quả của nửa trận và kết quả của cả trận đấu là lẻ/lẻ, lẻ/chẵn, chẵn/lẻ hay chẵn/chẵn.2.2.58.2.Có bốn (4) phương án cược:
• Lẻ/Lẻ
• Lẻ/Chẵn
• Chẵn/Lẻ
• Chẵn/Chẵn2.2.58.3.Đối với kiểu cá cược này, tất cả mọi thời gian bù giờ sẽ không được tính để xác định kết quả của cả trận đấu.2.2.58.4.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã xác định từ trước việc thanh toán cá cược.2.2.59.Kết quả/Đội đầu tiên ghi bàn2.2.59.1.Kết quả/Đội đầu tiên ghi bàn nghĩa là cược để vừa dự đoán đội nào sẽ ghi bàn trước vừa dự đoán bất kỳ một trong ba khả năng thắng có thể xảy ra cho một sự kiện.2.2.59.2.Khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.2.2.60.Hiệp đấu với đội chủ nhà ghi bàn thắng đầu tiên2.2.60.1.Có nghĩa là cược đoán trong hiệp nào của trận đấu, đội chủ nhà sẽ ghi bàn đầu tiên2.2.60.2.Những lựa chọn có sẵn :
* Hiệp 1
* Hiệp 2
* Không bàn thắng2.2.61.Hiệp đấu với đội khách ghi bàn thắng đầu tiên2.2.61.1.Có nghĩa là cược đoán hiệp nào của trận đấu , đội khách sẽ ghi bàn đầu tiên2.2.61.2.Những lựa chọn có sẵn là :
* Hiệp 1
* Hiệp 2
* Không có bàn thắng nào2.2.62.Chấp riêng 15 phút (HDP)2.2.62.1.Chấp riêng 15 phút có nghĩa là cá cược khi một đấu thủ hoặc đội chơi tiếp nhận khởi đầu ảo. Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn sau khi cộng khoản chấp đã cho vào kết quả tại thời điểm kết thúc mỗi (KHOẢNG) thời gian 15 phút của trận đấu.2.2.62.2.Ví dụ:
Chấp phút thứ 15
00:00 – 15:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 00:00 đến 15:00.
Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 15.

Chấp phút thứ 30
15:01 – 30:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 15:01 đến 30:00.
Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 30.

Chấp phút thứ 45
30:01- 45:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 30:01 – 45:00.
Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 45.

Chấp phút thứ 60
45:01 – 60:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 45:01 đến 60:00.
Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 60.

Chấp phút thứ 75
60:01 – 75:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 60:01 đến 75:00.
Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 75.

Chấp phút thứ 90
75:01- 90:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 75:01 đến 90:00,
Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 90.
2.2.62.3.Đối với chấp riêng 15 phút, mọi cá cược được giải quyết trên thời gian chính xác bàn thắng được tính điểm (cầu đi qua vạch gôn), số của góc (góc được lấy) và Tổng số Thẻ vàng (do trọng tài chính thức phạt) được thể hiện trên đồng hồ cũng như được công bố trên truyền thông tường thuật trực tiếp.2.2.62.4.Nếu trận đấu bị hoãn hoặc bị loại bỏ, mọi cá cược đã được đặt vào Chấp riêng 15 phút sẽ bị coi là vô hiệu. Nếu Chấp riêng 15 phút đã chọn hoàn thành thì mọi cá cược sẽ có giá trị.2.2.62.5.Đối với hai (2) phút cuối cùng của bất cứ trò chơi cá cược trực tiếp 15 phút đặc thù có chấp thì bất cứ hành động nào ngoài những hành động được nêu ra dưới đây sẽ được coi là Chơi An toàn và như vậy tất cả cá cược đã đặt còn để treo có thể được xem xét chấp nhận: ghi điểm, đá phạt và thẻ đỏ.2.2.62.6.Trong thời gian từ phút 30:01 đến 45:00 & từ phút 75:01 đến 90:00, mọi cá cược được giải quyết trên thời gian chính xác bàn thắng được tính điểm (cầu đi qua vạch gôn), số của góc (góc được lấy) và Tổng số Thẻ vàng (do trọng tài chính thức phạt) được thể hiện trên đồng hồ cũng như được công bố trên truyền thông tường thuật trực tiếp không tính thời gian bổ sung hoặc thời gian chấn thương.2.2.63.Trân đấu cặp: Đội ghi bàn thắng đầu tiên2.2.63.1.Trân đấu cặp: Đội ghi bàn thắng đầu tiên có nghĩa là cá cược tiên đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu cặp.
Ví dụ:
Các trận đấu: Man City gặp Liverpool ; Chelsea gặp Man United
Trân đấu cặp: Man City gặp Chelsea
Man City ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 25:10
Chelsea ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 25:48
Thắng cược: Man City2.2.63.2.Nếu cả hai trận đấu ghi điểm đồng thời (phút và giây) hoặc không có bàn thắng nào được ghi trong cả hai trận đấu thi trận đấu cặp sẽ được coi như hòa.2.2.63.3.Nếu một trận đấu bị hoãn lại hoặc bị hủy bỏ sau khi bàn thắng đầu tiên được ghi điểm trong trận đấu kia thi toàn bộ cá cược sẽ dừng lại. Nếu một trận đấu bị hoãn lại hoặc bị hủy bỏ trước khi bàn thắng đầu tiên được ghi trong trận đấu kia thì mọi cá cược đều vô hiệu.
Ví dụ:
Các trận đấu: Man City gặp Liverpool; Chelsea gặp Man United
Trân đấu cặp: Man City gặp Chelsea
Man City ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 25:10
Trận đấu của Chelsea bị hoãn lại hoặc hủy bỏ trước 25:10
Kết quả: Tất cả mọi cá cược đều vô hiệu.2.2.63.4.Nếu cả hai trận đấu đều bị hủy bỏ mà không có bàn thắng nào được ghi thì mọi cá cược đều vô hiệu.2.2.63.5.Mọi bàn thằng được ghi trong thời gian bù giờ sẽ không được tính.2.2.64.Đội châu Âu đứng đầu2.2.64.1.Cược đội châu Âu đứng đầu nghĩa là cược đội châu Âu nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.2.2.64.2.Nếu hai đội châu Âu thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội châu Âu đứng đầu.2.2.64.3.Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội châu Âu rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc “Đồng hạng” (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.2.2.64.4.Tất cả các khoản cược cho Đội châu Âu đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội châu Âu cuối cùng rời khỏi giải đấu.2.2.65.Đội Nam Mỹ đứng đầu2.2.65.1.Cược Đội Nam Mỹ đứng đầu nghĩa là cược đội Nam Mỹ nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.2.2.65.2.Nếu hai đội Nam Mỹ thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội Nam Mỹ đứng đầu.2.2.65.3.Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội Nam Mỹ rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc “Đồng hạng” (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.2.2.65.4.Tất cả các khoản cược cho Đội Nam Mỹ đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội Nam Mỹ cuối cùng rời khỏi giải đấu.2.2.66.Đội Châu Phi đứng đầu2.2.66.1.Cược Đội Châu Phi đứng đầu nghĩa là cược đội Châu Phi nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.2.2.66.2.Nếu hai đội Châu Phi thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội Châu Phi đứng đầu.2.2.66.3.Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội Châu Phi rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc “Đồng hạng” (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.2.2.66.4.Tất cả các khoản cược cho Đội Châu Phi đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội Châu Phi cuối cùng rời khỏi giải đấu.2.2.67.Cả hai đội ghi bàn2.2.67.1.Cược cả hai đội ghi bàn nghĩa là cược để dự đoán liệu một trận đấu sẽ có kết quả là cả hai đội ghi bàn hay không.2.2.67.2.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.2.2.68.Cả hai đội ghi bàn trong hiệp một2.2.68.1.Cược cả hai đội ghi bàn trong hiệp một nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội sẽ ghi bàn trong hiệp một của trận đấu hay không.2.2.68.2.Nếu một trận đấu bị hủy bỏ sau khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp một, thì cược ‘Có’ sẽ được xác định là thắng cuộc và cược ‘Không’ là thua cuộc. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc hủy bỏ trước khi kết thúc Hiệp Một mà cả hai đội không ghi bàn, tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.2.2.69.Cả hai đội ghi bàn trong Hiệp Hai2.2.69.1.Cược cả hai đội sẽ ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp hai của một trận đấu hay không.2.2.69.2.Nếu một trận đấu bị hủy bỏ sau khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp hai, thì các khoản cược ‘Có’ sẽ được xác định là thắng cuộc và cược ‘Không’ là thua cuộc. Nếu trận đấu bị hoãn lại hoặc hủy bỏ mà cả hai đội đều không ghi bàn thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.2.2.70.Cả hai đội sẽ ghi bàn trong hiệp một và/hoặc hiệp hai2.2.70.1.Cược cả hai đội sẽ ghi bàn trong Hiệp Một và/hoặc Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp một và liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp hai của trận đấu hay không.2.2.70.2.Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu.2.2.71.Cả hai đội sẽ ghi bàn/Tổng số bàn thắng2.2.71.1.Cược cả hai đội sẽ ghi bàn/Tổng số bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu và liệu cả hai đội có ghi bàn trong trận đấu hay không.2.2.71.2.Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.2.2.72.Kết quả hiệp một/Tổng số bàn thắng2.2.72.1.Cược kết quả hiệp một/Tổng số bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán kết quả của hiệp một của trận đấu và tổng số bàn thắng của hiệp một.2.2.72.2.Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trong hiệp một của trận đấu. Các khoản cược sẽ giữ nguyên giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ trong hiệp hai của trận đấu.2.2.73.Đội nhà ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai2.2.73.1.Cược Đội nhà sẽ ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu Đội nhà có ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu hay không.2.2.73.2.Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.2.2.74.Đội khách ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai2.2.74.1.Cược Đội khách sẽ ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu Đội khách có ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu hay không.2.2.74.2.Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.2.2.75.15 phút cụ thể 1X22.2.75.1.15 phút cụ thể 1X2 nghĩa là đặt cược để dự đoán 3 kết quả chiến thắng bất kỳ có thể xảy ra vào cuối mỗi phút thứ 15 (chu kỳ) của trận đấu. 1 là đội được xướng tên trước (thường là đội nhà); X là trận đấu dẫn đến kết quả hòa; 2 là đội được xướng tên sau (thường là đội khách).2.2.75.2.Ví dụ:
Phút thứ 15 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 00:00 – 15:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 15.

Phút thứ 30 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 15:01 – 30:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 30.

Phút thứ 45 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 30:01 – 45:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 45.

Phút thứ 60 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 45:01 – 60:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 60.

Phút thứ 75 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 60:01 – 75:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 75.

Phút thứ 90 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 75:01 – 90:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 90.

2.2.75.3.Đối với 15 phút cụ thể 1X2, các giá trị cược được chung chi ngay tại thời điểm bàn thắng được ghi (bóng qua vạch cầu môn), số lần đá phạt góc và tổng số thẻ phạt (từ trọng tài) theo như thông số tường thuật trực tiếp.2.2.75.4.Nếu trận đấu bị gián đoạn hoặc hủy bỏ, các giá trị cược đã đặt cho khoảng thời gian 15 phút chưa kết thúc giữa 1X2 sẽ bị hủy. Nếu khoảng thời gian 15 phút đã xác định giữa 1X2 đã kết thúc thì giá trị cược sẽ được tính.2.2.75.5.Đối với việc đặt cược trực tiếp trong (2) phút cuối của loại cược 15 phút cụ thể 1X2, bất kỳ tình huống nào ngoài các tình huống được đề cập sau đây sẽ được xem là Chơi an toàn và vì vậy, tất cả giá trị cược đang chờ xử lý sẽ được xem xét chấp nhận: ghi bàn, phạt đền và thẻ đỏ.2.2.75.6.Đối với phút 30:01 – 45:00 & 75:01 – 90:00, các giá trị cược được chung chi ngay tại thời điểm bàn thắng được ghi (bóng qua vạch cầu môn), số lần đá phạt góc và tổng số thẻ phạt (từ trọng tài) theo như thông số tường thuật trực tiếp ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc chấn thương.2.2.76.Đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo2.2.76.1.Đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo của giải đấu.2.2.77.Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute Handicap)2.2.77.1.Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute Handicap) nghĩa là đặt cược khi nào một đối thủ hay một đội được nhận khởi đầu thuận lợi ảo. Người thắng là đối thủ hay đội có bàn thắng nhiều hơn sau khi đã cộng thêm bàn chấp đã cược vào kết quả vào cuối mỗi khoảng thời gian 10 phút của trận đấu.2.2.77.2.Ví dụ:
Cược chấp (HDP) phút thứ 10
00:00 – 10:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút 00:00 đến phút thứ 10:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 10.

Cược chấp phút thứ 20
10:01 – 20:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 10:01 đến phút thứ 20:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 20.

Cược chấp phút thứ 30
20:01- 30:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 20:01 đến phút thứ 30:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 30.

Cược chấp phút thứ 40
30:01 – 40:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 30:01 đến phút thứ 40:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 40.

Cược chấp phút thứ 60
50:01- 60:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 50:01 đến phút thứ 60:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 60.

Cược chấp phút thứ 70
60:01- 70:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 60:01 đến phút thứ 70:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 70.

Cược chấp phút thứ 80
70:01- 80:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 70:01 đến phút thứ 80:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 80.

Cược chấp phút thứ 90
80:01- 90:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 80:01 đến phút thứ 90:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 90.

2.2.77.3.Đối với Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute HDP), khoản cược được dàn xếp dựa trên thời gian chính xác khi bàn thắng được ghi (bóng vượt qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (quả phạt góc đã thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ phạt do trọng tài chính thức đã rút) như thông tin hiển thị trên đồng hồ khi được công bố qua chương trình phát sóng trực tiếp.2.2.77.4.Nếu trận đấu bị hoãn hoặc bị bỏ dở, các khoản cược đặt vào Cược chấp 10 phút cụ thể dở dang sẽ được xem là không có giá trị. Nếu Cược chấp 10 phút cụ thể đã định hoàn thành trọn vẹn thì khoản cược sẽ được xem là có giá trị.2.2.77.5.Trong hai (2) phút cuối cùng của bất kỳ việc đặt cược trực tiếp theo Cược chấp 10 phút cụ thể nào, bất kỳ hành động nào ngoài những hành động được đề cập dưới đây sẽ được xem là Tình huống an toàn (Safe Play) và vì vậy, tất cả mọi khoản cược đang chờ xử lý có thể được cân nhắc chấp nhận: một bàn thắng, một quả phạt đền và thẻ đỏ.2.2.77.6.Đối với cược chấp từ phút 80:01 – 90:00, khoản cược sẽ được dàn xếp dựa trên thời gian chính xác khi bàn thắng được ghi (bóng vượt qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc đã thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ phạt do trọng tài chính thức đã rút) như thông tin hiển thị trên đồng hồ khi được công bố qua chương trình phát sóng trực tiếp, không tính thời gian bù giờ hay thời gian cộng thêm vào cuối trận đấu do bóng chết vì có cầu thủ bị thương.2.2.78.Cú phạt đền đầu tiên thành bàn thắng hay không thành bàn thắng2.2.78.1.Cú phạt đền đầu tiên thành bàn thắng hay không thành bàn thắng nghĩa là loại cược dự đoán quả đá phạt đền đầu tiên của đội có trở thành bàn thắng hay không.2.2.79.Nhà tài trợ Jersey hàng đầu (Top Jersey Sponsor)2.2.78.1.Nhà tài trợ Jersey hàng đầu (Top Jersey Sponsor) là loại cược dự đoán nhà tài trợ jersey nào sẽ có đội mà mình tài trợ giành được danh hiệu vô địch.2.2.80.Châu lục của huấn luyện viên trưởng đội chiến thắng (Continent of Head Coach Winner)2.2.80.1.Châu lục của huấn luyện viên trưởng đội chiến thắng (Continent of Head Coach Winner) là loại cược dự đoán châu lục xuất xứ của huấn luyện viên trưởng của đội bóng sẽ giành danh hiệu vô địch.2.2.81.Tỷ số thắng cách biệt & Tỷ số Thắng cách biệt trong hiệp 12.2.81.1.Tỷ số thắng cách biệt có nghĩa là cược dự đoán đội thắng trong trận đấu và tỷ số thắng cách biệt được ghi giữa đội Nhà và đội Khách.2.2.81.2.Tỷ số thắng cách biệt trong hiệp 1 có nghĩa là cược dự đoán đội thắng trong trận đấu và tỷ số thắng cách biệt được ghi giữa đội Nhà và đội Khách trong hiệp 1.2.2.81.3.Các tùy chọn có sẵn dành cho loại cược này là các tùy chọn được công bố trên trang web. Ví dụ:
• Đội Nhà thắng 1 bàn
• Đội Nhà thắng 2 bàn
• Đội Nhà thắng 3 bàn hoặc hơn
• Mọi Tỷ số Hòa (Ngoại trừ 0-0)
• Đội Khách thắng 1 bàn
• Đội Khách thắng 2 bàn
• Đội Khách thắng 3 bàn hoặc hơn2.2.81.4.Đối với loại cược này, thời gian bù giờ sẽ không được đưa vào để quyết định tỷ số thắng cách biệt.2.2.82.Bàn thắng tiếp theo, Bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 & Bàn thắng tiếp theo trong thời gian đá bù giờ2.2.82.1.Bàn thắng tiếp theo nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong trận đấu.2.2.82.2.Bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 của trận đấu.2.2.82.3.Bàn thắng tiếp theo trong thời gian đá bù giờ nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong thời gian đá bù giờ của trận đấu.2.2.82.4.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.2.2.83.Phạt đền2.2.83.1.Phạt đền nghĩa là cá cược để dự đoán liệu trận đấu có xảy ra phạt đền hay không.2.2.83.2.Có các tuỳ chọn sau đây
• Có
• Không
2.2.84.Hiệp đấu có nhiều bàn thắng nhất2.2.84.1.Hiệp đấu có nhiều bàn thắng nhất nghĩa là đặt cược dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có tổng số bàn thắng nhiều hơn hiệp còn lại.2.2.84.2.Có các tuỳ chọn sau:
1. Hiệp 1
2. Hiệp 2
3. Hòa2.2.84.3.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.2.2.84.4.Đội nhà ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào2.2.84.4.1.Đội nhà ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà sẽ có tổng số bàn thắng ở hiệp nào nhiều hơn.2.2.84.4.2.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.2.2.84.5.Đội khách ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào2.2.84.5.1.Đội khách ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào nghĩa là đặt cược dự đoán đội khách sẽ có tổng số bàn thắng ở hiệp nào nhiều hơn.2.2.84.5.2.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.2.2.85.Tỉ số chính xác của hiệp 1/cả trận2.2.85.1.Tỉ số chính xác của hiệp 1/ cả trận nghĩa là đặt cược dự đoán tỉ số chính xác sau khi kết thúc hiệp 1 và tỉ số cuối cùng chính xác sau khi kết thúc trận đấu.2.2.85.2.Đối với kiểu cược này, “4+” nghĩa là tuỳ chọn cược mà theo đó, tổng số bàn thắng được ghi sau thời gian thi đấu chính thức bắt buộc phải là ít nhất bốn (4) bàn thì mới được xem là thắng cược.2.2.85.3.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ, trừ phi việc thanh toán cá cược đã được quyết định từ trước.2.2.86.Cầu thủ ghi bàn – Bất kỳ lúc nào2.2.86.1.Cược cầu thủ ghi bàn – bất cứ lúc nào nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ ghi bàn vào bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra trận đấu. Không tính thời gian đá bù giờ.2.2.86.2.Không tính bàn đá phản lưới nhà.2.2.86.3.Khoản cược sẽ có giá trị bất kể thời gian cầu thủ đó vào tham gia thi đấu trong trận đấu được bao lâu.2.2.86.4.Khoản cược vào bất kỳ cầu thủ nào không tham gia vào trận đấu sẽ bị vô hiệu và được trả lại.2.2.86.5.Khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.2.2.87.Dự báo chính xác bảng2.2.87.1.Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.2.2.87.2.Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.2.2.87.3.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.87.4.Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 12.2.87.4.1.Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào của đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.2.2.87.4.2.Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào của đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.2.2.87.4.3.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.87.5.Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 12.2.87.5.1.Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào của đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.2.2.87.5.2.Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào của đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.2.2.87.5.3.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.88.Cược đá bù giờ có/không2.2.88.1.Cược đá bù giờ có/không nghĩa là cược trận đấu có đá bù giờ hay không.2.2.88.2.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.89.Cược đá bù giờ/Bàn thắng2.2.89.1.Cược đá bù giờ/Bàn thắng nghĩa là vừa cược trận đấu có đá bù giờ hay không vừa cược có bàn thắng nào được ghi trong thời gian đá bù giờ hay không.2.2.89.2.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trước khi kết thúc thời gian đá bù giờ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.90.Cược tài & xỉu cho cả 2 hiệp có/không2.2.90.1.Cược tài 1.5 cho cả 2 hiệp có/không nghĩa là đặt cược dự đoán liệu mỗi hiệp của trận đấu có từ hai (2) bàn thắng trở lên hay không.2.2.90.2.Cược xỉu 1.5 cho cả 2 hiệp có/không nghĩa là đặt cược dự đoán liệu mỗi hiệp của trận đấu có ít hơn hai (2) bàn thắng hay không.2.2.90.3.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.91.Cược thời gian cụ thể ghi bàn thắng đầu tiên2.2.91.1.Cược thời gian cụ thể ghi bàn thắng đầu tiên nghĩa là đặt cược dự đoán liệu có bàn thắng nào được ghi trong từng khoảng thời gian cố định 10 phút hay 15 phút.2.2.91.2.Bàn đá phản lưới nhà không được xem là bàn thắng đầu tiên.2.2.91.3.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.2.2.92.Cách thức xác định kết quả trận đấu2.2.92.1.Cược Cách thức xác định kết quả trận đấu có nghĩa là cược để dự đoán người chiến thắng và cách thức chiến thắng trận đấu.2.2.92.2.Có các tùy chọn cược sau đây:
• Đội nhà/Thời gian thi đấu chính thức
• Đội nhà/Thời gian đá bù
• Đội nhà/Sút luân lưu
• Đội khách/Thời gian thi đấu chính thức
• Đội khách/Thời gian đá bù
• Đội khách/Sút luân lưu2.2.92.3.Tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ.2.2.93.Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thằng hiệp 22.2.93.1.Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thằng hiệp 22.2.93.1.1.Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thắng hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số bàn thắng được ghi trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.2.2.93.1.2.Thời gian bù giờ không được áp dụng để tính tổng số bàn thắng được ghi.2.2.93.1.3.Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.2.2.93.2.Tổng số quả phạt góc hiệp 1 so với Tổng số quả phạt góc hiệp 22.2.93.2.1.Tổng số quả phạt góc hiệp 1 so với Tổng số quả phạt góc hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số quả phạt góc được thực hiện trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.2.2.93.2.2.Thời gian bù giờ không được áp dụng để tính tổng số quả phạt góc được thực hiện.2.2.93.2.3.Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.2.2.93.3.Tổng số thẻ phạt hiệp 1 so với Tổng số thẻ phạt hiệp 22.2.93.3.1.Tổng số thẻ phạt hiệp 1 so với Tổng số thẻ phạt hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số thẻ phạt được nhận trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.2.2.93.3.2.Thời gian bù giờ không được áp dụng để tính tổng số thẻ phạt được nhận.2.2.93.3.3.Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.2.2.94.Thời gian ghi bàn thắng tiếp theo2.2.94.1.Thời gian ghi bàn thắng tiếp theo là cược trên khoảng thời gian khi bàn thắng tiếp theo sẽ được ghi trong suốt khoảng thời gian cố định với các khoảng thời gian 10 phút hoặc 15 phút.2.2.94.2.Bàn thắng phản lưới nhà sẽ được tính là bàn thắng đầu tiên.2.2.94.3.Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được quyết định.2.2.95.Tổng số phút của bàn thắng2.2.95.1.Tổng số phút ghi bàn là đặt cược để dự đoán tổng số phút tương ứng với thời gian cụ thể lúc cả hai đội ghi bàn trong một trận đấu.2.2.95.2.Để quyết định phút của bàn thắng, số lẻ của phút (1-59 giây) sẽ được làm tròn thành phút gần nhất.2.2.95.2.1.Ví dụ:
Các bàn thắng được ghi ở phút 22,55 phút (23 phút) + 34,35 phút (35 phút) + 55,05 phút (56 phút) = 144 phút2.2.95.3.Tất cả mọi bàn thắng được ghi trong thời gian đá bù giờ của hiệp một sẽ được tính là vào phút thứ 45. Tất cả mọi bàn thắng được ghi trong thời gian đá bù giờ của hiệp hai sẽ được tính là vào phút thứ 90.2.2.95.4.Thời gian đá bù giờ và quả đá phạt đền không được tính khi tính toán tổng số phút của bàn thắng.2.2.95.5.Bàn đá phản lưới nhà được tính khi tính toán tổng số phút của bàn thắng.2.2.95.6.Tổng số phút của bàn thắng chỉ thời gian ghi bàn hiện trên chương trình phát sóng của truyền hình. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về thời gian ghi bàn của bất kỳ bàn thắng nào, thời gian do Trang web thi đấu chính thức công bố sẽ được xem là căn cứ để giải quyết tranh chấp.2.2.95.7.Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán khoản cược đã được quyết định.2.2.96.Đội Nhà Ghi bàn ở Cả 2 Hiệp2.2.96.1.Dự đoán liệu đội Nhà sẽ ghi ít nhất một bàn thắng trong mỗi hiệp của trận đấu kéo dài “90 phút” hay không.2.2.96.2.Nếu đội được chọn ghi bàn chỉ trong một hiệp hoặc không ghi được bàn nào, lúc ấy tất cả các cược sẽ được quyết toán là cược thua.2.2.96.3.Nếu một bàn thắng riêng được ghi, chỉ có số tiền cược vào đội có bàn thắng mới được tính vào cược tương ứng.2.2.96.4.Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được xác định.2.2.97.Đội Khách Ghi bàn ở Cả 2 Hiệp2.2.97.1.Dự đoán liệu đội Khách sẽ ghi ít nhất một bàn thắng trong mỗi hiệp của trận đấu kéo dài “90 phút” hay không.2.2.97.2.Nếu đội được chọn ghi bàn chỉ trong một hiệp hoặc không ghi được bàn nào, lúc ấy tất cả các cược sẽ được quyết toán là cược thua.2.2.97.3.Nếu một bàn thắng riêng được ghi, chỉ có số tiền cược vào đội có bàn thắng mới được tính vào cược tương ứng.2.2.97.4.Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được xác định.2.2.98.Bảng – 2 đội đứng đầu2.2.98.1.Cược dự đoán 2 đội sẽ đứng đầu bảng.2.2.99.Vòng loại đội2.2.99.1.Dự đoán đội được công bố sẽ bị loại khỏi giải đấu.2.2.100.Đội xếp cuối bảng2.2.100.1.Dự đoán đội nào sẽ xếp cuối Bảng trong mùa giải.2.2.101.Chọn đội vào chung kết2.2.101.1.Dự đoán đội nào sẽ xếp cuối Bảng trong mùa giải.2.2.102.Vào chung kết2.2.102.1.Vào chung kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Chung kết của giải đấu.2.2.102.2.Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.2.2.103.Vào Bán kết2.2.103.1.Vào bán kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Bán kết của giải đấu.2.2.103.2.Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.2.2.104.Vào Tứ kết2.2.104.1.Vào Tứ kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Tứ kết của giải đấu.2.2.104.2.Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.2.2.105.Đội nào trong bảng hội đủ điều kiện2.2.105.1.Dự đoán đội nào sẽ hội đủ điều kiện và tiến vào vòng tiếp theo trong giải đấu đã định.2.2.105.2.Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.2.2.106.Bảng thắng cuộc2.2.106.1.Dự đoán bảng nào sẽ là bảng thắng cuộc của giải đấu.2.2.107.Châu lục thắng cuộc2.2.107.1.Châu lục thắng cuộc có nghĩa là cược dự đoán châu lục nào sẽ giành chiến thắng trong giải đấu.2.2.108.Giải đấu – Đội xuống hạng2.2.108.1.Dự đoán đội nào sẽ bị xuống hạng trong giải đấu.2.2.108.2.Kèo này sẽ bao gồm vị trí xuống hạng tự động cũng như xuống hạng qua trận đấu tranh vé vớt được sử dụng trong một giải đấu cụ thể.2.2.108.3.Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.2.2.109.Mùa giải – Xếp cuối bảng2.2.109.1.Dự đoán đội nào sẽ xếp cuối bảng trong mùa giải xác định trong khoảng thời gian mùa giải diễn ra.2.2.109.2.Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.2.2.110.Mùa giải – 2 đội xếp cuối bảng2.2.110.1.Dự đoán những đội nào sẽ bị xếp cuối bảng trong mùa giải này.2.2.110.2.Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.2.2.111.Mùa giải – Đội bóng thăng hạng trong mùa giải2.2.111.1.Dự đoán đội nào sẽ được thăng hạng trong giải đấu.2.2.111.2.Kèo này bao gồm cả vị trí thăng hạng tự động cũng như mọi sự thăng hạng qua trận đấu tranh vé vớt được sử dụng trong một giải đấu cụ thể.2.2.111.3.Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.2.2.112.Người thắng cuộc và cầu thủ ghi bàn thắng đúp hàng đầu2.2.112.1.Dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu và cầu thủ nào sẽ ghi bàn nhiều nhất.2.2.112.2.Tất cả các cược được áp dụng trong “90 phút” của trận đấu và thời gian bù giờ theo kết quả chính thức của trận đấu, cộng thêm thời gian ngừng.2.2.112.3.Các bàn thắng được ghi trong loạt đá luân lưu không được tính.2.2.112.4.Nếu có nhiều cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau, quy tắc về đích cùng nhau được áp dụng.2.2.113.Giải đấu – 3 đội đứng đầu2.2.113.1.Giải đấu – 3 đội đứng đầu có nghĩa là cược dự đoán đội nhất, nhì và ba và xác định theo thứ tự khi kết thúc giải đấu.2.2.113.2.Ví dụ: Manchester City/Manchester United/Chelsea phải giành chiến thắng theo thứ tự xác định vào cuối giải đấu.2.2.113.3.Bảng vòng chung kết như được hiển thị theo kết quả chính thức của giải đấu tương ứng là kết quả quyết toán.2.2.114.Giải đấu – Đội không bại trận nào2.2.114.1.Đội phải hoàn thành giải đấu mà không để thua trận nào.2.2.115.Giành danh hiệu2.2.115.1.Dự đoán đội nào sẽ giành danh hiệu vào cuối giải đấu.2.2.116.Đội/Cầu thủ nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu2.2.116.1.Đội/Cầu thủ nào tiến xa nhất trong giải đấu có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu.2.2.116.2.2 đội/cầu thủ sẽ được ghép thành cặp để lựa chọn cược, các đội thuộc về các bảng khác cũng có thể được ghép thành cặp để lựa chọn cược.2.2.116.3.Nếu 2 đội/cầu thủ được ghép thành cặp để lựa chọn cược hội đủ tiêu chuẩn cho vòng đấu tiếp theo, tất cả các cược vào hai đội/cầu thủ sẽ được kết chuyển sang vòng đấu thành công.2.2.116.4.Cược sẽ được xem là hòa nếu hai đội/cầu thủ sẽ bị loại trong cùng một vòng đấu.2.2.117.(Fast Markets) Thị trường 1/5 Phút Tiếp theo2.2.117.1.Khách hàng dự đoán một kết quả sẽ xảy ra trong khoảng thời gian được quy định từ những kết quả trong danh sách. Nếu không có kết quả nào danh sách xảy ra hoặc Khách hàng không thể dự đoán chính xác kết quả sẽ xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, tất cả cược sẽ bị coi là cược thua.2.2.117.2.Các cược sẽ được thanh toán theo thời gian sự kiện mà nhà cung cấp dữ liệu cung cấp cho Công ty. Công ty có thể tùy ý và toàn quyền quyết định đối với việc lựa chọn hoặc chỉ định nhà cung cấp dữ liệu. Hiệp phụ và thời gian bù giờ sẽ không được tính.2.2.117.3.Lựa chọn Bàn thắng – Bàn thắng được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty, bất kể nội dung được thể hiện trong video phát lại. Bàn phản lưới nhà sẽ được tính để thanh toán trong thị trường này.2.2.117.4.Lựa chọn Phạt trực tiếp – Phạt trực tiếp được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt trực tiếp đó được thực hiện trong thực tế.2.2.117.5.Lựa chọn Phạt góc – Phạt góc được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt góc đó được thực hiện trong thực tế.2.2.117.6.Lựa chọn Thủ môn Phát bóng- Thủ môn Phát bóng được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt góc đó được thực hiện trong thực tế. Cú phát bóng từ trên tay hay cú đá phạt trực tiếp do thủ môn thực hiện sẽ không được coi là Thủ môn Phát bóng.2.2.117.7.Lựa chọn Ném biên – Ném biên được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú ném biên đó được thực hiện trong thực tế.2.2.117.8.Lựa chọn Phạt đền – Phạt đền được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt đền đó được thực hiện trong thực tế.2.2.117.9.Lựa chọn Thẻ phạt – Thẻ phạt được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp cho Công ty. Đối với lựa chọn này, chỉ những thẻ đã được giơ lên trước mặt cầu thủ ở trên sân khi đang thi đấu mới được tính.2.2.117.10.Lựa chọn Không có – Không có nghĩa là sẽ không có bất kỳ sự kiện nào ở dưới xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, bao gồm Bàn thắng, Phạt trực tiếp, Phạt góc, Ném biên, Phạt đền hay Thẻ phạt.2.2.117.11.Nếu trận đấu bị hủy bỏ hoặc khoảng thời gian được quy định bị dừng lại khi chưa trôi qua hết, tất cả cược sẽ mất hiệu lực trừ khi lựa chọn chiến thắng đã xuất hiện và được thiết lập trước khi hủy bỏ hay dừng. Đối với những cược trong đó khoảng thời gian cược đã trôi qua hết sẽ được thanh toán và không bị coi là mất hiệu lực.2.2.117.12.Mọi và tất cả Bàn thắng, phạt trực tiếp, phạt góc, thủ môn phát bóng, ném biên, phạt đền và thẻ phạt không được công nhận hoặc bị hủy bỏ sẽ không được tính.

3. Các quy định cá cược riêng cho từng loại thi đấu

3.1. Các quy định cho bóng đá3.1.Các quy định cho bóng đá3.1.1.Mỗi khi thời gian thi đấu dự kiến của trận đấu khác với thời gian thông thường (ví dụ như khoảng thời gian đặc biệt chơi ở các giải đấu khác nhau, giải trẻ, giải dành cho đội trẻ, đội dự bị hoặc trận đấu giao hữu), tất cả cược sẽ được thanh toán khi kết thúc thời gian dự kiến đó.3.1.1.1.ếu thời gian thi đấu ít hơn thời gian thông thường quy định , Căn cứ vào kết quả ghi nhận được , công ty có toàn quyền quyết định hủy hoặc thanh toán các cược , Công ty có toàn quyền quyết định có nên căn cứ theo kết quả ghi nhận được để hủy hoặc thanh toán các cược Và quyết định của công ty sẽ là ràng buộc đối với khách hàng .3.1.1.2.Trừ khi các trậnđấu không theo thời gian thông lệ được chỉ rõ và công bố trên trang Web từ trước, đối với các trận bóng đá, các cá cược vào các trận đấu như vậy không có hiệu lực3.1.2.Nếu một trận bóng đá bị hoãn, bị dừng hoặc bị treo và không kết thúc trong vòng 12 giờ so với thời gian lịch định thì trận đấu coi như bị hủy bỏ (bất kể bất kỳ quyết định chính thức nào nhằm đưa ra kết quả). Kết quả của tất cả các cá cược vào trận đấu bị dừng, bị treo là quyết định duy chỉ của Công ty.3.1.3.Cá cược vào hiệp 1 (1H) của trân đấu chỉ liên quan đến hiệp 1. Nếu trận đấu bị dừng trước khi hiệp 1 kết thúc, mọi cá cược đều bị coi là vô hiệu. Nếu trận đấu bị dừng trong hiệp 2, mọi cá cược đều giữ nguyên hiệu lực3.1.4.Công ty cung cấp các thông tin (như sân trung gian, thẻ đỏ, thời gian, các số liệu thống kê, dữ liệu, bình luận v.v…) như là một dịch vụ và không chịu trách nhiệm về bất kỳ điều gì. Trách nhiệm của khách hàng là nhận biết các thông tin chính xác cho từng trận đấu.3.1.5.Trừ khi có xác định khác, nếu trận đấu được định thi đấu trên sân trung gian nhưng lại chơi trên sân không trung gian hoặc ngược lại thì tất cả các cá cược vẫn nguyên giá trị. Trong trường hợp đổi sân thi đấu (đội chủ nhà phải chơi trên sân khách hoặc ngược lại) tất cả các cá cược sẽ bị coi là vô hiệu, Các cá cược cũng bị coi là vô hiệu nếu tên của đội chủ nhà và đội khách bị xếp nhầm ngược lại.3.1.6.Bàn thắng sẽ được cập nhật trên Cá cược bóng đá trưc tiếp và Thị trường chỉ ra các giao dịch trực tiếp ứng với bàn thắng được hiển thị tại thời gian cá cược được đặt. Các ghi chép về thời gian và thẻ đỏ chỉ phục vụ mục đích tham chiếu.3.1.7.Đối với cá cược trực tiếp, trong thời gian chơi, với các hành động mà Công ty, theo sự thận trọng duy nhất và tuyệt đối của mình, cảm thấy là “nguy hiểm”, khi mà số bàn thắng, kết quả, cách hành xử của một đội hoặc cầu thủ có thể bị tác động, hoặc quyền thay đổi tỷ lệ/ giá cả, Thị trường hoặc các thông tin cá cược “chơi nguy hiểm” Công ty bảo lưu quyền treo các cá cược và tiếp nhận hay loại bỏ các cá cược này sau “Chơi nguy hiểm”. Các hành động khác trong trận được cho là Chơi an toàn và các cá cược sẽ được tiếp tục tiếp nhận.3.1.8.Trong cá cược trực tiếp, cho phép đặt lệnh cá cược đến phút thứ 90 và thêm cả thời gian bù giờ, toàn bộ thời gian cho hầu hết các trận đấu (tùy theo quyết định của Công ty). Bất kỳ hành động nào khác với các hành động sẽ nêu dưới đây trong mục 3.1.8, sẽ được coi là Chơi an toàn, và như vậy tất cả các cá cược đặt trong quá trình sẽ được chấp nhận. Chơi tại hoặc quanh vùng điểm penalty, penalty và đá phạt được Công ty coi là nguy hiểm (có khả năng ghi bàn)3.1.9.Trong cá cược trực tiếp, vào thời điểm trọng tài tuyên bố kết thúc (hiệp 1 hoặc cả trận đấu), các cá cược lúc đó bị tự động loại bỏ.3.1.10.Đối với trò chơi cá cược trực tiếp nhưng ngoại trừ 2 phút cuối cùng của trò chơi TRÊN / DƯỚI 15 phút đặc thù, TRÊN / DƯỚI 10 phút đặc thù và 15 phút đặc thù có chấp, mọi cá cược đang treo sẽ bị loại khi bàn thắng được tính điểm cũng như mọi cá cược đang treo sẽ được chấp nhận dưới khu vực an toàn được xét khi cú đá phạt bị trượt.3.1.11.Trong cá cược trực tiếp cho các trận đấu kiểu fantasy, cho phép đặt lệnh cá cược đến phút thứ 90 và thêm cả thời gian bù giờ, toàn bộ thời gian cho hầu hết các trận đấu (tùy theo quyết định của Công ty. Từ thời gian bắt đầu phát bóng 00:00 cho đến hết thời gian thông lệ (phút thứ 90), áp dụng cho bất kỳ thời gian nào trong trận đấu, bất kỳ hành động nào khác với các hành động sẽ nêu dưới đây, sẽ được coi là Chơi an toàn, và như vậy tất cả các cá cược đặt trong quá trình sẽ được chấp nhận. Chơi tại hoặc quanh vùng điểm penalty, penalty và đá phạt được Công ty coi là nguy hiểm (có khả năng ghi bàn).3.1.12.Tất cả cược Trên/Dưới sẽ được thanh toán ngay sau khi xác định, thậm chí trước khi trận đấu kết thúc. Thanh toán tức thì chỉ áp dụng cho một số giải đấu cụ thể do công ty cung cấp.3.1.13.Cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hoãn, trừ khi việc thanh toán cho cược đã được xác định.3.2. Bóng rổ3.2.1.Tất cả các cược Toàn Trận, kể cả cược Trực tiếp, sẽ được xác định dựa trên kết quả cuối cùng kể cả thời gian bù giờ, nếu có (trừ khi được quy định khác).3.2.2.Nếu trận đấu không được bắt đầu đúng ngày giờ lịch định, tất cả các cá cược đều vô hiệu (trừ khi có xác định khác)3.2.3.Nếu một trận đấu đã bắt đầu và bị dừng hoặc bị treo, trong vòng 12 giờ kể từ thời điểm bắt đầu lịch định thì các cá cược kiểu Đủ thời gian vẫn được coi là có hiệu lực nếu như ít nhất đã có 43 phút thi đấu trọn vẹn cho trận bóng của NBA hoặc 35 phút thi đấu trọn vẹn cho các trận bóng rổ khác. Các cá cược cũng được coi là có hiệu lực khi có kết quả chính thức do một Hội đồng thích hợp công bố. Các cá cược vào trận đấu bị dừng hoặc bị treo sẽ vô hiệu, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện3.2.4.Kết quả của hiệp 1 là tổng kết quả của 15 phút thứ nhất và 15 phút thứ hai; kết quả của hiệp 2 là tổng kết quả của 15 phút thứ ba và 15 phút thứ tư, bao gồm tất cả thời gian thi đấu thêm (có thể có).3.2.5.Kết quả của 15 phút thứ tư không bao gồm bất kỳ thời gian thi đấu thêm nào3.2.6.Nếu trận đấu bị dừng hoặc bị treo, các cá cược vào các hiệp đấu chưa kết thúc hoặc 15 phút thi đấu chưa kết thúc sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu hiệp đấu hoặc 15 phút thi đấu được chỉ định đã kết thúc thì các cá cược giữ nguyên giá trị.3.2.7.Trong cá cược trực tiếp cho bóng rổ, tỷ số không được cập nhật và giá trị Chấp xem được trong giao thương trực tiếp ứng với tỷ số lúc mở đầu trận đấu tức là 0-0. Tỷ số và thời gian hiển thị chỉ phục vụ cho tham chiếu3.2.8.Đội nào sẽ ném vào rổ đầu tiên trong Thị trường là cá xem đội nào sẽ ghi điểm đầu tiên. Nếu trận đấu bị dừng sau khi điểm đầu tiên đã được ghi thì tất cả các cá cược vẫn giữ nguyên hiệu lực3.2.9.Đội nào sẽ ném vào rổ cuối cùng là cá xem đội nào ghi được điểm cuối cùng của trận đấu, bao gồm cả thêm giờ, hoặc một hiệp, 15 phút riêng biệt (không bao gồm thêm giờ). Nếu trận đấu bị dừng hoặc bị treo các cá cược sẽ vô hiệu, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện3.2.10.Các thị trường riêng biệt (bao gồm số điểm, quả bật lại, Assist, 3 điểm, ném phạt) sẽ hiệu lực nếu cầu thủ của cả hai bên tham gia vào trận đấu. Nếu cầu thủ của một hoặc cả hai bên không tham gia vào trận đấu, các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa. Kết quả cho các thị trường bao gồm cả thêm giờ, trừ khi có xác định khác. Các kết quả được lấy theo kết quả chính thức do các Hội đồng thích hợp công bố vào cuối trận đấu (NBA.com; FIBA.com v.v..) và tất cả các thay đổi sau đó vào số liệu thống kê không có giá trị cho cá cược3.2.11.Các địa điểm thi đấu đội chủ nhà hay đội khách cho các trận đấu của NCAA chỉ để tham khảo3.2.12.Thị trường bóng rổ Fantasy (cặp đôi) bao gồm cả thị trường trực tiếp được ghép cặp hoặc tổng hợp từ các đội ở các trận khác nhau. Các trận đấu gồm cả hai đội phải được mách nước trong cùng một ngày, nếu không các cá cược sẽ bị coi là vô hiệu. Địa điểm cho thị trường Bóng rổ Fantasy chỉ để tham khảo3.2.13.Để thắng trong thị trường hầu hết 15 phút là cược vào đội sẽ thắng hầu hết các 15 phút thi đấu trong một trận bóng rổ. Nếu như kết quả của 15 phút thi đấu là hòa, khi đó không đội nào thắng ở 15 phút đó. Thi trường này không tính thời gian thi đấu thêm. Nếu như trận đấu bị dừng hoặc bị treo thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa3.2.14.Thị trường Số Trận thắng trong Mùa giải Chính chỉ số trận thắng mà một đội cụ thể đạt được trong cả một mùa giải. Các đội bóng trong giải NBA phải chơi ít nhất tám mươi trận đấu trong mùa giải chính để các cược có hiệu lực
3.3. Bóng đá Mỹ3.3.1.Các thị trường Đủ thời gian, bao gồm cả cá cược trực tiếp, được xác lập theo kết quả kết quả cuối cùng, bao gồm cả thêm giờ (trừ khi có xác định khác)3.3.2.Nếu trận đấu không được bắt đầu vào đúng ngày giờ lịch định tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu (trừ khi có xác định khác)3.3.3.Nếu một trận đấu đã bắt đầu và bị dừng hoặc bị treo trong vòng 12 giờ kể từ thời điểm bắt đầu lịch định thì các cá cược kiểu Đủ thời gian vẫn được coi là có hiệu lực nếu như ít nhất đã có 55 phút thi đấu trọn vẹn. Các cá cược cũng được coi là có hiệu lực khi có kết quả chính thức do một Hội đồng thích hợp công bố. Các cá cược vào trận đấu bị dừng hoặc bị treo sẽ vô hiệu, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện3.3.4.Kết quả của hiệp 1 là tổng kết quả của 15 phút thứ nhất và 15 phút thứ hai; kết quả của hiệp 2 là tổng kết quả của 15 phút thứ ba và 15 phút thứ tư, bao gồm cả thời gian thi đấu thêm (có thể có).3.3.5.Kết quả của 15 phút thứ tư không bao gồm bất kỳ thời gian thi đấu thêm nào3.3.6.Nếu như trận đấu bị dừng hoặc bị treo, các cá cược vào các hiệp đấu chưa kết thúc hoặc 15 phút thi đấu chưa kết thúc sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu hiệp đấu hoặc 15 phút thi đấu được chỉ định đã kết thúc thì các cá cược giữ nguyên giá trị.3.3.7.Trong cá cược trực tiếp cho bóng đá Mỹ, tỷ số được cập nhật vào Thị trường cho trong giao thương trực tiếp ứng với tỷ số được hiển thị tại thời điểm cá cược được xác lập3.3.8.Đội nào sẽ ghi được bàn đầu tiên trong Thị trường là cá xem đội nào sẽ ghi bàn đầu tiên. Nếu trận đấu bị dừng sau khi điểm đầu tiên đã được ghi thì tất cả các cá cược vẫn giữ nguyên hiệu lực3.3.9.Đội nào sẽ ghi được bàn cuối cùng là cá xem đội nào ghi được điểm cuối cùng của trận đấu, bao gồm cả thêm giờ. Nếu trận đấu bị dừng hoặc bị treo các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.3.3.10.Các địa điểm thi đấu của đội chủ nhà hay đội khách cho các trận đấu của NCAA chỉ để tham khảo3.3.11.Về việc cá độ trực tiếp trong trận đấu, thì đối với những hành động mà Công ty có toàn quyền đơn phương coi là nguy hiểm khi nó tác động tới tỷ số, kết quả, thành tích của một đội hoặc của người chơi; hoặc đối với lời đảm bảo thay đổi tỷ lệ tiền cược / giá hoặc thông tin thị trường hoặc thông tin cá độ (“Chơi Nguy hiểm”), Công ty dành cho mình quyền hoãn việc công nhận cá độ và có thể công nhận hoặc loại bỏ cá độ sau Chơi Nguy hiểm. Tất cả những hành động khác trong trận đấu được coi là Chơi An toàn và cá độ sẽ tiếp tục được xem xét công nhận.
3.4. Bóng chày3.4.1.Tên của cầu thủ giao bóng chỉ có ý nghĩa tham khảo. Tất cả các cá cược trong bóng chày đều hiệu lực bất kể cầu thủ nào giao bóng.3.4.2.Các thị trường Đủ thời gian, bao gồm cả cá cược trực tiếp, được xác lập theo kết quả kết quả cuối cùng, bao gồm cả lượt chơi thêm của một phía (trừ khi có xác định khác trong quy định này). Trong bóng chày Nhật Bản, trận đấu có thể được tuyên bố hòa và trong trường hợp này các cá cược kiểu Moneyline sẽ được hoàn trả3.4.3.Nếu trận đấu không được bắt đầu đúng ngày giờ lịch định, tất cả các cá cược đều vô hiệu (trừ khi có xác định khác)3.4.4.Các cá cược về bóng chày đều được coi là hiệu lực nếu đã có 9 (chín) lượt chơi của một phía hoặc có 8.5 lượt chơi ( nếu đội chủ nhà dẫn trước) Nếu trận đấu bị treo hoặc kết thúc vào ngày tiếp theo, tất cả các cá cược đều vô hiệu (trừ khi các cá cược đã đươc xác định vô điều kiện)3.4.5.Nếu như trận đấu bị treo hoặc cần có thêm lượt chơi thì tỷ số sẽ được xác định sau lượt chơi đầy đủ cuối cùng, trừ khi đội chủ nhà hòa hoặc dẫn trước trong nửa cuối của lượt chơi. Trong trường hợp này tỷ số sẽ được xác định theo thời gian cần thêm3.4.6.Cá 5 lượt chơi đầu tiên được thiết lập theo kết quả cuối 5 lượt chơi. Nếu các lượt chơi không hoàn tất vì bất cứ lý do nào, mọi cá cược đều vô hiệu lực3.4.7.Trong cá cược trực tiếp cho bóng chày, tỷ số được cập nhật và Thị trường cho trong giao thương trực tiếp ứng với tỷ số được hiển thị lúc cá cược được xác lập3.4.8.Trận đấu bóng chày cổ điển thế giới có thể kết thúc sớm nếu một đội dẫn trước 10 hoặc hơn run (lần chạy?) trong khi đội đối phương đánh gậy ít nhất trong 7 lượt chơi hoặc một đội dẫn trước 15 run trong khi đối phương đánh gậy ít nhất trong 5 lượt chơi. Nếu điều này xảy ra, tất cả các cá cược đều giữ nguyên hiệu lực.3.4.9.Các trận đấu bóng chày quốc tế (ví dụ trận Ô lim pic) có thể được nhận lệnh sớm và để cho các cá cược có hiệu lực ít nhất 6..5 lượt chơi phải được hoàn tất.3.4.10.Về việc cá độ trực tiếp trong trận đấu, thì đối với những hành động mà Công ty có toàn quyền đơn phương coi là nguy hiểm khi nó tác động tới tỷ số, kết quả, thành tích của một đội hoặc của người chơi; hoặc đối với lời đảm bảo thay đổi tỷ lệ tiền cược / giá hoặc thông tin thị trường hoặc thông tin cá độ (“Chơi Nguy hiểm”), Công ty dành cho mình quyền hoãn việc công nhận cá độ và có thể công nhận hoặc loại bỏ cá độ sau Chơi Nguy hiểm. Tất cả những hành động khác trong trận đấu được coi là Chơi An toàn và cá độ sẽ tiếp tục được xem xét công nhận.
3.5. Hốc key trên băng3.5.1.Thị trường Đủ thờ gian có thể được chào như “Chỉ gồm thời gian thông lệ” hoặc”Bao gồm cả thời gian thêm giờ và loạt đá penalty” hoặc cả hai. Khách hàng phải luôn tham chiếu tiêu đề của thị trường. Đối với các trận đấu phải xác định bằng loạt đá penalty thì đội thắng sẽ được cộng thêm một bàn vào số bàn thắng của mình để xác định kết quả cuối cùng.3.5.2.Nếu trận đấu không được bắt đầu đúng ngày giờ lịch định, tất cả các cá cược đều vô hiệu (trừ khi có xác định khác)3.5.3.Nếu một trận đấu đã bắt đầu và bị dừng hoặc bị treo trong vòng 12 giờ kể từ thời điểm bắt đầu lịch định thì các cá cược kiểu Đủ thời gian vẫn được coi là có hiệu lực nếu như ít nhất đã có 55 (năm mươi lăm) phút thi đấu trọn vẹn. Các cá cược cũng được coi là có hiệu lực khi có kết quả chính thức do một Hội đồng thích hợp công bố. Các cá cược vào trận đấu bị dừng hoặc bị treo sẽ vô hiệu, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định không điều kiện3.5.4.Đối với cá cược vào hiệp đấu, để cho các cá cược có hiệu lực hiệp đấu phải được thi đấu trọn ven3.5.5.Hiệp đấu thứ ba không bao gồm thời gian thêm giờ hoặc shoot-out3.5.6.Cá cược trực tiếp vào hốc key trên băng được xác định theo kết quả khi thời gian thông lê kết thúc (3 hiệp ). Không tính kết quả chơi thêm giờ hoặc shoot – out.3.5.7.Trong cá cược trực tiếp cho hốc key trên băng, tỷ số được cập nhật và Thị trường cho trong giao thương trực tiếp ứng với tỷ số được hiển thị lúc cá cược được xác lập3.5.8.Về việc cá độ trực tiếp trong trận đấu, thì đối với những hành động mà Công ty có toàn quyền đơn phương coi là nguy hiểm khi nó tác động tới tỷ số, kết quả, thành tích của một đội hoặc của người chơi; hoặc đối với lời đảm bảo thay đổi tỷ lệ tiền cược / giá hoặc thông tin thị trường hoặc thông tin cá độ (“Chơi Nguy hiểm”), Công ty dành cho mình quyền hoãn việc công nhận cá độ và có thể công nhận hoặc loại bỏ cá độ sau Chơi Nguy hiểm. Tất cả những hành động khác trong trận đấu được coi là Chơi An toàn và cá độ sẽ tiếp tục được xem xét công nhận.
3.6. Ten nit3.6.1.Thị trường Moneyline ứng với người thắng trong một trận đấu hoặc một loạt trận. Thị trường Chấp đặt theo hoặc trận đấu, hoặc loạt trận (Xin xem tiêu đề của thị trường). Kiểu cá Trên/Dưới hoặc Chẵn /Lẻ đặt theo trận đấu3.6.2.Nếu vận động viên không bắt đầu trận đấu hoặc giải đấu, tất cả các cá cược vào vận động viên đó đều vô hiệu3.6.3.Nếu vận động viên (hoặc cặp đấu) bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện3.6.4.Nếu một trận đấu bị dừng hay bị treo, nhưng trận đấu đã hoàn tất thì mọi cá cược vẫn được coi là nguyên giá trị3.6.5.Trong trường hợp thay đổi địa điểm hoặc sân thi đấu, kể cả trường hợp chuyển từ sân trong nhà ra sân ngoài trời hoặc ngược lại, mọi cá cược vẫn giữ nguyên giá trị3.6.6.Nếu số séc đấu cần có để thắng trận đấu bị thay đổi so với số séc quy định ban đầu thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện3.6.7.Người thắng séc 1 (séc thứ hai, séc thứ 3 v.v..) ứng với kết quả của từng séc riêng biệt. Nếu séc đấu không hoàn tất, tất cá các cá cược vào séc đó đều bị coi là vô hiệu hóa.3.6.8.Trong cá cược tennit trực tiếp, các cá cược được xác lập theo kết quả trận đấu (hoăc một séc riêng biệt). Tỷ số không được cập nhật trong cá cược ten nit trực tiếp3.6.9.Điểm thắng giao bóng (giao bóng nhầm ô kép v.v…) được xác lập theo thống kê chính thức của trận đấu. Nếu vận động viên bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu trong trận đấu thì các cá cược bị coi là vô hiệu hóa3.6.10.Thị trường điểm thắng giao bóng đầu tiên (giao bóng nhầm ô kép v.v..) được xác lập theo kết quả thống kê của trận đấu. Nếu như Thị trường điểm thắng giao bóng đầu tiên (giao bóng nhầm ô kép v.v..) được quyết định tất cả các cá cược sẽ có hiệu lực ngay cả khi trận đấu không hoàn tất do vận động viên bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu. Nếu như chưa có điểm thắng giao bóng đầu tiên hoặc giao bóng nhầm ô kép tại thời điểm vận động viên bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu thì các cá cược bị coi là vô hiệu hóa.3.6.11.Thị trường người thắng trận đấu ứng với người chiến thắng trong một trận đấu riêng biệt ví dụ Séc 1 Trận 1, Sec1 Trận 2 v.v..Nếu trận đấu có loạt tie-break lúc đó thị trường sẽ được chỉ định như Séc 1TB, Séc 2 TB v.v.. Nếu có một sự bỏ cuộc hoặc truất quyền thi đấu trong một trân đấu chưa hoàn tất, các cá cược đều bị vô hiệu hóa. Nếu như trận đấu được hoàn thành theo phán quyết của trọng tài là “trận penalty”, khi đó các cá cược vào trận này được giữ nguyên giá trị. Ngay cả khi trận đấu được kết thúc bằng “điểm penalty” các cá cược vẫn giữ được giá trị. Nếu trận đấu bị treo nhưng đã thi đấu hoàn tất, các cá cược vẫn giữ nguyên giá trị.3.6.12.Cược điểm số đúng của trận đấu nghĩa là cược số set chính xác mà mỗi người chơi thắng trong một trận đấu. Nếu trận đấu không hoàn thành thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu. Nếu số set đã lên lịch cần có để chiến thắng trận đấu bị thay đổi thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.3.6.13.Cược điểm số đúng của set X nghĩa là cược số ván chính xác mà mỗi người chơi thắng trong một trận đấu. Nếu set đấu không hoàn thành thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu. Nếu số ván đã lên lịch cần có để chiến thắng trận đấu bị thay đổi thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.
3.7. Cầu lông (badminton)3.7.1.Thị trường Moneyline ứng với người thắng trong một trận đấu hoặc một loạt trận riêng biệt. Thị trường Chấp đặt theo hoặc điểm, hoặc loạt trận (Xin xem tiêu đề của thị trường). Kiểu cá Trên/Dưới hoặc Chẵn /Lẻ đặt theo điểm (trừ khi có xác định khác)3.7.2.Nếu vận động viên không bắt đầu trận đấu hoặc giải đấu, tất cả các cá cược vào vận động viên đó đều vô hiệu3.7.3.Nếu vận động niên (hoặc cặp đấu) bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện3.7.4.Nếu một trận đấu bị dừng hay bị treo, mọi cá cược vẫn được coi là nguyên giá trị nếu trận đấu kết thúc trong vòng 12 giờ sau đó.3.7.5.Người thắng séc thứ nhất (séc thứ hai, séc thứ 3 v.v..) ứng với kết quả của từng séc riêng biệt. Nếu séc đấu không hoàn tất, tất cá các cá cược vào séc đó đều bị coi là vô hiệu hóa.3.7.6.Trong cá cược cầu lông trực tiếp, các cá cược được xác lập theo kết quả trận đấu (hoăc một séc riêng biệt). Tỷ số không được cập nhật trong cá cược cầu lông trực tiếp
3.8. Bóng bàn3.8.1.Thị trường Moneyline ứng với người thắng trong một trận đấu hoặc một loạt trận riêng biệt. Thị trường Chấp đặt theo hoặc điểm, hoặc loạt trận (Xin xem tiêu đề của thị trường). Kiểu cá Trên/Dưới hoặc Chẵn /Lẻ đặt theo điểm (trừ khi có xác định khác)3.8.2.Nếu vận động viên không bắt đầu trận đấu hoặc giải đấu, tất cả các cá cược vào vận động viên đó đều vô hiệu3.8.3.Nếu vận động niên (hoặc cặp đấu) bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định không điều kiện3.8.4.Nếu một trận đấu bị dừng hay bị treo, mọi cá cược vẫn được coi là nguyên giá trị nếu trận đấu kết thúc trong vòng 12 giờ sau đó.3.8.5.Người thắng séc thứ nhất (séc thứ hai, séc thứ 3 v.v..) ứng với kết quả của từng séc riêng biệt. Nếu séc đấu không hoàn tất, tất cá các cá cược vào séc đó đều bị coi là vô hiệu.3.8.6.Trong cá cược bóng bàn trực tiếp, các cá cược được xác lập theo kết quả trận đấu (hoăc một séc riêng biệt). Tỷ số không được cập nhật trong cá cược bóng bàn trực tiếp
3.9. Bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển3.9.1.Thị trường Moneyline ứng với người thắng trong một trận đấu hoặc một loạt trận riêng biệt. Thị trường Chấp đặt theo hoặc điểm, hoặc loạt trận (Xin xem tiêu đề của thị trường). Kiểu cá Trên/Dưới hoặc Chẵn /Lẻ đặt theo điểm (trừ khi có xác định khác)3.9.2.Nếu đội bóng không bắt đầu trận đấu hoặc giải đấu, tất cả các cá cược vào đội bóng đó đều vô hiệu3.9.3.Nếu đội bóng bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện3.9.4.Nếu một trận đấu bị dừng hay bị treo, mọi cá cược vẫn được coi là nguyên giá trị nếu trận đấu kết thúc trong vòng 12 giờ sau đó.3.9.5.Đội thắng séc thứ nhất (séc thứ hai, séc thứ 3 v.v..) ứng với kết quả của từng séc riêng biệt. Nếu séc đấu không hoàn tất, tất cá các cá cược vào séc đó đều bị coi là vô hiệu hóa.3.9.6.Trong cá cược bóng chuyền trực tiếp, các cá cược được xác lập theo kết quả trận đấu (hoăc một séc riêng biệt). Tỷ số không được cập nhật trong cá cược bóng chuyền trực tiếp
3.10. Hốc key trên cỏ3.10.1.Tất cả các thi trường Đủ thời gian, bao gồm cả cá cược trực tiếp được xác lập theo kết quả trận đấu ở thời điểm cuối thời gian quy định. Thị trường này không tính thời gian thêm giờ, bàn thắng vàng hay các quả penalty (Tuy nhiên, có thể có thị trường cá cược riêng cho thời gian thêm giờ hoặc penalty)3.10.2.Khi một trận đấu bị hoãn, bị treo hoặc bị dừng và không kết thúc trong vòng 12 giờ kể từ giờ bắt đầu theo lịch định, tất cả các cá cược sẽ vô hiệu, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện. Các cá cược cũng được coi là có hiệu lực khi có kết quả chính thức do một Hội đồng thích hợp công bố.3.10.3.Thị trường hiệp 1 ứng với kết quả cuối hiệp 1. Nếu hiệp 1 không kết thúc, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu3.10.4.Các cá cược trực tiếp cho hốc key trên cỏ được xác lập theo kết quả trận đấu ở thời điểm cuối thời gian quy định3.10.5.Trong cá cược trực tiếp cho hốc key trên cỏ, tỷ số được cập nhật và Thị trường cho trong giao thương trực tiếp ứng với tỷ số được hiển thị lúc cá cược được xác lập3.10.6.Về việc cá độ trực tiếp trong trận đấu, thì đối với những hành động mà Công ty có toàn quyền đơn phương coi là nguy hiểm khi nó tác động tới tỷ số, kết quả, thành tích của một đội hoặc của người chơi; hoặc đối với lời đảm bảo thay đổi tỷ lệ tiền cược / giá hoặc thông tin thị trường hoặc thông tin cá độ (“Chơi Nguy hiểm”), Công ty dành cho mình quyền hoãn việc công nhận cá độ và có thể công nhận hoặc loại bỏ cá độ sau Chơi Nguy hiểm. Tất cả những hành động khác trong trận đấu được coi là Chơi An toàn và cá độ sẽ tiếp tục được xem xét công nhận.
3.11. Bi – a và Pun3.11.1.Thị trường Moneyline và Chấp ứng với người thắng trong trận đấu. Kiểu cá Trên/Dưới hoặc Chẵn /Lẻ đặt theo số khung/giá (trừ khi có xác định khác)3.11.2.Nếu vận động viên không bắt đầu trận đấu hoặc giải đấu, tất cả các cá cược vào vận động viên đó đều vô hiệu3.11.3.Nếu trận đấu đã bắt đầu nhưng không kết thúc thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định không điều kiện3.11.4.Trong cá cược trực tiếp cho Bi – a và Pun, các cá cược được xác lập theo kết quả trận đấu (hoăc Khung/giá riêng biệt). Tỷ số không được cập nhật trong cá cược trực tiếp cho Bi – a và Pun3.11.5.Trong một khung cụ thể thị trường Trên/Dưới và thị trường Chẵn /Lẻ được xác lập theo tổng số điểm ghi được trong khung đó3.11.6.Cược Người chơi nào đánh quả bóng đỏ đầu tiên vào lỗ? muốn nói đến cược người chơi đánh quả bóng đỏ hợp lệ đầu tiên vào lỗ trong một trận đấu hoặc ván đấu xác định, tức là đánh quả bóng đỏ vào lỗ trong khi không phạm lỗi. (Nếu đặt lại khuôn lại cho ván đấu thì tất cả các cược sẽ vẫn có giá trị trên khuôn gốc).3.11.7.Cược Người chơi nào đạt tới 30 điểm? muốn nói đến người chơi đầu tiên ghi được ba mươi điểm trong một ván đấu xác định. (Nếu đặt lại khuôn cho ván đấu thì tất cả các cược sẽ vẫn có giá trị trên khuôn gốc).3.11.8.Cược break cao nhất muốn nói đến số điểm ghi được trong một “break” bởi một hoặc nhiều người chơi trong một ván đấu, trận đấu hoặc giải đấu xác định.3.11.9.Cược tổng số century muốn nói đến số “break” đạt 100 điểm trở lên ghi được trong trận đấu hoặc giải đấu xác định.
3.12. Golf3.12.1.Tất cả các cá cược về chơi golf được xác lập theo kết quả chính thức của giải đấu3.12.2.Nếu vận động viên không bắt đầu giải đấu hoặc một vòng đấu riêng, tất cả các cá cược vào vận động viên đó đều vô hiệu. Nếu vận động viên bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu trong thời gian giải đấu hoặc vòng thi đấu riêng diễn ra, tất cả các cá cược bị thua3.12.3.Nếu giả đấu hoặc vòng đấu riêng bị trễ hoặc bị treo thì các cá cược vẫn có hiệu lực trong vòng 48 giờ kể từ giờ kết thúc thi đấu lịch định3.12.4.Thắng – Outright (Người chiến thắng giải)3.12.4.1.“Người chơi khác bất kỳ” hoặc “The Field” ứng với tất cả các vận động viên chơi golf chưa được nêu danh trên thị trường “Thắng”3.12.4.2.Thị trường “Thắng” được xác lập theo người thắng giải và các kết quả play-off đều được tính3.12.4.3.Nếu giải đấu bị các nhà chức trách rút ngắn (nghĩa là số các lỗ golf chưa hoàn thành) thì các cá cược vẫn được coi là có hiệu lực nếu như người chiến thắng chính thức được công bố. Tuy nhiên, nếu như có cá cược được lập mà sau đó không có thi đấu tiếp theo thì các cá cược bị coi là vô hiệu. Nếu như không có người chiến thắng nào được công bố thì tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu3.12.5.Giải đấu matchups3.12.5.1.Giải đấu matchups ứng với tay golf có số điểm thấp nhất trong giải (thường là 72 lỗ). Nếu số lỗ được chơi thấp hơn số lỗ đã định, các cá cược vẫn có hiệu lực nếu kết quả chính thức của giải được công bố3.12.5.2.Để các cá cược có hiệu lực, cả 2 tay golf đều phải phát bóng. Tay golf nào chơi phần lớn các lỗ (không tính play – off) sẽ là người thắng. Nếu cả hai tay golf đều chơi hết số lỗ như nhau, tay golf nào có số điểm thấp nhất sẽ thắng.3.12.5.3.Nếu một tay golf rút lui hoặc bị truất quyền thi đấu thì người chơi kia sẽ thắng. Tuy nhiên, nếu người chơi rút lui hoặc bị truất quyền thi đấu sau khi người chơi kia vừa trượt quả cắt bóng thì khi đó tay golf nào chơi được nhiều lỗ hơn sẽ được tuyên bố là người thắng.3.12.5.4.Nếu cả hai người chơi đều rút lui hoặc bị truất quyền thi đấu thì mọi cá cược đều vô hiệu, bất kể mỗi người đã chơi được bao nhiêu lỗ3.12.6.Matchups vòng3.12.6.1.Matchups vòng ứng với người chơi có dố điểm thấp nhất trong 1 vòng đấu riêng (thường là 18 lỗ). Không tính play – off3.12.6.2.Để các cá cược có hiệu lực cả hai người chơi đều phải phát bóng. Nếu một người chơi rút lui hoặc bị truất quyền thi đấu sau khi đã phát bóng thì người chơi kia sẽ được coi là người thắng. Tuy nhiên, nếu người bị truất quyền thi đấu lại bắt đầu vòng thi đấu mới thì số điểm ban đầu vẫn có hiệu lực.3.12.7.Cá Trên/Dưới cho vòng đấu3.12.7.1.Thị trường cá Trên/Dưới cho vòng đấu ứng với tay golf (hoặc các tay golf) ghi điểm trên (over) trong vòng đua 18 lỗ. Không được tính Play – off3.12.7.2.Để cho các cá cược có hiệu lực tay golf phải phát bóng. Nếu tay golf không hoàn thành được 18 lỗ tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu.3.12.8.Cá kiểu Trên/Dưới vào 1 lỗ cá biệt3.12.8.1.Cá kiểu Trên/Dưới vào 1 lỗ cá biệt ứng với tay golf (hoặc các taygolf) ghi điểm cao hơn ở một lỗ cụ thể trong một vòng cụ thể3.12.8.2.Nếu người chơi không hoàn thành lỗ này tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu.
3.13. Các môn thể thao mô tô3.13.1.Các môn thể thao mô tô bao gồm Công thức 1 (Formula1), Moto GP và A1GP không hạn chế3.13.2.Vị trí trong vòng đấu được coi là kết quả chính thức, bất kể sau đó có sự sửa đổi kết quả cuộc đua hoặc tuyên bố bị truất quyền thi đấu nào. Nếu không tổ chức nghi thức công bố vị trí sau vòng đua thì khi đó kết quả sẽ là kết quả do Hội đồng thích hợp công bố ngay sau khi cuộc đua kết thúc. Thị trường xếp hạng dựa trên vị trí xếp hạng cuối cùng do Hội đồng thích hợp công bố ngay sau khi kết thúc xếp hạng.3.13.3.Nếu địa điểm tổ chức cuộc đua bị thay đổi các cá cược vẫn có hiệu lực3.13.4.Nếu cuộc đua bị hoãn, nhưng sau đó khởi hành trong vòng 48 giờ kể từ thời gian lịch định, các cá cược vẫn có hiệu lực. Ngược lại, mọi cá cược đều vô hiệu. Nếu cuộc đua bắt đầu nhưng không hoàn tất, mọi các cá cược vẫn có hiệu lực nếu một nếu kết quả chính thức được công bố. Nếu không có nếu kết quả chính thức được công bố, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu3.13.5.Một cuộc đua mô tô được coi là bắt đầu khi có lệnh bắt đầu vòng khởi động. Nếu tay đua không sẵn sàng để khởi động từ đường pit, các cá cược vào tay đua đó bị coi là vô hiệu. Nếu một tay đua không bắt đầu được vị trí xếp hạng chính thức, tất cả các cá cược về vị trí cực (pole) vào tay đua đó bị coi là vô hiệu3.13.6.Trên thị trường đấu loại trực tiếp (Head to Head) để cho các cá cược có hiệu lực các tay đua phải bắt đầu cuộc đua (hoặc được xếp hạng chính thức). Tay đua với vị trí khi kết thúc cao hơn sẽ được công bố là thắng cuộc. Nếu cả hai tay đua đều không kết thúc được thì khi đó tay đua nào có số vòng đua lớn hơn sẽ được coi là thắng cuộc. Nếu cả hai có cùng số vòng đua, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu trừ khi các vị trí xếp hạng chính thức được công bố.3.13.7.Thị trường vòng đua nhanh nhất được quyết định theo tay đua hoặc đội có vòng đua nhanh nhất trong cuộc đua3.13.8.Thị trường số người về đích được xếp hạng được quyết định theo kết quả chính thức được Hội đồng thích hợp công bố3.13.9.Cá cược trực tiếp vào các môn thể thao mô tô được xác lập theo kết quả chính thức của từng cuộc đua riêng3.13.10.Thị trường Chẵn/Lẻ dựa trên vị trí khi kết thúc cuộc đua do Hội đồng thích hợp công bố. Ví dụ nếu tay lái A về đích ở vị trí thứ nhất thì kết quả sẽ là lẻ. Nếu B về đích ở vị trí thứ 2 thì kết quả là chẵn v.v.. Nếu tay đua không được xếp hạng chính thức, tất cả các cá cược bị vô hiệu hóa và sẽ được hoàn lại3.13.11.Thị trường Khoảng thắng dựa trên sự chênh lệch (theo giây) về thời gian giữa các tay đua được lựa chọn theo công bố của Hội đồng thích hợp. Trên có nghĩa là thời gian lớn hơn Chấp, trong khi đó Dưới có nghĩa là chênh lệch thời gian nhỏ hơn Chấp đã được đưa ra (chào mời). Nếu chênh lệch thời gian đúng bằng giá trị Chấp, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu và được hoàn trả.
3.14. Bóng ném3.14.1.Thị trường Đủ thời gian, bao gồm cả cá cược trực tiếp sẽ được xác lập theo kết quả cuối cùng khi hết thời gian quy định. Thời gian chơi thêm và loạt penalty không tính vào thị trường này.3.14.2.Nếu cuộc đấu bị hoãn, bị dừng hoặc bị treo và không kết thúc trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu trừ khi các cá cược đó là các cá cược đã được xác định là vô điều kiện. Nếu một Hội đồng thích hợp công bố một kết quả chính thức, các cá cược vẫn có hiệu lực3.14.3.Cá cược trực tiếp của bóng ném được xác lập theo kết quả trận đấu vào cuối thời gian quy định3.14.4.Trong cá cược trực tiếp của bóng ném, tỷ số không được cập nhật
3.15. Pô lô dưới nước3.15.1.Thị trường Đủ thời gian, bao gồm cả cá cược trực tiếp sẽ được xác lập theo kết quả cuối cùng khi hết thời gian quy định (4 lần 15 phút). Thời gian chơi thêm và loạt penalty không tính vào thị trường này.3.15.2.Nếu cuộc đấu bị hoãn, bị dừng hoặc bị treo và không kết thúc trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu trừ khi các cá cược đó là các cá cược đã được xác định là vô điều kiện. Nếu một Hội đồng thích hợp công bố một kết quả chính thức, các cá cược vẫn có hiệu lực3.15.3.Thị trường hiệp 1 ứng với kết quả của 15 phút thi đấu thứ nhất và thứ hai. Các cá cược sẽ vô hiệu nếu hiệp đấu không kết thúc.3.15.4.Cá cược trực tiếp của po lo dưới nước được xác lập theo kết quả trận đấu vào cuối thời gian quy định3.15.5.Trong cá cược trực tiếp của po lo dưới nước, tỷ số không được cập nhật
3.16. Đấm bốc3.16.1.Các cá cược vào trận đấu bị hoãn vẫn có hiệu lực nếu trận đấu xảy ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày quy định ban đầu.3.16.2.Thị trường Moneyline (ở đây không có cá cược cho trận hòa) tất cả các cá cược là vô hiệu nếu kết quả trận đấu là hòa. Nếu tỷ số hòa đã được chào như lựa chọn thứ ba cho cá cược và trận đấu kết thúc hòa, khi đó cá cược vào hòa sẽ được trả tiền như người thắng, còn các cá cược vào 2 võ sỹ sẽ là thua.3.16.3.Trận đấu được coi là bắt đầu nếu tiếng chuông bắt đầu hiệp 1 vang lên. Nếu một hoặc cả hai võ sỹ không bắt đầu thi đấu được, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu. Nếu một võ sỹ không đáp lại tiếng chuông bắt đầu hiệp đấu hoặc bị công bố truất quyền thi đấu giữa các hiệp, khi đó võ sỹ đối địch sẽ được coi là người thắng hiệp đấu trước đó.3.16.4.Tất cả các cá cược được xác lập theo quyết định chính thức trên võ đài ngay sau khi cuộc đấu kết thúc. Mọi sự thay đổi sau đó sẽ không được công nhận cho mục đích cá cược3.16.5.một trận thắng nốc ao (KO) bao gồm cả nốc ao kỹ thuật (TKO) hay là thắng nhờ truất quyền thi đấu (DSQ). Sự quyết định điểm bao gồm cả quyết định kỹ thuật (TD) và hòa bao gồm cả hòa kỹ thuật3.16.6.Cá cược Trên /Dưới ứng với hiệp đấu xảy ra trong trận ví dụ Dưới 9,5 là trận đấu sẽ kết thúc trước 1 phút 30 giây của hiệp đấu thứ 9, trong khi Trên 9,5 nghĩa là cuộc đấu sẽ kết thúc sau thời điểm 1 phút 30 giây của hiệp 9 (bao gồm cả quyết định điểm)3.16.7.UFC3.16.7.1.Các quy định của UFC cũng áp dụng cho các trận đấm bốc do các tổ chức thượng võ khác (MMA) xúc tiến3.16.7.2.Các cá cược vào trận đấu bị hoãn vẫn có hiệu lực nếu trận đấu xảy ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày quy định ban đầu.3.16.7.3.Nếu trận đấu hòa tất cả các cá cược sẽ vô hiệu.
3.17. Phi tiêu3.17.1.Moneyline và thị trường ứng với người thắng trong trận đấu. Thị trường Chấp, Trên/Dưới dựa trên số loạt đấu (trừ khi có xác định khác)3.17.2.Nếu trận đấu bị hoãn và không bắt đầu trong vòng 12 giờ kể từ giờ bắt đầu lịch định tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu3.17.3.Nếu người chơi không bắt đầu thi đấu mọi cá cược vào người chơi đó sẽ vô hiệu3.17.4.Nếu trận đấu bắt đầu nhưng không kết thúc tất cả các cá cược là vô hiệu3.17.5.Cá cược phóng phi tiêu trực tiếp được xác lập theo kết quả trận đấu. Số điểm ghi được không được cập nhật trong cá cược trực tiếp này.3.17.6.Thị trường “180s” ứng với số “180s” tối đa được phi vào trong một trận đấu
3.18. Cri kê3.18.1.Đối với trận đấu có số lượt giao bóng giới hạn (kể cả ODI và Hai hai mươi (Twenty20)), tất cả các cược đều sẽ được quyết toán dựa trên kết quả chính thức theo luật thi đấu chính thức. Tuy nhiên, nếu kết quả được quyết định bằng trận đấu rút ngắn, đánh bóng luân lưu, tung đồng xu, v.v…, lúc ấy, tất cả các cược thắng trên trận đấu sẽ được xem là không có giá trị.3.18.2.Nếu kết quả chính thức là “Không có Kết quả” hoặc luật thi đấu không tuyên bố đội thắng, lúc ấy tất cả các cược thắng trên trận đấu sẽ không có giá trị. Kết quả của các trận đấu khác có thể vẫn có giá trị nếu kết quả đã được quyết định vô điều kiện.3.18.3.Nếu trận đấu bị hoãn lại hoặc ngừng tạm thời, lúc ấy tất cả các cược đều được xem là có giá trị nếu trận đấu được chơi trở lại trong vòng 48 giờ.3.18.4.Trận đấu Đối kháng sẽ được đưa ra theo thể thức 1X2. 1 ứng với đội được nêu danh đầu tiên (thường là đội nhà); X ứng với trận đấu hòa; 2 ứng với đội được nêu danh thứ 2 (thường là đội khách). Trong trường hợp Trận đấu Đối kháng kết thúc với tỷ số “Hòa điểm” (khác với “Trận đấu hòa”), lúc ấy tất cả các cược trên trận đấu sẽ được xem là không có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở do có sự can thiệp từ bên ngoài, lúc ấy tất cả các cược có thể được xem là không có giá trị.3.18.5.Loại cược Số lượt chạy nhiều nhất là cược trên cầu thủ ghi được điểm trong hầu hết các lượt chạy trong một trận đấu hoặc lượt chơi cụ thể. Cả hai cầu thủ phải ở vạch đánh bóng với ít nhất một bóng thì cược mới có giá trị.3.18.6.Loại cược Ném đổ Tam trụ môn Nhiều nhất là cược trên cầu thủ ném đổ số tam trụ môn nhiều nhất trong một trận đấu hoặc lượt chơi cụ thể. Cả hai cầu thủ phải giao ít nhất là một quả bóng thì cược mới có giá trị.3.18.7.Loại cược Ghi nhiều điểm 6 nhất là cược trên đội ghi nhiều điểm 6 nhất trong một trận đấu hoặc lượt chơi cụ thể. Cược sẽ có giá trị nếu kết quả chính thức được tuyên bố. Nếu kết quả chính thức của trận đấu là “Không có Kết quả”, lúc ấy, tất cả các cược trên trận đấu này sẽ không có giá trị.3.18.8.Loại cược Cầu thủ bị loại tiếp theo là cược trên cầu thủ bị loại đầu tiên trong một trận đấu hay lượt chơi cụ thể. Nếu một cầu thủ không thể thi đấu tiếp, lúc ấy cược sẽ được xem là không có giá trị. Nếu không có cầu thủ nào bị loại, lúc ấy cược sẽ được xem là không có giá trị.3.18.9.Thị trường Tổng Lượt Chạy chỉ tổng số lượt chạy mà một đấu thủ hoặc một đội ghi được trong trận đấu hoặc những hiệp đấu cụ thể. Đấu thủ phải ở vạch đánh bóng trong ít nhất một lần ném bóng để cược có hiệu lực. Đối với thị trường Tổng Lượt Chạy Trong Hiệp, tối thiểu 20 cú giao bóng phải được hoàn thành đối với trận đấu ODI và tối thiểu 5 cú giao bóng phải được hoàn thành đối với trận đấu Twenty20, nếu không cược sẽ mất hiệu lực, trừ khi hiệp đấu đã kết thúc.3.18.10.Loại cược Điểm tổng số lần chạy khi giao bóng là cược trên đội có tổng số lần chạy ghi được điểm trong một lượt giao bóng cụ thể. Để cược có giá trị thì lượt giao bóng hoặc lượt chơi phải được hoàn thành.3.18.11.Loại cược Phương pháp loại là cược trên cách thức mà trong đó cầu thủ đánh bóng bị loại. Nếu không có cầu thủ nào bị loại, lúc ấy tất cả các cược sẽ được xem là không có giá trị.3.18.12.Loại cược Điểm hợp tác mở trận cao nhất là cược hợp tác mở trận của đội ghi được điểm trong hầu hết các lần chạy. Nếu một cầu thủ không thể thi đấu tiếp do chấn thương hoặc bị thay thế trước khi bị loại, lúc ấy sự hợp tác sẽ tiếp tục cho đến khi tam trụ môn đổ hoặc lượt chơi được hoàn tất.3.18.13.Loại cược Điểm tổng số lần chạy trước khi tam trụ môn đầu tiên đổ là cược trên đội có số lần chạy ghi được điểm trước khi tam trụ môn đầu tiên đổ hoặc lượt chơi được hoàn tất.
3.19. Hiệp hội bóng bầu dục3.19.1.All Full-Time markets, including Live betting, will be settled on the final result at the end of normal time (80 minutes). Extra-time does not count for full-time markets. Thị trường Bóng bầu dục 7 người (Rugby Sevens) sẽ được chốt vào cuối thời gian thi đấu bình thường (thường là 14 hoặc 20 phút). Thời gian cộng thêm không được tính vào thị trường Bóng bầu dục 7 người toàn thời gian.3.19.2.Nếu cuộc đấu bị hoãn, bị dừng hoặc bị treo và không kết thúc trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu trừ khi các cá cược đó là các cá cược đã được xác định là vô điều kiện. Nếu một Hội đồng thích hợp công bố một kết quả chính thức, các cá cược vẫn có hiệu lực3.19.3.Thị trường hiệp 1 chỉ ứng với kết quả hiệp 1 của trận đấu. Nếu hiệp đấu không kết thúc tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu3.19.4.Cá cược trực tiếp của Hiệp hội bóng bầu dục được xác lập theo kết quả trận đấu vào cuối thời gian quy định3.19.5.Trong cá cược trực tiếp của Hiệp hội bóng bầu dục, tỷ số được cập nhật. Thị trường cho trong giao thương trực tiếp ứng với tỷ số được hiển thị vào thời điểm cá cược được xác lập3.19.6.Về việc cá độ trực tiếp trong trận đấu, thì đối với những hành động mà Công ty có toàn quyền đơn phương coi là nguy hiểm khi nó tác động tới tỷ số, kết quả, thành tích của một đội hoặc của người chơi; hoặc đối với lời đảm bảo thay đổi tỷ lệ tiền cược / giá hoặc thông tin thị trường hoặc thông tin cá độ (“Chơi Nguy hiểm”), Công ty dành cho mình quyền hoãn việc công nhận cá độ và có thể công nhận hoặc loại bỏ cá độ sau Chơi Nguy hiểm. Tất cả những hành động khác trong trận đấu được coi là Chơi An toàn và cá độ sẽ tiếp tục được xem xét công nhận.
3.20. Liên đoàn bóng bầu dục3.20.1.Thị trường Đủ thời gian, bao gồm cả cá cược trực tiếp sẽ được xác lập theo kết quả cuối cùng khi hết thời gian quy định, bao gồm cả thời gian chơi thêm (có thể có)3.20.2.Nếu cuộc đấu bị hoãn, bị dừng hoặc bị treo và không kết thúc trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu trừ khi các cá cược đó là các cá cược đã được xác định là vô điều kiện. Nếu một Hội đồng thích hợp công bố một kết quả chính thức, các cá cược vẫn có hiệu lực3.20.3.Thị trường hiệp 1 chỉ ứng với kết quả hiệp 1 của trận đấu. Nếu hiệp đấu không kết thúc tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu3.20.4.Cá cược trực tiếp của Liên đoàn bóng bầu dục được xác lập theo kết quả trận đấu vào cuối thời gian quy định, bao gồm cả thời gian chơi thêm (có thể có)3.20.5.Trong cá cược trực tiếp của Liên đoàn bóng bầu dục, tỷ số được cập nhật. Thị trường cho trong giao thương trực tiếp ứng với tỷ số được hiển thị lúc cá cược được xác lập3.20.6.Về việc cá độ trực tiếp trong trận đấu, thì đối với những hành động mà Công ty có toàn quyền đơn phương coi là nguy hiểm khi nó tác động tới tỷ số, kết quả, thành tích của một đội hoặc của người chơi; hoặc đối với lời đảm bảo thay đổi tỷ lệ tiền cược / giá hoặc thông tin thị trường hoặc thông tin cá độ (“Chơi Nguy hiểm”), Công ty dành cho mình quyền hoãn việc công nhận cá độ và có thể công nhận hoặc loại bỏ cá độ sau Chơi Nguy hiểm. Tất cả những hành động khác trong trận đấu được coi là Chơi An toàn và cá độ sẽ tiếp tục được xem xét công nhận.
3.21. Điền kinh3.21.1.Dự báo chính xác bảng3.21.2.Thị trường Moneyline ứng với người thi đấu đạt vị trí tốt nhất trong một cuộc thi đấu(hoặc cuộc đua riêng). Nếu chỉ có một vận động viên điền kinh về đích trong một cuộc thi đấu thì tất cả các cá cược đặt vào vận động viên này thắng. Nếu cả hai vận động viên đều không về đích thì vận động viên nào được xếp hạng cao hơn sẽ được tuyên bố là người chiến thắng.3.21.3.Vị trí trong vòng đấu là kết quả chính thức mà các cá cược đều được xác lập theo đó. Bất kỳ sự tuyên bố truất quyền thi đấu hoặc sự sửa đổi nào trong kết quả sau đó đều không được tính cho mục đích cá cược3.21.4.Nếu cuộc đấu bị hoãn, bị dừng hoặc bị treo và không kết thúc trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu3.21.5.Nếu một vận động viên điền kinh không thể bắt đầu thi đấu, tất cả các cá cược sẽ vô hiệu.Một vận động viên điền kinh được coi là đã bắt đầu một cuộc thi nếu họ tham gia vào cuộc thi có quy mô cần thiết để ghi được một kết quả hoặc một sự xếp hạng chính thức (bao gồm cả DSQ nhưng không bao gồm DSN (không bắt đầu)
3.22. Bơi lội3.22.1.Thị trường Thắng (giành Huy chương vàng) ứng với người chiến thắng ở mỗi môn bơi3.22.2.Thị trường Moneyline ứng với người thi đấu đạt vị trí tốt nhất trong một cuộc thi đấu (hoặc cuộc đua riêng). Nếu chỉ có một vận động viên bơi lội về đích trong một cuộc thi đấu thì tất cả các cá cược đặt vào vận động viên này thắng. Nếu cả hai vận động viên đều không về đích thì vận động viên nào được xếp hạng cao hơn sẽ được tuyên bố là người chiến thắng.3.22.3.Vị trí trong vòng đấu là kết quả chính thức mà các cá cược đều được xác lập theo đó. Bất kỳ sự tuyên bố truất quyền thi đấu hoặc sự sửa đổi nào trong kết quả sau đó đều không được tính cho mục đích cá cược3.22.4.Nếu cuộc đấu bị hoãn, bị dừng hoặc bị treo và không kết thúc trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu3.22.5.Nếu một vận động viên bơi lội không thể bắt đầu thi đấu, tất cả các cá cược sẽ vô hiệu
3.23. Bóng đá bãi biển3.23.1.Tất cả các thị trường toàn thời gian, bao gồm cả Cược trực tiếp, sẽ được giải quyết trên kết quả cuối cùng khi kết thúc thời gian thi đấu bình thường. Thời gian thi đấu bình thường sẽ thường bao gồm ba hiệp, mỗi hiệp 12 phút. Thời gian đá thêm giờ, bàn thắng vàng và loạt đá luân lưu không tính cho các thị trường toàn thời gian. (Có thể cho phép cá cược thi đấu thêm giờ (ET) và loạt đá luân lưu (PEN) đối với các thị trường cụ thể.)3.23.2.Nếu một trận đấu bị hoãn, bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ và không tiếp tục thi đấu trong vòng 12 giờ kể từ khi bắt đầu thời gian thi đấu theo lịch đã định thì tất cả các khoản cược sẽ bị xem là vô hiệu, ngoại trừ những thị trường đã được xác định vô điều kiện. Các khoản cược cũng sẽ được xem là hợp lệ nếu kết quả chính thức do cơ quan quản lý liên quan công bố.3.23.3.Thị trường Hiệp Một (Hai, Ba) đề cập đến kết quả của riêng hiệp được xác định. Tất cả các khoản cược sẽ bị xem là vô hiệu nếu hiệp đã xác định không được hoàn thành.3.23.4.Cược trực tiếp bóng đá bãi biển được giải quyết trên kết quả của trận đấu vào cuối thời gian thi đấu bình thường.3.23.5.Điểm số sẽ được cập nhật cho cược trực tiếp Bóng đá bãi biển và các thị trường được hiển thị trong thời gian giao dịch trực tiếp đề cập đến điểm số được hiển thị vào lúc khoản cược được đặt.3.23.6.Đối với cược trực tiếp, trong suốt một trận đấu, đối với các hành động mà Công ty, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là nguy hiểm trong đó điểm số, kết quả, thành tích của một đội hoặc một cầu thủ có thể bị tác động hoặc làm thay đổi tỷ lệ cược/giá cả hoặc Thị trường hoặc Thông tin đặt cược (“Lối chơi nguy hiểm”) Công ty có quyền đình chỉ việc chấp nhận khoản cược và có thể chấp nhận hoặc bác bỏ khoản cược sau khi xảy ra Lối chơi nguy hiểm. Tất cả các hành động khác trong một trò chơi được xem là Lối chơi an toàn và các khoản cược sẽ tiếp tục được xem xét chấp nhận.
3.24. Bóng quát3.24.1.Thị trường Moneyline ứng với người thắng trong trận đấu hoặc trong cuộc đấu riêng. Chấp được xác lập theo cuộc đấu hoặc theo điểm (xin xem thêm tiêu đề của Thị trường). Kiểu cá Trên/Dưới hoặc Chẵn /Lẻ đặt theo số điểm (trừ khi có xác định khác)3.24.2.Nếu vận động viên không bắt đầu trận đấu hoặc giải đấu, tất cả các cá cược vào vận động viên đó đều vô hiệu3.24.3.Nếu vận động viên (hoặc cặp) rút lui hoặc bị truất quyền thi đấu thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định không điều kiện3.24.4.Nếu trận đấu đã bắt đầu nhưng không kết thúc thì các cá cược vẫn có hiệu lực nếu trận đấu kết thúc trong vòng 12 giờ sau đó3.24.5.Người thắng cuộc chơi thứ nhất (thứ hai, thứ ba v.v..) ứng với kết quả của từng cuộc chơi riêng. Tất cả các cá cược sẽ vô hiệu nếu cuộc chơi riêng không kết thúc3.24.6.Trong cá cược trực tiếp cho bóng quát, các cá cược được xác lập theo kết quả trận đấu (hoăc cuộc chơi riêng biệt). Tỷ số không được cập nhật trong cá cược trực tiếp cho bóng quát.
3.25. Các luật và quy định trong thi đấu Olimpic mùa đông3.25.1.Những vấn đề chung3.25.1.1.Tất cả các cá cược được xác lập theo kết quả do IOC công bố3.25.1.2.Nghi lễ trao huân chương sẽ là kết quả chính thức để xác lập các cá cược. Bất kỳ sự tuyên bố truất quyền thi đấu hoặc sự sửa đổi nào trong kết quả sau đó đều không được tính cho mục đích cá cược3.25.1.3.Tất cả các cá cược đều có hiệu lực nếu trận đấu hoặc cuộc thi đấu diễn ra trong thời gian chính thức của Olimpic, bát kể thời gian thi đầu thực tế nào. Nếu trận đấu hoặc cuộc thi đấu không kết thúc và không có kết quả thi đấu chính thức nào được công bố, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu và được hoàn trả.3.25.1.4.Bất kỳ lệnh cá cược nào bị lỗi khi tiếp nhận sau khi cuộc thi đã bắt đầu (ngoại trừ cá cược trực tiếp) đều bị coi là vô hiệu và sẽ được hoàn trả.3.25.1.5.Nếu một vận động viên hoặc 1 đội không bắt đầu cuộc thi, tất cả các cá cược vào lựa chọn đó, bao gồm cả cá Thắng (giành Huy chương vàng) sẽ bị coi là vô hiệu và được hoàn trả. Nếu vận động viên hoặc đội được nêu danh trong thị trường Moneyline (loại trực tiếp) không bắt đầu cuộc thi tất cả các cá cược vào thị trường đó sẽ bị coi là vô hiệu và được hoàn trả.3.25.1.6.Nếu tình trạng cùng về đích xảy ra trong một thị trường Thắng (giành Huy chương vàng) thì khi đó một nửa số tiền cược sẽ được áp vào lựa chọn với đầy đủ tỷ lệ, còn nửa kia sẽ bị mất. Nếu tình trạng cùng về đích xuất hiện trong một thị trường Moneyline (loại trực tiếp), khi đó kết quả sẽ là hòa, tất cả các cá cược vào hai vận động viên đó sẽ được hoàn trả.3.25.2.Huy chương Olimpic3.25.2.1.Các cá cược sẽ được chào đoán số huy chương mà vận động viên hoặc quốc gia sẽ nhận được tại Thế vận hội3.25.2.2.Các thị trường này có thể bao gồm số chỉ huy chương vàng hoặc tổng số huy chương (vàng bạc đồng)3.25.2.3.Các thị trường này được xác lập theo bảng tổng sắp huy chương chính thức do IOC công bố ngay sau khi Thế vận hội kết thúc, Bất kỳ sự tuyên bố truất quyền thi đấu hoặc sự sửa đổi nào trong kết quả sau đó đều không được tính cho mục đích cá cược3.25.3.Moneyline (loại trực tiếp)3.25.3.1.Vận động viên hoặc đội nào sẽ thắng trong trận đấu hoặc chiếm vị trí cao hơn trong một cuộc thi?3.25.3.1.1.Vị trí cuối cùng sẽ do vận động viên vào được sâu nhất trong giải đấu quyết định. Nừu cả hai vận động viên đều bị loại ở cùng một giai đoạn thì vận động viên nào có vị thế chính thức cao hơn sẽ là người thắng. Nếu cả hai vận động viên bị loại ở cùng một giai đoạn, mà không vận động viên nào được xếp hạng chính thức thì tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu3.25.4.Hốc key trên băng3.25.4.1.Hốc key trên băng tại Olimpic tuân theo các quy định của hốc key trên băng thông thường đã cho tại mục 3.5 phía trên3.25.4.2.Ngoại trừ quy định 3.5.3 sẽ được thay thế như sau: Tất các cá cược vẫn có hiệu lực nếu trận đấu được hoàn tất trong thời gian diễn ra Thế vận hội, bất kể thời gian bắt đầu thực tế. Các cá cược vẫn được coi là có hiệu lực nếu như có một kết quả chính thức do IOC công bố. Nếu trận đấu không kết thúc và không có kết quả chính thức nào được công bố các cá cược bị coi là vô hiệu và sẽ được hoàn trả.3.25.4.3.Các thị trường phụ có thể được chào (ví dụ được tính thời gian thêm giờ, người thắng shootout) và điều khoản của các thị trường này sẽ được xác định rõ ràng trong tiêu đề. Ghi chú: Trong vòng đấu bảng sơ bộ không có chơI thêm giờ, do vậy có thể có kết quả hòa
3.26. Bóng lưới3.26.1.Các thị trường Đủ thời gian, bao gồm cá cá cược trực tiếp, được xác lập theo kết quả kết quả cuối cùng, bao gồm cả thêm giờ (trừ khi có xác định khác)3.26.2.Nếu trận đấu không được bắt đầu đúng ngày giờ lịch định, tất cả các cá cược đều vô hiệu (trừ khi có xác định khác) . Nếu trận đấu bị dừng hoặc bị treo, khi đó các cá cược sẽ vô hiệu, trừ những cá cược vào các thị trường đã được xác định là vô điều kiện3.26.3.Kết quả của hiệp 1 là tổng kết quả của 15 phút thứ nhất và 15 phút thứ hai; kết quả của hiệp 2 là tổng kết quả của 15 phút thứ ba và 15 phút thứ tư, bao gồm tất cả thời gian thi đấu thêm (có thể có).3.26.4.Nếu trận đấu bị dừng hoặc bị treo, các cá cược vào các hiệp đấu chưa kết thúc hoặc 15 phút thi đấu chưa kết thúc sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu hiệp đấu hoặc 15 phút thi đấu được chỉ định đã kết thúc thì các cá cược giữ nguyên giá trị.3.26.5.Trong cá cược trực tiếp cho bóng lưới, tỷ số không được cập nhật và giá trị Chấp xem được trong giao thương trực tiếp ứng với tỷ số lúc mở đầu trận đấu tức là 0-0. Tỷ số và thời gian hiển thị chỉ phục vụ cho mục đích tham chiếu
3.27. Thi đấu ô lim pic3.27.1.Những vấn đề chung3.27.1.1.Tất cả các thị trường được xác lập theo kết quả chính thứcdo IOC công bố3.27.1.2.Nghi lễ trao huân chương sẽ là kết quả chính thức để xác lập các cá cược. Bất kỳ sự tuyên bố truất quyền thi đấu hoặc sự sửa đổi nào trong kết quả sau đó đều không được tính cho mục đích cá cược3.27.1.3.Tất cả các cá cược đều có hiệu lực nếu trận đấu hoặc cuộc thi đấu diễn ra trong thời gian chính thức của Olimpic, bất kể thời gian bắt đầu thực tế nào (ngoại trừ bóng đá). Nếu trận đấu hoặc cuộc thi đấu không hoàn tất và không có kết quả thi đấu chính thức nào được công bố, tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu và được hoàn trả.3.27.1.4.Bất kỳ lệnh cá cược nào bị lỗi khi tiếp nhận sau khi cuộc thi đã bắt đầu (ngoại trừ cá cược trực tiếp) đều bị coi là vô hiệu và sẽ được hoàn trả.3.27.1.5.Nếu một vận động viên hoặc 1 đội không bắt đầu cuộc thi, tất cả các cá cược vào lựa chọn đó, bao gồm cả thị trường cá Thắng (giành Huy chương vàng) sẽ bị coi là vô hiệu và được hoàn trả. Nếu vận động viên hoặc đội được nêu danh trong thị trường Moneyline (loại trực tiếp) không bắt đầu cuộc thi tất cả các cá cược vào thị trường đó sẽ bị coi là vô hiệu và được hoàn trả.3.27.1.6.Nếu tình trạng cùng về đích xảy ra trong một thị trường Thắng (giành Huy chương vàng) thì khi đó một nửa số tiền cược sẽ được áp vào lựa chọn với đầy đủ tỷ lệ, còn nửa kia sẽ bị mất. Nếu tình trạng cùng về đích xuất hiện trong một thị trường Moneyline (loại trực tiếp), khi đó kết quả sẽ là hòa, tất cả các cá cược vào hai vận động viên đó sẽ được hoàn trả.3.27.2.Huy chương Olimpic3.27.2.1.Các cá cược sẽ được chào đoán số huy chương mà vận động viên hoặc quốc gia sẽ nhận được tại Thế vận hội 20123.27.2.2.Các thị trường này có thể bao gồm số chỉ riêng huy chương vàng hoặc tổng số huy chương (vàng bạc đồng)3.27.2.3.Các thị trường này được xác lập theo bảng tổng sắp huy chương chính thức do IOC công bố ngay sau khi Thế vận hội kết thúc. Bất kỳ sự thay đổi nào trong kết quả sau đó đều không được tính cho mục đích cá cược3.27.3.Moneyline (loại trực tiếp)3.27.2.1.Vận động viên hoặc đội nào sẽ thắng trong trận đấu hoặc chiếm vị trí cao hơn trong một cuộc thi?3.27.2.2.Vị trí cuối cùng sẽ do vận động viên vào được sâu nhất trong giải đấu quyết định. Nừu cả hai vận động viên đều bị loại ở cùng một giai đoạn thì vận động viên nào có vị thế chính thức cao hơn sẽ là người thắng. Nừu cả hai vận động viên bị loại ở cùng một giai đoạn, mà không vận động viên nào được xếp hạng chính thức thì tất cả các cá cược bị coi là vô hiệu
3.28. Đua thuyền3.28.1.Cúp Châu Mỹ (gồm Cúp Louis Vuitton)3.28.1.1.Tất cả các trận sẽ căn cứ vào kết quả chính thức do trang web chính thức công bố sau mỗi trận đua. Bất cứ sự phế truất hoặc thay đổi nào vào kết quả sau đó sẽ không được xét vì mục đích cá cược.3.28.1.2.Nếu cuộc đua bị hoãn lại hoặc bị hủy thì tất cả các trận cược sẽ vẫn được tính nếu cuộc đua đó được tiếp tục trở lại trong vòng 48 giờ kể từ lúc ngừng.
3.29. Chính trị3.29.1.Bầu cử Tổng thống Mỹ3.29.1.1.Đảng chính trị nào sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012? Tên ứng cử viên được đưa ra chỉ để tham khảo. Nếu không có đảng viên Cộng hòa cũng không có đảng viên Dân chủ nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thì tất cả các cược sẽ bị vô hiệu và sẽ được hoàn trả.
3.30. Đua xe đạp3.30.1.Tất cả các trận sẽ căn cứ vào kết quả chính thức do trang web chính thức công bố sau mỗi trận đua. Bất cứ sự phế truất hoặc thay đổi nào vào kết quả sau đó sẽ không được xét vì mục đích cá cược.3.30.2.Nếu cuộc đua bị hoãn lại hoặc bị hủy thì tất cả các trận cược sẽ vẫn được tính nếu cuộc đua được tiếp tục trở lại trong vòng 24 giờ kể từ lúc ngừng.3.30.3.Trong các trận Loại Trực tiếp thì cả hai tay đua phải bắt đầu cuộc đua để các kèo cá cược hợp lệ. Tay đua với vị trí về đích nhanh hơn sẽ được tuyên bố là người thắng cuộc. Nếu cả hai tay đua không hoàn thành chặng đua thì cược sẽ không được tính và sẽ được hồi điểm.
3.31. Cầu mây3.31.1.Thị trường Moneyline ứng với người thắng trong một trận đấu hoặc một loạt trận. Thị trường Chấp đặt theo hoặc trận đấu, hoặc loạt trận (Xin xem tiêu đề của thị trường). Kiểu cá Trên/Dưới hoặc Chẵn /Lẻ đặt theo điểm (trừ khi có quy định khác).3.31.2.Nếu đội bóng bỏ cuộc hoặc bị truất quyền thi đấu thì các cá cược đều bị vô hiệu hóa, trừ những cá cược vào thị trường đã được xác định vô điều kiện3.31.3.Nếu trận đấu bị hoãn hoặc bị ngừng sau đó tất cả các cược vẫn được coi là hợp lệ nếu trận đấu tiếp tục lại trước khi kết thúc thời hạn mười hai giờ.3.31.4.Người thắng séc 1 (séc thứ hai, séc thứ 3 v.v..) ứng với kết quả của từng séc riêng biệt. Nếu séc đấu không hoàn tất, tất cá các cá cược vào séc đó đều bị coi là vô hiệu hóa.3.31.5.Tỉ số sẽ không được cập nhật cho cá độ cầu mây trực tiếp.
3.32. Tỷ lệ đối đầu cố định Vương quốc Anh / Ailen3.32.1.Nếu một cuộc đua không bắt đầu vào ngày dự kiến thì tất cả cược sẽ bị vô hiệu.3.32.2.Cả hai con ngựa phải bắt đầu cuộc đua . Nếu một hoặc cả hai con ngựa bị coi là không phải đấu thủ / tạp nham thì tất cả cược sẽ bị vô hiệu và sẽ được hoàn trả.3.32.3.Nếu cược được chấp nhận là có lỗi, sau khi một cuộc đua đã bắt đầu thì cược đó sẽ được tuyên bố vô hiệu và sẽ được hoàn trả.3.32.4.Con ngựa đạt được vị trí tốt hơn trong cuộc đua sẽ được tuyên bố là con thắng. Nếu một con ngựa không hoàn tất cuộc đua thì con ngựa kia sẽ được tuyên bố là con thắng.3.32.5.Nếu cả hai con ngựa đều không hoàn thành cuộc đua thì tất cả cược sẽ bị vô hiệu.3.32.6.Nếu hai con ngựa được tuyên bố là đồng hạng trong cuộc đua đối đầu thì tất cả cược sẽ được hoàn trả.3.32.7.Kết quả sẽ được quyết định khi “cân nhắc” hoặc “tất cả rõ ràng” được công bố và kết quả chính thức được tuyên bố.3.32.8.Thuật ngữ “Ngựa dự thi” dùng để chỉ tất cả các con ngựa khác ngoài những con ngựa có tên trong cuộc đua đối đầu.
3.33. Thể thao điện tử (Esports)3.33.1.Sau khi giải đấu bắt đầu, tất cả danh sách đội thi đấu sẽ được duy trì ngay cả khi có đội thay đổi tên. Nếu một đội nào đó thay đổi tên, tất cả các vé sẽ có hiệu lực với cả tên đội mới và tên đội cũ trong thời gian diễn ra giải đấu. Nếu một đội nào đó được thay thế bằng đội khác với đội hình hoàn toàn mới trong đó mọi người chơi đều khác với danh sách đội thi đấu ban đầu, tất cả vé sẽ bị mất hiệu lực.3.33.2.Dòng Tiền dùng dể chỉ đội hay cá nhân đánh bại đối thủ của mình hoặc được đặt ở cửa trên trong trận đấu sắp diễn ra. Cược Người Chiến Thắng Trận Đấu dùng để chỉ số bản đồ.3.33.3.Thị trường Trực tiếp chỉ khoảng thời gian sau thời điểm chính thức bắt đầu trận đấu, nhưng trước thời điểm người chơi xuất hiện trên bản đồ. Tất cả cược trực tiếp được thực hiện trong giai đoạn chọn người được coi là hợp lệ. Thị trường đặt cược Trong Trận chỉ khoảng thời gian sau khi quá trình chọn người đã diễn ra và người chơi đã xuất hiện trên bản đồ.3.33.4.Người chiến thắng giải thi đấu chỉ đội hay đối thủ cá nhân chiến thắng trong trận chung kết của giải vô địch Thể thao Điện tử.3.33.5.Tất cả mọi thị trường sẽ được thanh toán dựa trên kết quả chính thức do hiệp hội hay cơ quan tổ chức thi đấu bộ môn Thể thao Điện tử liên quan công bố, có thể đăng trên trang web chính thức của hiệp hội hay cơ quan này. Mọi sự truất quyền thi đấu hay thay đổi kết quả sẽ không được xem xét để phục vụ cho mục đích cá cược.3.33.6.Nếu trận đấu đối kháng bị hoãn thì mọi khoản cược đều sẽ vẫn được xem là có hiệu lực nếu trận đấu được nối lại trong vòng 12 giờ so với lịch thi đấu ban đầu.3.33.7.Nếu dự đoán kết quả trận đấu đã bắt đầu và kết quả đã được công bố, tất cả cược đều được coi là có hiệu lực, bất kể việc người chơi không sẵn sàng, người chơi mất kết nối hay sự cố điện. Nếu dự đoán kết quả trận đấu không bắt đầu hoặc bắt đầu nhưng sau đó bị hủy bỏ, tạm dừng vì bất kỳ lý do gì và kết quả chính thức của trận đấu không được công bố trong 12 giờ sau giờ bắt đầu chính thức, tất cả cược sẽ mất hiệu lực, trừ cược ở những thị trường đã được xác định vô điều kiện.3.33.8.Đối với Cược Trực tiếp, nếu dự đoán kết quả trận đấu được khởi động lại nhưng người chơi vẫn được chọn tương tự (khởi động lại); tất cả cược trong trận sẽ được hoàn lại, tất cả cược trực tiếp trong quá trình chọn người đều hợp lệ. Nếu trận đấu được khởi động lại và toàn bộ trận thi đấu được chơi lại có bao gồm quá trình chọn người mới (làm lại), tất cả cược trực tiếp và cược trong trận sẽ mất hiệu lực ngoại trừ cược trong những thị trường đã được xác định vô điều kiện.3.33.9.Nếu số vòng đấu/bản đồ được thay đổi so với số trong tiêu đề thị trường, các cược chấp (handicap) và cược trên/dưới sẽ mất hiệu lực trong khi các cược theo dòng tiền (moneyline) vẫn được coi là hợp lệ.3.33.10.Thị trường Chiến Công Đầu / Người đầu tiên đạt 5, 10, 15 hoặc 20 lượt tiêu diệt chỉ đội đầu tiên đạt được số lượt tiêu diệt cụ thể nào đó.3.33.11.Các thị trường Tháp canh/Trụ/Trại lính Đầu tiên dùng để chỉ đội có được tháp canh/trụ/trại lính trước. Các cược hợp lệ ngay cả khi nó bị phá hủy bởi creep hay bị từ chối.3.33.12.Thị trường Khoảng thời gian dùng để chỉ tổng số phút chơi được thể hiện trên bảng điểm khi kết thúc trận đấu. Đối với Dota 2, khoảng thời gian trước đợt creep đầu tiên không được tính vào tổng thời gian.3.33.13.Thị trường Roshan/Baron/Rồng Đầu tiên chỉ đội tiêu diệt được creep trung lập mạnh nhất trước.3.33.14.Cược Lần Tiêu diệt (Cược đội thắng, Hòa, Trên/Dưới & Chẵn/Lẻ) là số lần tiêu diệt do đội đối thủ hay cá nhân cạnh tranh thực hiện được vào thời điểm trận đấu chính thức kết thúc. Nếu có đội đầu hàng trước khi trận đấu kết thúc, toàn bộ lượt tiêu diệt đặt sau khi chiêu hàng sẽ được tính cho cược này. LƯU Ý: Số lần Tiêu diệt từ tháp và nhóm lính được tính vào tổng số chính thức như được minh họa trong bảng điểm. Số lần Chết do tự giết, tự tử và lính trung lập không được tính vào tổng số chính thức.3.33.15.Cược Người thắng Vòng đấu là người thắng chính thức của vòng đấu hoặc một tập hợp các vòng đấu. Nó chỉ được áp dụng cho những ván đấu trong đó bản đồ được chia thành các vòng đấu riêng biệt3.33.16.Cược Số Lần Tiêu Diệt Đối Thủ dùng để chỉ tổng số lượt tiêu diệt đối thủ của một người chơi cụ thể trong một Trận Đấu, bản đồ hay vòng đấu cụ thể.3.33.17.Cược Dòng Tiền, Cược Chấp, Cược Trên/Dưới & Chẵn/lẻ trong Counter Strike dùng để chỉ số vòng đấu chiến thắng và sẽ được thanh toán khi có kết quả cuối cùng, bao gồm cả thời gian bù giờ (trừ khi được quy định khác).
3.34. Quyền Thái3.34.1.Màu Đỏ hay Xanh của các võ sĩ hoàn toàn chỉ nhằm mục đích tham thảo. Tất cả các cược sẽ được xem là có hiệu lực bất kể sự thay đổi về màu sắc của võ sĩ.3.34.2.Cược chấp là cược dự đoán võ sĩ chiến thắng trong trận đấu. Tất cả các cược Chấp sẽ bị hủy bỏ của trận đấu được tuyên bố là hòa.3.34.3.Cược Trên/Dưới là cược số hiệp đấu đã hoàn thành trong trận đấu. Vì vậy, nếu một trận đấu kết thúc trong vòng 5 hiệp đấu, lúc ấy số hiệp đã hoàn thành là 4. Nếu trận đấu được quyết định bởi trọng tài, lúc ấy, số hiệp đấu đã hoàn thành là 5.3.34.4.Nếu một hay cả hai võ sĩ được trọng tài tuyên bố không đủ tư cách chiến thắng, lúc ấy, tất cả các cược sẽ được tuyên bố là hủy bỏ.3.34.5.Nếu một trận đấu bị hoãn lại và không bắt đầu trong vòng 12 giờ kể từ thời gian bắt đầu đã lên lịch, lúc ấy tất cả các cược được xem là hủy bỏ.3.34.6.Một trận đấu được xem là đã bắt đầu khi chuông reo khi bắt đầu hiệp đấu đầu tiên. Nếu một hoặc cả hai võ sĩ không thể bắt đầu trận đấu, lúc ấy tất cả các cược sẽ bị hủy bỏ.3.34.7.Tất cả các cược sẽ được xác định dựa trên tiếng chuông quyết định chính thức ngay sau trận đấu. Các thay đổi sau đó về kết quả sẽ không được công nhận là dành cho mục đích đặt cược.
3.35. Giải trí3.35.1.Hát! Trung Quốc – Đội/người chơi nào sẽ tiến xa nhất trong chương trình.
• Hai đội/người chơi sẽ được ghép đôi để chọn cược, các đội/người chơi thuộc các nhóm khác nhau cũng có thể được ghép đôi để chọn cược.
• Nếu hai đội/người chơi đã ghép đôi để chọn cược được lọt vào vòng kế tiếp, tất cả cược đối với cả hai đội/người chơi này sẽ được chuyển sang vòng kế tiếp đó.
• Cược sẽ được coi là hòa nếu hai đội/người chơi bị loại ở cùng một vòng.
3.36. Kabaddi3.36.1.Tất cả thị trường cược Toàn Trận, kể cả cược Trực tiếp, sẽ được xác định dựa trên kết quả cuối cùng, bao gồm cả thời gian bù giờ hay “cuộc đột kích vàng”.3.36.2.Thị trường Moneyline chỉ người chiến thắng trận đấu. Thị trường Cược chấp, Trên/Dưới và Chẵn/Lẻ dựa trên số điểm ghi được.3.36.3.Nếu trận đấu bị hoãn, tạm ngừng hoặc bị bỏ dở và không được tiếp tục trở lại trong vòng mười hai giờ so với thời gian bắt đầu theo lịch, tất cả các cược được xem là không có lực, ngoại trừ cược trên những thị trường đã được xác định vô điều kiện. Các cược cũng sẽ được xem là có có hiệu lực nếu kết quả chính thức được cơ quan quản lý có liên quan công bố.3.36.4.Tỷ số sẽ không được cập nhật cho cược trực tiếp Kabaddi.
3.37. Những Quy tắc và Quy định chơi Game Số3.37.1.Khái niệm cơ bản3.37.1.1.Game này được chơi bằng cách đánh cược số trên quả cầu được rút ra từ máy bingo.3.37.1.2.Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cá cược thời gian thực trên việc rút ra ngẫu nhiên của các quả cầu. Bạn có thể đặt cược dựa trên tỷ lệ này trong nhiều kiểu cá cược như giải thích dưới đây.3.37.2.Các kiểu cá cược3.37.2.1.Nói chung, có hai kiểu cá cược đối với Game Số.3.37.2.1.1.Pre-Games: Người chơi có thể đặt cược trước khi trò chơi bắt đầu nhưng một khi trò chơi đã bắt đầu thì không cho phép đặt cược nữa.3.37.2.1.2.Running games: Người chơi có thể đặt cược sau khi trò chơi bắt đầu và tỷ lệ cá cược sẽ được đưa ra đối với từng quả cầu được rút ra một.3.37.1.2.Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cá cược thời gian thực trên việc rút ra ngẫu nhiên của các quả cầu. Bạn có thể đặt cược dựa trên tỷ lệ này trong nhiều kiểu cá cược như giải thích dưới đây.3.37.3.Chi tiết về các kiểu cá cược3.37.3.1.Các kiểu cá cược Pregame như sau:
a. Trên / Dưới, Quả cầu đầu tiên được rút ra hoặc quả cầu cuối cùng được rút ra
b. Lẻ / Chẵn, Quả cầu đầu tiên được rút ra hoặc quả cầu cuối cùng được rút ra
c. Lẻ / Chẵn (FT) (tổng của các con số mang trên ba quả cầu được rút ra)
d. Warrior, so sánh các con số mang trên quả cầu Thứ hai hoặc quả cầu Thứ ba được rút ra
“Quả cầu cuối cùng được rút ra” được xác định là quả cuối cùng trong số các quả cầu bingo đã bố trí trước được rút ra. Nếu vì bất cứ lý do gì mà quả cầu cuối cùng này không được rút ra thì toàn bộ tiền đặt cược trên quả cầu cuối cùng sẽ bị coi là vô hiệu và toàn bộ tiền đặt cược trên quả cầu cuối cùng này sẽ được hoàn trả.
Việc trả tiền nêu trên chỉ được thực hiện sau khi trò chơi kết thúc. Trò chơi kết thúc là trò chơi trong đó quả cầu cuối cùng được rút ra mà không gặp phải bất cứ lỗi nào cho đến thời điểm đó. Trong trường hợp xảy ra lỗi, Công ty giành quyền vô hiệu trò chơi và hoàn trả tiền đặt cược.
3.37.3.2.Trên / Dưới, Quả cầu đầu tiên được rút ra hoặc quả cầu cuối cùng được rút ra
Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cá cược trên quả cầu đầu tiên hoặc quả cầu cuối cùng được rút ra mang số “trên” hay “dưới”:
Trên – Quả cầu đầu tiên / cuối cùng mang số từ 38 đến 75 được coi là quả cầu Trên.
Dưới – Quả cầu đầu tiên / cuối cùng mang số từ 1 đến 37 được coi là quả cầu Dưới.
Ví dụ: Trong trò chơi mà Quả cầu cuối cùng được rút ra là quả cầu mang số 30 thì người đánh cược “Dưới” thắng.
3.37.3.3.Lẻ / Chẵn, Quả cầu đầu tiên được rút ra hoặc quả cầu cuối cùng được rút ra
Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cá cược trên số quả cầu đầu tiên hoặc quả cầu cuối cùng được rút ra mang số “lẻ” hay “chẵn”:
Lẻ – Quả cầu bingo mang số lẻ được coi là quả cầu Lẻ.
Chẵn – Quả cầu bingo mang số chẵn được coi là quả cầu Chẵn.
Ví dụ: Trong trò chơi mà Quả cầu đầu tiên được rút ra là quả cầu mang số 30 thì người đánh cược “Chẵn” thắng.
3.37.3.4.Lẻ / Chẵn (FT) (tổng của các con số mang trên ba quả cầu được rút ra)
Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cá cược trên tổng các con số mang trên ba quả cầu được rút ra là một số lẻ hay chẵn.
Lẻ (FT) – Tổng các con số mang trên ba quả cầu được rút ra là một số lẻ
Chẵn (FT) – Tổng các con số mang trên ba quả cầu được rút ra là một số chẵn.
Ví dụ: Các quả cầu mang số 07, 13 và 20 được rút ra và tổng các số này là 40. 40 là số chẵn, do đó người đánh cược “Chẵn (FT)” thắng.
3.37.3.5.Warrior, so sánh con số mang trên quả cầu Thứ hai hoặc quả cầu Thứ ba được rút ra3.37.3.5.1.Trò chơi này đòi hỏi ba quả cầu được rút ra. Nó bắt đầu bằng cho rút quả cầu thứ nhất và được chơi bằng cách so sánh số mang trên quả cầu thứ hai được rút ra và quả cầu thứ ba được rút ra, quả cầu được rút ra nào mang số cao hơn được coi là thắng.3.37.3.5.2.Số 1 là số thấp nhất và số 75 là số cao nhất.3.37.3.5.3.Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cá cược cho kiểu đánh này trước khi quả cầu thứ nhất được rút ra. Người chơi có thể đặt cược vào bất cứ thời điểm nào nhưng phải trước khi quả cầu thứ nhất được rút ra.
Ví dụ: Nếu quả cầu thứ hai mang số 45 được rút ra và quả cầu thứ ba được rút ra mang số 60 thì người đánh cược trên quả cầu thứ ba sẽ thắng.3.37.4.Running Game3.37.4.1.Có năm (6) kiểu đánh đối với kiểu Running Game này:
a. Lẻ / Chẵn tiếp theo
b. Trên / Dưới tiếp theo
c. Cao / Thấp tiếp theo
d. Warrior, so sánh số trên quả cầu Thứ hai hoặc quả cầu Thứ ba được rút ra
e. Combo tiếp theo
f. Bánh xe số
3.37.4.2.Lẻ / Chẵn tiếp theo3.37.4.2.1.Sau khi mỗi quả cầu được rút ra, Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cá cược trên sự kiện quả cầu được rút ra tiếp theo mang số lẻ hay chẵn. Người chơi có thể đặt cược vào bất cứ thời điểm nào sau khi trò chơi bắt đầu. Tùy thuộc Công ty, trò chơi kết thúc khi có một số nhất định quả cầu được rút ra.3.37.4.3.Trên / Dưới tiếp theo3.37.4.3.1.Sau khi mỗi quả cầu được rút ra, Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cá cược trên sự kiện quả cầu được rút ra tiếp theo mang số “Trên” hay “Dưới”. Người chơi có thể đặt cược vào bất cứ thời điểm nào sau khi trò chơi bắt đầu. Các số trên quả cầu từ 1 đến 37 được coi là “Dưới”. Các số trên quả cầu từ 38 đến 75 được coi là “Trên”. Tùy thuộc Công ty, trò chơi kết thúc khi có một số nhất định quả cầu được rút ra.3.37.4.4.Cao / Thấp tiếp theo3.37.4.4.1.Sau khi mỗi quả cầu được rút ra, Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cá cược trên sự kiện quả cầu được rút ra tiếp theo sẽ mang số cao hơn hay thấp hơn. Người chơi có thể đặt cược vào bất cứ thời điểm nào sau khi trò chơi bắt đầu. Tùy thuộc Công ty, trò chơi kết thúc khi có một số nhất định quả cầu được rút ra.3.37.5.Warrior, so sánh số trên quả cầu Thứ hai hoặc quả cầu Thứ ba được rút ra3.37.5.1.Trò chơi này đòi hỏi ba quả cầu được rút ra. Nó bắt đầu bằng cách cho rút ra quả cầu thứ nhất và được chơi bằng cách so sánh số trên quả cầu thứ hai và quả cầu thứ ba được rút ra, quả cầu được rút ra mang số cao hơn sẽ thắng.3.37.5.1.1.Số 1 là số thấp nhất và số 75 là số cao nhất3.37.5.1.2.Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cá cược cho kiểu đánh này trước khi quả cầu thứ nhất được rút ra. Người chơi có thể đặt cược vào bất cứ thời điểm nào nhưng phải trước khi quả cầu thứ nhất được rút ra.Ví dụ: Nếu quả cầu thứ hai mang số 45 được rút ra và quả cầu thứ ba được rút ra mang số 60 thì người đánh cược trên quả cầu thứ ba sẽ thắng.3.37.6.Combo Tiếp theo3.37.6.1.Sau khi mỗi quả bóng được rút ra, Công ty sẽ cung cấp tỷ lệ cược vào việc bóng tiếp theo được lấy ra sẽ là Trên 37.5/Lẻ, Dưới 37.5/Lẻ, Trên 37.5/Chẵn và Dưới 37.5/Chẵn. Người chơi có thể đặt cược bất cứ lúc nào sau khi lượt chơi bắt đầu. Lượt chơi kết thúc khi một số lượng bóng nhất định đã được lấy ra, tùy theo quyết định của Công ty.
Ví dụ 1:Bóng số 30 đã được lấy ra. Do đó, cược “Dưới 37.5/Chẵn Tiếp theo” sẽ thắng.
Ví dụ 2:Bóng số 47 đã được lấy ra. Do đó, cược “Trên 37.5/Lẻ Tiếp theo” sẽ thắng.
3.37.7.Bánh xe số3.37.7.1.Trò chơi này đánh cược trên một nhóm số. Công ty sẽ đưa ra tỷ lệ cá cược trước khi quả cầu thứ nhất được rút ra. Người chơi có thể đặt cược vào bất cứ lúc nào sau khi trò chơi bắt đầu.3.37.7.2.Người chơi cũng có thể đánh cược trên nhiều hơn một nhóm số.3.37.7.3.Người chơi có thể đánh cược trên vài nhóm số.3.37.7.3.1.Kiểu đánh cược năm (5) số
Đây là tỷ lệ cá cược được đưa ra để đánh trên một nhóm 5 số được sắp xếp thành hàng ngang. Nhóm số này được gắn nhãn như sau:
Nhóm 1-1 (các số từ 1-5), Nhóm 1-2 (các số từ 6-10), Nhóm 1-3 (các số từ 11-15), Nhóm 1-4 (các số từ 16-20), Nhóm 1-5 (các số từ 21-25), Nhóm 1-6 (các số từ 26-30), Nhóm 1-7 (các số từ 31-35), Nhóm 1-8 (các số từ 36-40), Nhóm 1-9 (các số từ 41-45), Nhóm 1-10 (các số từ 46-50), Nhóm 1-11 (các số từ 51-55), Nhóm 1-12 (các số từ 56-60), Nhóm 1-13 (các số từ 61-65), Nhóm 1-14 (các số từ 66-70), Nhóm 1-15 (các số từ 71-75).3.37.7.3.2.Kiểu đánh mười lăm (15) số
Đây là tỷ lệ cá cược được đưa ra để đánh trên một nhóm 15 số sắp xếp thành hàng hoặc cột tùy dụng cụ.3.37.7.3.2.1.Đây là kiểu đánh 15 số được đặt thành hàng có gắn nhãn như sau:
Nhóm 2-1 (các số từ 1-15), Nhóm 2-2 (các số từ 16-30), Nhóm 2-3 (các số từ 31-45), Nhóm 2-4 (các số từ 46-60), Nhóm 2-5 (các số từ 61-75).3.37.7.3.2.2.Cũng tương tự như vậy, đây là kiểu đánh 15 số được đặt thành cột có gắn nhãn như sau:
Nhóm 4-1 (các số 1,6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71), Nhóm 4-2 (các số 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 62, 67, 72), Nhóm 4-3 (các số 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73), Nhóm 4-4 (các số 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74), và Nhóm 4-5 (các số 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,75).3.37.7.3.3.Kiểu đánh hai mươi nhăm (25) số
Đây là tỷ lệ cá cược được đưa ra để đánh trên một nhóm 25 số có gắn nhãn như sau:
Nhóm 3-1 (các số từ 1-25), Nhóm 3-2 (các số từ 26-50), và Nhóm 3-3 (các số từ 51-75).3.37.8.Các quy tắc bổ sung3.37.8.1.Số trên các quả cầu rút ra từ máy bingo được đọc bằng máy quét tự động. Công ty thực hiện các biện pháp hợp lý và phòng ngừa đối với độ chính xác của máy quét. Dù cho là Công ty có các biện pháp và phòng ngừa như thế, bạn chấp nhận rằng bản chất của trò chơi này là nó có nhịp rất nhanh và dựa trên các kết quả nhanh chóng do máy quét tự động đưa ra. Do đó, trong trường hợp có sự khác nhau giữa số trên quả cầu thể hiện trên video chạy suốt và số trên quả cầu do máy quét đọc thì Công ty giành quyền lấy kết quả của máy quét làm kết quả cuối cùng. Bạn chấp nhận rằng quyết định của Công ty là cuối cùng và có tính ràng buộc về phương diện này.3.37.8.2.Toàn bộ Running game sẽ được giải quyết sau mỗi khi quả cầu được rút ra .3.37.8.3.Bạn chấp nhận rằng, bằng quyết định duy nhất của mình Công ty có quyền tuyệt đối thay đổi, hủy bỏ, ngừng tạm thời, di chuyển, sửa đổi hoặc khởi động lại bất cứ trò chơi nào, từ chối hoặc hủy bỏ bất cứ sự đặt cược nào do xảy ra sự cố ngẫu nhiên, chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, mất điện, lỗi của con người hoặc lỗi hoặc sơ suất của nhân viên Công ty vi phạm các tiêu chuẩn công nghiệp, trục trặc phần mềm hoặc bất cứ sự cố tương tự khác. Quyết định của Công ty là cuối cùng và có tính ràng buộc.3.37.9.Bộ định giờ chơi game3.37.9.1.Bộ định giờ chơi game chỉ thời lượng trong đó người chơi có thể đặt cược. Thời lượng chơi game sẽ hiển thị dưới dạng biểu đồ sự kiện hiện thời và độ dài của giờ chơi do Công ty toàn quyền quyết định. Bất cứ cá cược nào được đăt trước khi giờ chơi kết thúc sẽ được chấp nhận và được coi là có hiệu lực. Người chơi sẽ không được phép đặt cược sau khi hết giờ chơi. Mọi sự đặt cược sau khi hết giờ chơi bị coi là vô giá trị hoặc vô hiệu.3.37.9.2.Người chơi chấp nhận rằng trong khi Công ty cố gắng cao nhất để luôn luôn đảm bảo độ chính xác của bộ định giờ chơi game thì nó có thể vẫn còn phụ thuộc vào tình trạng bịgián đoạn, sự trễ do ghép nối và những vấn đề kỹ thuật khác. Mọi cá cược được đặt khi sử dụng bộ định giờ chơi game hoàn toàn chịu rủi ro riêng của người chơi và Công ty sẽ có quyết định cuối cùng chấp nhận hoặc loại bỏ những cá cược như vậy.3.37.10.Tính năng thẻ ghi điểm3.37.10.1.Thẻ ghi điểm game số là đặc điểm có sẵn trong truyền thông dòng động và được định rõ bằng nút bấm thẻ ghi điểm. Thẻ ghi điểm game số thay thế bảng kết quả game trong truyền thông dòng động.3.37.10.2.Thẻ ghi điểm game số chỉ kết quả đối với mỗi quả cầu được rút ra khỏi máy và đối với mỗi kiểu cá cược trong thẻ ghi điểm. Đối với các kết quả trên quả cầu cuối cùng o/u, o/e và Warrior hoặc FT o/e nó sẽ xuất hiện khi quả cầu thứ 3 được rút ra. Trên mouseover, mỗi kêt quả “u” hoặc “o” sẽ chỉ kết quả hiển thị dưới dạng kết hợp số trên quả cầu được rút ra và số game, cách nhau bằng dấu phảy.3.37.10.2.1.Ví dụ: Kết quả “44.01234” nghĩa là quả cầu số “44” được rút ra trong trong game số “01234”3.37.10.2.2.Đặc điểm này dự định dùng làm tham chiếu cho Người chơi chỉ nhằm giúp họ xác định kết quả có thể có của lần rút ra tiếp sau dựa trên kết quả của những lẩn rút ra trước đó.

4. Luật thể thao ảo

4.1. Luật chung4.1.1.Trò chơi thể thao ảo là sự hiển thị do máy tính tạo ra của kết quả rút thăm con số ngẫu nhiên quyết định đội nào chiến thắng trong một trận đấu hay một sự kiện thi đấu hoặc quyết định đối thủ nào về nhất, nhì, ba… trong một cuộc đua hay một sự kiện thi đấu. Kết quả của một trận đấu, cuộc đua hay sự kiện thi đấu do bộ tạo số ngẫu nhiên (RNG) kiểm soát, RNG do một công ty kiểm tra có uy tín kiểm tra độc lập.4.1.2.Vào bất cứ lúc nào có thể áp dụng được, các khoản cá cược trong thể thao ảo bị chi phối bởi các luật lệ giống như cá cược đối với các sự kiện thể thao thật.4.1.3.Thể thao ảo là trò chơi được phát rộng. Tất cả mọi thành viên cá cược trong cùng một trận đấu, cuộc đua hay sự kiện thi đấu sẽ nhận được kết quả giống nhau.4.1.4.Trong trường hợp xảy ra sự cố trục trặc máy tính, điện tử hay bất kỳ hỏng hóc nghiêm trọng nào khác làm gián đoạn sự hiển thị của một trận đấu, cuộc đua hay sự kiện thi đấu thì các khoản đặt cược trong trận đấu, cuộc đua hay sự kiện thi đấu bị ảnh hưởng sẽ không có giá trị và sẽ được hoàn lại.4.1.5.Nếu thông tin bình luận trong một trận đấu, cuộc đua hay sự kiện thi đấu không khớp với dòng video trình chiếu về thể thao ảo thì tất cả mọi khoản cược vẫn có giá trị.4.1.6.Trong trường hợp trận đấu, cuộc đua hay sự kiện thi đấu không bắt đầu hoặc không kết thúc và không thể quyết định kết quả thì trận đấu, cuộc đua hay sự kiện đó sẽ không có giá trị. Các khoản cược sẽ được hoàn lại tuỳ theo Luật & quy định về cá cược này.4.1.7.Các khoản cá cược đã được chấp nhận dùng để cá các trận đấu, cuộc đua, sự kiện thi đấu, tuần thi đấu hay mùa giải thi đấu sẽ vẫn có giá trị ngay cả khi thành viên thoát khỏi trang web cá cược.
4.2. Bóng đá ảo4.2.1.Bóng đá ảo là cá cược dựa trên kết quả của một trận đấu hay sự kiện thi đấu bóng đá tạo ra một con số ngẫu nhiên. Bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ quyết định kết quả của trận đấu hay sự kiện thi đấu bằng cách áp dụng đánh giá của hệ thống cho từng đội tham gia thi đấu. Có năm (5) nhóm đội để chọn, từ cấp quốc tế đến cấp câu lạc bộ. Mỗi trận đấu sẽ có hai (2) đội thi đấu với nhau.4.2.2.Có sáu (6) kiểu đặt cược đối với môn bóng đá ảo:
1. 1×2
2. Tỷ số chính xác
3. Tổng số bàn thắng
4. Cơ hội kép
5. Tài /Xỉu 2,5 số bàn thắng
6. Tỉ lệ chấp kiểu châu Á (Asian Handicap)
4.2.3.Mỗi trận đấu hoặc sự kiện diễn ra trong điều kiện trời nắng trong khoảng sáu mươi (60) giây. Hình ảnh đánh dấu điểm quan trọng thể hiện số lần sút Cầu môn sẽ được hiển thị, mỗi lần sút sẽ được phân vào loại Thành bàn, Trượt cầu môn hoặc Bị cản phá.4.2.4.Tất cả mọi trận đấu hay sự kiện thi đều bắt đầu bằng thông tin giới thiệu cho biết danh sách của cả hai (2) đội và giá tiền tương ứng của kiểu cá cược cung cấp.4.2.5.Không chấp nhận cược đối với tất cả mọi trận đấu hay sự kiện thi đấu sau khi có thông báo bóng đã lăn. Tất cả mọi khoản cược được chấp nhận nhầm sau khi bóng lăn sẽ không có giá trị và sẽ được hoàn trả.4.2.6.Sau khi trận đấu hay sự kiện thi đấu kết thúc, bảng thông báo kết quả trận đấu sẽ xuất hiện, cho biết tỷ số bàn thắng và kết quả chiến thắng đối với từng kiểu cược.4.2.7.Sau khi kết quả của trận đấu hay sự kiện thi đấu được hiển thị, trận đấu hay sự kiện thi đấu tiếp theo sẽ được giới thiệu. Kết quả của từng trận đấu hay sự kiện thi đấu sẽ được hiển thị trên trang web trong một khoảng thời gian nhất định.
4.3. Đua Ngựa Ảo4.3.1.Đua Ngựa Ảo có nghĩa là đặt cược vào kết quả của một cuộc đua ngựa hoặc giải đấu tạo ra các con số ngẫu nhiên.4.3.2.Có năm (5) loại đặt cược đua ngựa ảo:
1. Cược Thắng
2. Cược Vị trí
3. Cược Thắng/Cược Vị trí
4. Cược Dự đoán
5. Cược Dự đoán Ba vị trí
4.3.3.Số lượng ngựa đua có thể thay đổi trong mỗi cuộc đua hoặc sự kiện được tổ chức trong đường đua bằng phẳng, nhảy vượt hoặc chạy nước rút trong điều kiện ngày nắng, ngày âm u và đêm.4.3.4.Tùy thuộc vào số lượng ngựa đua, cách Cược thắng/Cược vị trí đối với đua ngựa ảo được định nghĩa như sau:4.3.4.1.Có 8-11 ngựa đua: tỷ lệ cược 1/5 cho vị trí 1, 2, 34.3.4.2.Có 12-15 ngựa đua: tỷ lệ cược 1/4 cho vị trí 1, 2, 34.3.4.3.Có 16 ngựa đua: tỷ lệ cược 1/4 cho vị trí 1, 2, 34.3.5.Mỗi cuộc đua hay giải đấu bắt đầu với lời giới thiệu hiển thị một danh sách của tất cả các ngựa đua và con số tương ứng của chúng và giá cả cho từng loại cược.4.3.6.Mỗi cuộc đua hay giải đấu sẽ kéo dài từ 30 giây đến 45 giây.4.3.7.Một khi cuộc đua hoặc giải đấu đã kết thúc, hình ảnh về đích của những con ngựa sẽ được phát lại và theo sau là kết quả nhóm 3 hoặc 4 con về đầu.4.3.8.Sau khi kết quả của cuộc đua hay giải đấu được hiển thị, cuộc đua hoặc giải đấu tiếp theo sẽ được giới thiệu. Kết quả của mỗi cuộc đua hoặc giải đấu sẽ được hiển thị trên trang web trong một khoảng thời gian.
4.4. Đua Chó Ảo4.4.1.Đua chó ảo có nghĩa là đặt cược vào kết quả của một cuộc đua chó hoặc giải đấu tạo ra các con số ngẫu nhiên.4.4.2.Có năm (5) loại đặt cược đua chó ảo:
1. Cược Thắng
2. Cược Vị trí
3. Cược Thắng/Cược Vị trí
4. Cược Dự đoán
5. Cược Dự đoán Ba vị trí
4.4.3.Có sáu (6) chó đua trong mỗi cuộc đua hoặc giải đấu được tổ chức trong đường đua bằng phẳng hoặc nhảy vượt trong điều kiện ngày nắng, ngày âm u và đêm.4.4.4.Mỗi cuộc đua hay giải đấu bắt đầu với lời giới thiệu hiển thị một danh sách của tất cả các chó đua và con số tương ứng của chúng và giá cả cho từng loại cược.4.4.5.Mỗi cuộc đua hay giải đấu sẽ kéo dài từ 30 giây đến 45 giây.4.4.6.Một khi cuộc đua hoặc giải đấu đã kết thúc, hình ảnh về đích của chó đua sẽ được phát lại và theo sau là kết quả nhóm 3 con về đầu.4.4.7.Sau khi kết quả của cuộc đua hay giải đấu được hiển thị, cuộc đua hoặc giải đấu tiếp theo sẽ được giới thiệu. Kết quả của mỗi cuộc đua hoặc giải đấu sẽ được hiển thị trên trang web trong một khoảng thời gian.
4.5. Quần Vợt Ảo4.5.1.Quần vợt ảo có nghĩa là đặt cược vào kết quả của một trận đấu quần vợt hoặc giải đấu tạo ra các con số ngẫu nhiên.4.5.2.Có hai (2) đấu thủ trong mỗi trận đấu quần vợt được tổ chức trên sân cỏ quần vợt trong điều kiện trời nắng.4.5.3.Có ba (3) loại đặt cược cho quần vợt ảo
1. Moneyline
2. Cược Đúng Điểm
3. Cược Tổng Điểm
4.5.4.Mỗi trận đấu hoặc giải đấu bắt đầu với lời giới thiệu hiển thị hai đấu thủ và màu áo tương ứng và cờ của họ, bộ phận chỉ báo phục vụ đấu thủ và giá cả cho từng loại cược.4.5.5.Mỗi trận đấu hoặc giải đấu sẽ gồm một ván đơn lên đến mười hai (12) điểm kéo dài từ 30 giây đến 120 giây.4.5.6.Sau khi kết quả của cuộc đua hay giải đấu được hiển thị, cuộc đua hoặc giải đấu tiếp theo sẽ được giới thiệu. Kết quả của mỗi cuộc đua hoặc giải đấu sẽ được hiển thị trên trang web trong một khoảng thời gian.
4.6. Cược đua xe thể thao ảo (Xe hơi)4.6.1.Cược đua xe thể thao ảo nghĩa là đặt cược vào kết quả của một con số ngẫu nhiên được tạo ra trong một sự kiện đua xe hơi.4.6.2.Có năm (5) kiểu đặt cược đua xe thể thao ảo:
1. Thắng (Win)
2. Đặt (Place)
3. Thắng/Đặt (Win/Place)
4. Cược 2 xe về đầu (Forecast)
5. Cược 3 xe về đầu (Tri-cast)4.6.3.Có mười hai (12) xe trong mỗi lượt đua xe được tổ chức trên đường đua xe lòng chảo khi điều kiện thời tiết nắng ráo.4.6.4.Mỗi lượt đua bắt đầu bằng việc giới thiệu danh sách các xe tham dự cuộc đua, thông tin về giá cả, tên vòng đua, đồng hồ đếm ngược, quãng đường đua và kiểu đua.4.6.5.Mỗi lượt đua sẽ kéo dài 60 giây.4.6.6.Sau khi lượt đua kết thúc, hình ảnh các xe cán vạch về đích sẽ được phát lại và sau đó là công bố kết quả, trong đó có kết quả của 3 xe về đích đầu tiên.4.6.7.Sau khi kết quả lượt đua được công bố, lượt đua tiếp theo sẽ được giới thiệu. Tất cả các kết quả sẽ được công bố trên trang web trong một khoảng thời gian nhất định.
4.7. Đua xe đạp ảo4.7.1.Đua xe đạp ảo nghĩa là cá cược dựa trên kết quả của một con số ngẫu nhiên do sự kiện đua xe đạp tạo ra.4.7.2.Có năm (5) kiểu cược sẵn có đối với Đua xe đạp ảo:
1. Thắng (Win)
2. Vị trí (Place)
3. Thắng/Vị trí (Win/Place)
4. Dự đoán hai vị trí đầu tiên (Forecast)
5. Dự đoán ba vị trí đầu tiên (Tri-cast)4.7.3.Có từ sáu đến chín (6-9) vận động viên đua xe đạp thi đấu trên sân đua xe đạp hình bầu dục có đèn chiếu sáng.4.7.4.Mỗi sự kiện đua xe bắt đầu bằng thông tin giới thiệu cho biết danh sách vận động viên đua xe đạp, màu áo, thông tin về mức giá đặt cược, tên đường đua, đồng hồ đếm ngược và quãng đường đua.4.7.5.Mỗi sự kiện đua xe đạp sẽ kéo dài 45 giây.4.7.6.Sau khi cuộc đua kết thúc, hình ảnh các vận động viên đua xe đạp cán đích sẽ được phát lại và sau đó là hình chụp vận động viên ngay tại thời điểm cán vạch đích và bảng kết quả, trong đó có ba (3) người về đích đầu tiên.4.7.7.Sau khi kết quả của cuộc đua đã hiển thị xong, sự kiện đua tiếp theo sẽ được giới thiệu. Tất cả các kết quả sẽ được hiển thị trên trang web trong một khoảng thời gian nhất định.
4.8. Đua xe mô tô ảo4.8.1.Đua xe mô tô ảo nghĩa là cá cược dựa trên kết quả của một con số ngẫu nhiên do sự kiện đua xe mô tô tạo ra.4.8.2.Có hai (2) kiểu cược sẵn có đối với Đua xe mô tô ảo:
1. Thắng (Win)
2. Dự đoán hai vị trí đầu tiên (Forecast)
4.8.3.Có bốn (4) vận động viên đua xe trong mỗi sự kiện đua xe mô tô được tổ chức trên đường đua bằng phẳng hình bầu dục vào ban đêm hoặc trong điều kiện có đèn chiếu sáng.4.8.4.Mỗi sự kiện đua xe bắt đầu bằng thông tin giới thiệu cho biết danh sách vận động viên tham gia đua xe, thông tin về mức giá đặt cược, tên đường đua, đồng hồ đếm ngược và quãng đường đua.4.8.5.Mỗi sự kiện đua xe mô tô ảo sẽ kéo dài 30 giây.4.8.6.Sau khi cuộc đua kết thúc, hình ảnh các vận động viên đua xe mô tô cán đích sẽ được phát lại và sau đó là hình chụp vận động viên ngay tại thời điểm cán đích và bảng kết quả, trong đó có ba (3) người về đích đầu tiên.4.8.7.Sau khi kết quả cuộc đua được hiển thị xong, sự kiện đua tiếp theo sẽ được giới thiệu. Tất cả các kết quả sẽ được hiển thị trên trang web trong một khoảng thời gian nhất định.
4.9. Virtual Soccer League4.9.1.The Virtual Soccer League Mode provides 24/7 real money betting experience on virtual Soccer.4.9.2.The league consists of 16 teams and seasons run continuously. Each season comprises 30 match days (home and away matches).4.9.3.Bets can be placed at any time – even within a season.4.9.4.One season lasts 127 minutes in total, separated into a ‘Pre League’ period, a ‘Match day Loop’, and a ‘Post league’ period. The ‘Pre League’ period runs prior to the start of a season and lasts 60 seconds.4.9.5.All match days are summarized as the ‘Match day Loop’ period with a total duration of 125 minutes. At the end of every season there is a 60 second ‘Post Season’ period.4.9.6.One match day lasts 4:10 minutes. It is separated into the ‘Pre Match’ period, ‘1st Half’, ‘Halftime’, ‘2nd Half’, ‘Post Match’ period and ‘Post Match day’ period.4.9.7.The ‘Pre Match’ period runs prior to the start of a match for 50 seconds. Afterwards there is a 10 seconds bet stop period. The match itself lasts 1:30 and each match is followed by a 60 seconds ‘Post Match’ period.4.9.8.There are eight (8) bet types for virtual Soccer league:
1. Full time Handicap
2. 1st Half Handicap
3. Full time Over/Under
4. 1st Half Over/Under
5. Full Time 1X2
6. 1st Half 1X2
7. Correct Score
8. Mix Parlay
4.10. Virtual Soccer Nation4.10.1.The Virtual Soccer Nations Cup provides 24/7 daily real money betting experience on virtual football with continuously generated tournaments of 24 teams.4.10.2.Every tournament consists of 36 group matches, divided into 3 match days. The Group Stage is followed by 15 knock-out stage matches, starting with the round 16 and leading all up to the final.4.10.3.Bets can be placed at any time – even within a season.4.10.4.One tournament lasts 67:30 minutes in total, separated into a ‘Pre Tournament’ (60 seconds) period, the ‘Group Stage’ and ‘Knock-Out Stage’, followed by a ‘Post Tournament’ (90 seconds) period.4.10.5.The ‘Pre Match’ period runs prior to the start of a match for 60 seconds and a match lasts 2:10 minutes. Each match is followed by a ‘Post Match’ period, where the length varies from 25 to 115 seconds, depending if there is an overtime and/or penalty shootout during the knock-out stage.4.10.6.There are eight (8) bet types for virtual Soccer league:
1. Full time Handicap
2. 1st Half Handicap
3. Full time Over/Under
4. 1st Half Over/Under
5. Full Time 1X2
6. 1st Half 1X2
7. Correct Score
8. Mix Parlay

By K8

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Bạn đã bỏ lỡ